Phi-Suk
Thailändska naturväsen, som betraktas som halvgudar i vissa delar av Asien. De ser ut som människor och bär kläder från äldre tider. Deras uppgift är att lära människor moraliska läxor, så de tänker över sitt handlande mot andra och bättra sig. De sägs leva i himlen med den andlige ledaren Buddha.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |