Inledning
Folk i alla länder har i alla tider berättat om naturväsen, eller oknytt, som man också kan kalla dem. Tron på att varje ting, från människor och djur till stenar och träd, har en egen ande är mycket gammal. Denna tanke är kanske lika gammal som människans allra första religioner och den lever fortfarande kvar hos många naturfolk i världen. Naturväsen har ofta använts för att förklara företéelser som annars verkar oförklarliga. De har också dykt upp i historier som varnande exempel på att man ska hålla sig borta från vissa platser.

Naturväsen är ofta ett koncentrat av människans skuggsidor. De är styggare, listigare, girigare än vad vi är. Men de är också starkare, snabbare och ibland till och med vackrare. Alla naturväsen har mer eller mindre magiska förmågor. Vissa är otroligt mäktiga, med nästan gudalika krafter, medan andra som mest kan irritera.
Som deras namn säger lever naturväsen nära naturen. De bor inuti stenar, nere i vattendrag, under marken eller i haven. Några håller sig gärna nära människorna och bor i deras hus, källare, vindsutrymmen, brunnar eller gårdshus. De flesta oknytt verkar ta efter människorna i seder och klädsel. Några av dem är så lika oss att de inte går att skilja dem från vanligt folk. Sedan finns de de som är pyttesmå och andra som är stora som hus. Några liknar djur, medan andra inte går att jämföra med någonting.

Många sagor och sägner antyder att oknytten var här före oss, att de är ländernas ursprungsbefolkning. Människan kunde knep som var okända för dessa varelser och de fick helt enkelt flytta på sig. Bland annat kan de flesta naturväsen inte handskas med eld eller stål. För många av dem är stålet rena giftet och en magisk metall. Sådana till synes enkla gåvor skiljer människan från oknytten och ger oss ett stort övertag. Några sägner berättar exakt om varifrån dessa väsen kommit och hur deras första möten med människan gick till.
Några naturväsen kan vara människan till hjälp. Andra är bara ute efter att göra oss illa. De kan genom sin magi kasta sjukdomar på oss eller förstöra sådant som kan vara viktigt i livet, till exempel en bondes skörd. Men det finns kloka människor som lyckats hitta en motmagi. Med diverse knep och trollformler kan man vända oknyttens magi, eller helt enkelt jaga bort dem från sin närhet.

I början på 1900-talet började tron på naturväsen för svinna i Sverige. Folklivsforskare, också kallade etnologer, intervjuade människor som kunde berätta om gågna tiders seder och tro, och det är tack vare dessa vi ännu kan läsa om folksägnernas fantastiska varelser. På andra ställen i världen där folk ännu lever ett enklare, mer naturnära liv, till exempel i delar av Afrika och Indonesien, lever tron på naturväsen kvar på ett mycket levande och spännande sätt.

Vågar du kliva in i oknyttens magiska värld?
Klicka på svamparna för att se vart du hamnar...

Alla keltiska "krusiduller" på ämnet naturväsen är Celtic Designs©1996-current, Cari Buziak, www.aon-celtic.com

För att navigera - klicka på svamparna!
Sidorna är optimerade för   Internet Explorer 5 eller högre
Upplösning 1024x768