Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Vikingaborg

Det här behöver du:
- Tjock kartong eller plywood
- Penna, nål och tråd
- Lim som kontakt- eller smältlim
- Sand eller sågspån
- Grön plakatfärg med pensel
- Gamla dagstidningar
- Tejp
- Unga Faktas vikingamodellhus

Du kan använda Unga Faktas vikingamodellhus för att bygga en vikingaborg. De vikingatida borgarna såg helt annorlunda ut än de medeltida som riddarna använde.

Här till höger ser du en bild på hur en vikingaborg kunde se ut. Husen var omringade av en palisad av trä, som på insidan stöttades av en jordvall. På fyra ställen i palisaden fanns ingångar som ledde till fyra vägar som möttes i mitten av borgen.

Mät upp en bit kartong eller plywood som är 90 X 90 cm. Du kan tejpa ihop flera kartongbitar för att få fram den storleken. Det här blir en bottenplatta som du bygger borgen på. Tejpa fast plattan på golvet eller på ett stort bord.

Dra streck från hörn till hörn så att du får ett kryss över plattan. Sätt en nål eller ett häftstift mitt i krysset. Knyt fast en penna i ett snöre och fäst i sin tur snöret i stiftet. Snörets radie skall vara runt 45 cm. Rita med pennan en cirkel på plattan.

Klipp ut en remsa kartong som är 6-7 cm hög. Limma fast den längsmed cirkelns linje. Det här blir borgens palisad.

Rulla tidningspapper och lägg längs kartongremsans insida. Täck tidningsrullarna med tejp.

Blanda grön plakatfärg med sand eller sågspån och måla hela plattan utom murens utsida.

Rita upp fyra vägar som möts i mitten av borgen. Bygg 16 av våra vikinga-långhus och placera dem som bilden visar. Innanför långhusens gårdar kan du lägga till mindre hus om du vill.
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB