Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Lajv - levande rollspel

Lajv har blivit en folkrörelse att räkna med. Här hittar man både tonåringar och folk över 30, som har lika roligt tillsammans. Uttrycket kommer från engelskans "live role playing". Det handlar om en sorts spontan-teater, där man agerar mot varandra genom sina rollfigurer, och med vissa givna riktlinjer. Sedan får slumpen spela in och bilda spänning.

Rollspel
Vid ett traditionellt rollspel sitter deltagarna runt ett bord och tar sig igenom ett äventyr guidade av en spelledare. Man väljer de rollpersoner man vill vara, ofta figurer i en fantasy-miljö såsom alver, dvärgar och trollkarlar.

Med hjälp av tärningsslag utkämpar man dueller, löser problem och beslutar utgången av ett händelseförlopp. Spelupplevelsen hänger mycket på spelarnas förmåga att leva sig in i handlingen, och föreställa sig bilder i huvudet.

Mycket enkelt förklarat är lajvrollspelet en utveckling av tärningsspelen. Här tar man faktiskt klivet ut i "verkligheten" och försöker skapa en fysisk värld.

Lajv - mycket mer än bara rollspel
Många föräldrar har reagerat negativt på rollspel, huvudsakligen för att de inte vet vad det går ut på. Lajv handlar om så mycket mer än bara själva spelandet. Tack vare lajven har till exempel intresset för medeltida hantverk skjutit i höjden. De flesta lajv utspelar sig i en europeisk fantasy-miljö, i grund och botten inspirerad av Tolkiens sagovärldar. Det finns också en populär rollspelsvärld som utspelar sig i storstadsnatten, där olika klaner av vampyrer strider sins emellan.

Figurerna
Det finns olika rollfigurer att välja på för en spelare. Bland människorna finns flera yrken, som munk, trollkarl, riddare, tjuv, med mera. Det finns dessutom en rad icke-mänskliga gestalter som dvärgar, svartalver, alver, orcher, troll och så vidare. Bland de mest populära varelserna räknas svartalverna, som är nattlevande, vithyade väsen med onda planer mot människorna. Andra obehagliga kreatur är de brutala orcherna, apliknande krigare som oftast slåss med klubbor och huggvapen, och sprider en ryslig odör.

Ut i naturen
Fantasylajven äger rum ute i skogen, eller i anslutning till naturen. Vanligtvis spelas ett lajv över en helg, från fredagseftermiddagen till mitten på söndagen. Även under natten pågår lajvet. Då är som sagt de mindre trevliga rollfigurerna i rörelse.

Det krävs stor planering för att arrangera ett lajv. Det scenario som ska spelas upp måste naturligtvis engagera så många av spelarna som möjligt. I slutet av helgen skall historien knytas ihop och handlingen fått sin upplösning. Man kan också spela ett scenario under en längre tid i en kampanj.

Regler
Säkerhetsföreskrifterna på ett lajv är hårda. Det får inte förekomma någon sprit eller några föremål som man kan göra sig illa på. Alla lajvvapen görs i gummi. De kallas ofta för "boffervapen", eftersom de säger "boff" när man träffas av ett. Det är arrangörerna av lajvet som bestämmer vilka vapen som får användas. Om ett boffervapen har för hårda kanter, eller kan gå sönder för lätt får det inte användas.

Alla deltagare måste spela efter reglerna. det innebär att de inte får gå utanför ramarna för sin rollperson eller slåss otillåtet. Ett vanligt sätt att avbryta lajvet på är att ropa "hold". Då upphör allt spel tills problemet är uträtt och handlingen fortsätter. Den som har brutit alltför allvarligt mot lajvets regler kan få tvingas avbryta spelet och åka hem.

Många timmars planering
Innan något lajv kan börja måste en mängd saker förberedas. Arrangörerna fixar tillstånd från markägare, hyr tält, ordnar mat och så vidare. Den enskilda spelaren ska rigga sin utrustning och ordna alla prylar som han eller hon behöver. För det mesta betyder detta att man bygger alla saker själv, från att sy sin slängkappa till att tillverka sina masker och boffervapen. Just hantverket är halva nöjet med lajvet.

Vi hoppas kunna bjuda på lite tips och inspiration för alla lajvhantverkare. Vi länkar till bra sidor om lajv och rollspel, där nyfikna kan hitta tonvis av information om ämnet. Kolla in på sajten med jämna mellanrum. Vi kommer att lägga ut fräscht marterial då och då.

Mycket nöje!
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB