Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Carl von Linné

2007 så fyllde naturforskaren Carl von Linné 300 år. Han föddes den 23 maj 1707 som Carl Linnaeus. När han dog den 10 januari 1778 hade han blivit adlad och hans namn var världsberömt.

Linné skapade reglerna för namngivning inom biologi och att varje levande väsen skulle ha ett namn på latin som var känt i hela världen. På så sätt kunde alla forskare oavsett språk tala om samma växt eller djur och ändå förstå vad som menades. Han lade också grunden för hur man delar upp växter och djur i olika grupper enligt speciella system. Många menar också att han var den förste ekologen – en forskare som studerar hur allt levande i naturen förhåller sig till varandra. Linné var också en äventyrlig resenär och kunde tala flera språk. Mest känd är han nog för sin kärlek till växter och blommor.

Här hittar du pyssel och experiment i Linnés anda.


Barktavlor

Herbarium

Utforska biotopen

Sötvattensakvarium

Fjärilsodling

Djurspår

Trädmätning

Odla punkägg

Länkar:
http://www.linne2007.se/
http://www.linnaeus.uu.se/online/
http://www.linnaeus.nu/
http://www.uu.se/linne2007/
http://www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne/
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB