Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Ordförrådet

Tycker du att det kan vara knepigt att förstå en vanlig dagstidning ibland?
Har du svårt att hänga med i nyhetsspråket på TV? Träna upp din ordkunskap i vårt test!

Sofistikerad
Förslappad
Förfinad
Förstående

Hymla
Dölja sanningen
Djup grop
Lovsång

Genre
Sort
Del
Plats

Analys
Ett häfte
Noggrann undersökning
Medicinskt hjälpmedel

Diffust
Otydligt
Mörkt röd
Viktigt

Forcera
Planera
Styrka
Påskynda
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2017 Unga Fakta AB