Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Runskrift

Det finns en runrad som används av nutida runristare. Den stämmer med bokstäver i modern svenska. De vikingatida runraderna passar bara till bokstäver som användes i fornsvenskan.
Med den här runnyckeln kan du skriva vad du vill med runor.


Runnyckel

För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du Adobe Reader. Har du inte redan programmet kan du hämta det gratis här.
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB