Byteshandel | De första mynten | Sedlar | Handel med andra länder | Skatt | Hur man tillverkar pengar | Banker
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Banker

En bank kan förvara ens pengar, låna ut pengar och ge hjälp med ekonomiska frågor. Det verkar som om de allra äldsta bankerna var religiösa tempel. Kring år 1700 f. Kr lånade präster i Babylon ut pengar till köpmän. I antikens Grekland kunde man hitta pengaförvaring, utlåning av pengar och andra tjänster i både tempel och på andra samlingsplatser. I antikens Rom blev det snart konkurrens mellan de som förvarade och lånade ut pengar, och man började komma med olika erbjudanden till de som lämnade sina pengar. Till exempel kunde man i en romersk bank få en ko på köpet om man satte in sina pengar där.

Riddarbanken
En tempelriddare i full uniform.
Tempelriddarna (vars orden grundades 1119) hade som uppdrag att befria de länder som omtalas i Bibeln från de icke-kristna folk som levde där. Deras historia är därför en rad blodiga fältslag och hemska massakrer, men de utvecklade också ett system för att hantera pengar. Det fanns många religiösa människor, så kallade pilgrimer, som gärna gjorde en resa till dessa bibliska länder.

För att slippa släpa med sig stora mängder pengar kunde man gå till tempelriddarna, lämna in pengarna där och få ett brev som kvitto. När man sedan kom till ett land som kontrollerades av tempelriddarna kunde man använda brevet för att handla med.

Banker
Så småningom blev lånandet och sparandet så viktiga att det började dyka upp banker som bara arbetade med folks pengar. Under 1400-talet blev en bank som drevs av familjen Medici i italienska Florens en av de största i Europa. För att varje land skulle kunna hålla ordning på sina pengar bildades också centralbanker. Centralbanken är statens egen bank som har hand om landet inkomster och utgifter. En centralbank tillverkar också de pengar, mynt och sedlar, som används inom landet.

Riksbanken
Sveriges riksbank är världens äldsta centralbank. Den grundades 1668, men hette då "Riksens ständers bank". Riksbanken arbetar för att den svenska kronan ska vara mycket värd i jämförelse med andra länders valutor. Riksbanken lyder under Riksdagen. Varje gång man tagit ett nytt beslut som påverkar vår ekonomi berättar riksbankschefen i TV vad man kommit överens om.

Olika banker
Förutom den stora centralbanken finns det i Sverige andra banker som arbetar med olika typer av kunder. De största bankerna i Sverige är affärsbanker. Sparbankerna bildades från början för att ge folk möjlighet, särskilt de med lite pengar, att spara.
Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2019 Unga Fakta AB