Byteshandel | De första mynten | Sedlar | Handel med andra länder | Skatt | Hur man tillverkar pengar | Banker
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

De första mynten

Som vi redan nämnt använde de nordamerikanska indianerna pärlor av musselskal som betalningsmedel ibland. I Mexico under 1500-talet användes kakaobönor som pengar och på andra platser i världen använde man valtänder, bröd, snäckskal, med mera. För 4500 år sedan började man i Mesopotamien (nutida Irak) använda silver som betalningsmedel. Silvret vägdes och delades upp i mindre bitar. Silver med olika vikt hade olika värde.

2000 år senare tillverkades det första myntet i Lydien (nutida Turkiet). De lydiska mynten var en blandning av silver och guld och var platta. Den lydiske kungen lät trycka en bild av ett lejon på de mynt som kom från hans hov. Men det fanns flera mynttillverkare i landet. Myntets form kom av att det var ett praktiskt sätt att handskas med de värdefulla metallerna. Så småningom började andra mynttillverkare sätta sina egna bilder på mynten. Bilden blev en sorts stämpel för kvalitet och visade att den som gjorde mynten lovade att alla mynt var av samma värde.

Mynt-tillverkning
Silver blev en vanlig metall i mynt, men också guld. I Mindre Asien började man tidigt göra guldpengar. Guldet är mjukt och lättformat, men det är också tungt och svårt att få tag på. En guldpeng var lättvägd och hade genom att metallen var sällsynt sitt extra speciella värde.

Två romerska mynt präglade av Julius Caesar.
Så småningom var det bara de härskande i ett land som fick tillverka mynt. Ett statligt myntverk såg till så att varje mynt av samma värde vägde exakt lika mycket. Alla godkända mynt av lika värde fick också en stämpel som kunde visa årtal och en bild av landets härskare.

Vid 500-talet användes olika mynt över hela Grekland. Vissa mynt var gjorda av enkla metaller som järn. I Italien i det antika Rom användes till en början kopparbitar i olika storlekar, men från ungefär 338 f.Kr började man använda mynt med olika värden. Aureus var guldmyntet, Denarius silver, Sestertius och Dupondius brons, och As koppar.

Under medeltiden kom mynt som hade olika värden i handeln. Den italienska florinen var länge viktigast, vilket gjorde Italien till ett rikt land. Ett annat mynt man ibland kan höra talas om i äldre historier är dukaten. Det är ett guldmynt som tillverkades i flera länder med början i Italien 1140, och som användes i handel upp till första världskriget. Man kan fortfarande smälta guld i form av dukatmynt för att kunna spara sina rikedomar på ett lättare sätt.

Pengaord
Moneta/Juno
Ordet monetär har du kanske hört talas om? Det används för att ringa in allt som har med pengar att göra. Ordet kommer av den romerska gudinnan Moneta som beskyddade pengar och rikedom. Moneta var ofta densamma som de romerska gudarnas drottning Juno. På kullen Capitolium, som låg i mitten av staden Rom, byggdes ett tempel till Monetas ära. Så småningom blev templet Roms myntverk. Just ordet "mynt" tros också komma av Monetas namn, liksom engelskans "money" och franskans "monnaie". Ordet "portmonnä" kommer från de franska orden för "bära", porter, och "mynt", monnaie. Ordet "peng" kommer troligen av ett sydgermanskt ord för liten metallplatta –"panna". På isländska sade man "peningt" om mynt och på gammal svenska "penningar". I Storbritannien finns ett mynt som heter penny och i Tyskland ett som heter pfennig.

"Valör" är bara ett annat ord för det värde ett mynt kan ha, till exempel en krona. Valör liksom "Valuta" kommer av det latinska ordet "valeo", vilket betyder "vara värd". Valutor är olika typer av pengar som används runt om i världen, till exempel brittiska pund eller amerikanska dollar.

Sjörövarpengar
En "dublon" och en "pieces of eight".
När Spanien under 1500-talet började plundra Amerika på guld och silver blev mynt från spanska riket viktiga över stora delar av Europa. Den spanska silverdollarn tillverkades i Amerika och skeppades i stora lass över Atlanten till Spanien. Under dessa långa resor blev lastfartygen förstås populära byten för pirater. I pirathistorier talar man oftast om två typer av mynt; "dubloner" och "pieces of eight" (bitar av åtta). Den spanska silverdollarn kallades i folkmun för pieces of eight, eftersom man kunde klippa upp den i åtta mindre bitar för att få växel. Dubloner var spanska guldmynt tillverkade under samma tid.

Svenska mynt
I Sverige började man använda mynt under vikingatiden. Mot slutet av 900-talet började Olof Skötkonung tillverka mynt i Sigtuna. Han lät myntmästare från England komma till Norden och visa hur man skulle göra. Innan dess hade vikingarna redan använt mynt från andra länder till att handla med. Det gick bra eftersom mynten var av värdefulla metaller som guld eller silver. Vad som stod på mynten ifråga om annat värde visste man nog inte om och det var inte det som var det viktiga heller.

Ett tio-dalers mynt i koppar.
När Gustav Vasa blir kung på 1520-talet har Sverige blivit en självständig stat som inte hänger ihop med några andra länder i Skandinavien. Under Vasas regering började man i Sverige använda silverriksdalern, som var ett mynt som egentligen kom från Tyskland. På 1600-talet kom också små fyrkantiga kopparmynt av mindre värde som kallades ören. Världens tyngsta metallmynt är faktiskt svenskt. Mellan 1644 och 1776 gavs det ut 10-dalermynt, som var stora kopparplåtar som vägde 19,7 kg stycket.

Pengar kommer och går
På 1700-talet använde man i Sverige skillingar i koppar för att växla silverdaler. En daler var värd 48 skillingar. På 1800-talet slutade man använda skillingar och räknade istället 100 öre som en daler. 1873 försvann också dalern och ersattes med kronan, som hade samma värde. Nu har de flesta länder penningsystem som är baserade på talet tio, till exempel är 100 öre värt en krona. Innan var talet 12 vanligare. Kungliga myntkabinettet har en massa bilder och information om svenska mynt genom tiderna: http://www.myntkabinettet.se/

Nu har vi fått ännu ett mynt som man kan använda över stora delar av Europa –euron. Alla länder som är medlemmar i den Europeiska Unionen kan använda euron för att underlätta handel mellan länderna, men det är inte alla länder som vill göra det. Till exempel Sverige valde att behålla sin krona. Euron, som finns i både mynt och sedlar, infördes 1999, men det dröjde till den 1 januari 2002 innan euron började användas.
Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2019 Unga Fakta AB