Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Tecken

I hela människans historia har vi använt olika tecken för att berätta och förklara saker. Många tecken har använts för att varna! Dessa tecken är alla enkla bilder med en symbolisk betydelse som vi lärt oss förstå och känna igen. Sådana bilder kallas ideogram, eftersom de visar en idé och ”gram” betyder skriven eller ritad. Här är några ideogram som nog alla av oss känner igen: (kärlek, blixt, måne, dödlig)


Kina
Här är ett ideogram som inte säger så mycket för oss i Sverige, men i Kina är det en viktig symbol. Detta tecken betyder nämligen Kina. Kineserna kallar sitt land för mittens rike. Rektangeln symboliserar jorden, marken och strecket delar marken på mitten.

Det forntida Egypten hade ett skrivsätt som kallas hieroglyfer, vilket bestod av bilder istället för bokstavstecken. De nordamerikanska indianerna använde sig av enkla men tydliga ideogram för att kommunicera med andra som inte talade deras språk.

De allra enklaste ideogrammen använder ett antal grundtecken som återkommer i kulturer över hela världen. Man använder fortfarande dessa grundtecken i moderna bilder som logotyper, vägskyltar och varningstecken. Grundtecken: (linjen, båge, cirkel, spiral och punkt)

En av de allra äldsta ideografiska tecknen är denna symbol för solen, som är en cirkel med ett kors i. Ideogram som är vanliga idag, som triangeln och kuben, har kommit till senare. Ett annat gammalt ideogram, som vi människor lär oss rita nästan automatiskt, är streckgubben. Denna enkla symbol för människa består av några streck som formar kropp, armar och ben, med en cirkel till huvud. En annan tydlig ideografisk symbol är pilen, som pekar åt ett visst håll för att visa ”titta här”, eller ”det är här det händer”. En symbol för mötesplats är därför en prick omgiven av pilar som pekar mot den. Pilar som pekar på varandra i en cirkel är en symbol som används idag för återvinning.

Förutom dödskallen använder vi i västvärlden korset som symbol för död. En vacker symbol för sorg är ett hjärta med ett kors i, alltså en blandning av kärlek och död.

Ringar som överlappar varandra betyder gemenskap. En symbol för gifta par är två cirklar som går samman, vilket så klart också symboliserar de ringar man ger varandra då man gifter sig. På samma sätt är två cirklar med ett streck mellan sig två skilda människor. De fem ringarna i symbolen för de olympiska spelen betyder så klart gemenskap mellan de tävlande länderna.

Skyltar

Ideogram används idag tydligast på olika skyltar. Skylten ”nödutgång”, till exempel, är fyrkantig för att likna ett rum och visar en streckgubbe, eller ibland bara en pil, på väg mot en annan fyrkant, en dörr.

Det finns olika sorters skyltar med olika färger som med hjälp av färgen och formen berättar vad det är för slags skylt.

Förbudsmärken (nästan alltid runda)
Förbudsmärken betyder att någonting är förbjudet.
Anvisningsmärken (oftast fyrkantiga i blått och vitt men kan även vara gröna, vita och gula)
Anvisningsmärken berättar vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka.
Påbudsmärken (alltid runda i blått och vitt)
Påbudsmärken är en uppmaning. Du är skyldig att följa uppmaningen på skylten.
Varningsmärken (nästan alltid en trekant med rött, gult och svart)
Varningsmärken varnar för olika typer av faror. Det betyder att du ska vara uppmärksam.
Värjningspliktsmärken (kan ha olika färg och form)
Väjningspliktsmärken är de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.

Varningsmärken

Det är inte bara ute i trafiken som man ser varningsmärken. Många av dem sitter till exempel på behållare med farliga material, eller material som kan vara farliga om man använder dem på fel sätt, som medicin och olika kemikalier.

Brandfarligt
Frätande
Gas
Giftigt

Det viktigaste varningstecknet är triangeln. Ser du den formen vet du att du måste vara försiktig. I triangeln eller bredvid den skriver man det man vill varna för, eller anväder en symbol för det farliga.

Elektricitet
Varning
Laser
Gift

Biohazard
Giftig svamp
En blixt i en triangel betyder att det finns farlig elektricitet där. Ett streck i ett trekantigt vägmärke betyder bara ”varning”. Den vanligaste symbolen för gift är en dödskalle med korslagda benknotor. En symbol man använder för giftiga svampar är ett dolkformat kors. Två sådana kors betyder att svampen är dödligt giftig. Ett nyare märke som varnar för giftiga biologiska ämnen, till exempel farliga bakterier, är ”biohazard”-märket.

Energi

En gammal symbol för elektricitet som fortfarande används är en pil i form av en sick-sack-blixt. Den påminner nästan om de fornnordiska runorna. Om man ser denna symbol på ett skåp eller elstople betyder det att det finns kablar med starkström där. Starkström är väldigt farlig och kan döda om man kommer i kontakt med en skadad kabel.

Likström
Växelström
Den vanligaste sorten av elektricitet är växelström, som vi har i våra hem. Det är denna ström som ger kraft till vår belysning och apparater som TV, kylskåp och musikanläggningar. Tecknet för växelström är ett liggande omvänt S (eller ”tilde”), ibland med ett streck under.

Kärnkraft
Symbolen för atomenergi eller kärnkraft föreställer en atomkärna med två eller tre elektroner runt sig. I början av 1900-talet upptäckte vetenskapsmän att de minsta delarna av allt som finns är atomer. Man kom också fram till att atomerna liknar planeter med månar. Kring varje atom snurrar en till flera hundra elektroner. Om man klyver en stor atom eller smälter samman två mindre atomer släpper man lös enorma mängder energi. Detta kallar vi kärnkraft.

Radioaktivitet
En av de farligaste formerna av energi är radioaktiv strålning. Detta är energi i form av osynliga vågor som går fram i luften. Det finns långa och korta vågor, och det är de korta som är farliga. Röntgen är en form av kortvågig strålning som används inom sjukvården. När man använder den i korta snuttar är den inte farlig för patienten, men för läkare och sköterskor kan det vara farligt eftersom de kanske utsätter sig för röntgenstrålning kanske varje dag. Det är därför de springer ut ur rummet när man röntgar en tand hos tandläkaren.

Radioaktivitet
Den nya symbolen.
Den klassiska symbolen för radioaktiv energi eller radioaktiv strålning är en propellerliknande symbol mot gul bakgrund. Om man ser en varningsskylt med denna symbol på en plats ska man hålla sig borta därifrån.

2007 bestämde det internationella atomorganet IAEA att den gula skylten inte visade tillräckligt att den radioaktiva strålningen är farlig. Därför gjorde man en ny skylt med en dödskalle och en flyende människa mot röd bakgrund. Den gula skylten är fortfarande den vanligaste.

Tecken i hemmet

De viktigaste tecknen i våra hem är de symboler man hittar på olika elektriska apparater.

Jordade uttag och kontakter har ett tecken som består av streck. Om ett fel uppstår i en jordad apparat leds strömmen tillbaka till elcentralen där en den utlöser en säkring (propp) som skyddar både apparaten och ledningen som apparaten är ansluten till. Annars kunde strömmen gå ut ur kontakten och ställa till med stor skada.

Elektricitet och vatten är en dödligt farlig kombination. Men vissa apparater är helt vattentäta och har då en droppe som symbol för att visa detta.

Ett tecken man ser på de flesta apparater är symbolen för en strömbrytare, stäng av/koppla på. Vanligen är tecknet en cirkel med ett streck i eller bara en cirkel.

Andra symboler som ofta dyker upp är en bild på en tratt, silken symboliserar ljud eller en högtalare. En serie streck som växer i storlek visar hur högt ljudet i en apparat går.

På batterier står ett plus- och ett minustecken. Dessa visar var polerna är på batteriet. Elektroner rör sig genom batteriet från den ena polen till den andra och då uppstår energi. De apparater där batterier används har också plus- och minustecken, för att visa hur man ska sätta in batteriet på rätt sätt. Om polerna inte ligger rätt kommer batteriet inte att fungera.

Vädersymboler

Meterologer, de som forskar om vädret, använder flera symboler för att visa hur vädret kommer att bli. I TV-nyheterna ser vi dessa symboler över en karta av Sverige.Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB