Poleviks
Ett oknytt från Polen som ser ut som upprättgående getter. De håller sig kring sädesåkrar och övervakar sådd, växt och slåtter. Man kan komma överens med poleviks att med sin magi få ordentlig fart på sådden i utbyte mot en gåva. Men de är inte att lita på. Ofta tappar de intresset så fort de blivit betalda och försvinner. Poleviks är rädda för liar och hållar sig borta från åkrar som slås med detta redskap. Om man hänger upp ett lieblad över dörröppningen slippar man dem nära huset. Poleviks tycker mycket om blåklint, som ju ofta ses växa på sädesfält. De är mästare på att spinna lin, men tar aldrig emot uppdrag från människor.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |