Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Ordförrådet

Tycker du att det kan vara knepigt att förstå en vanlig dagstidning ibland?
Har du svårt att hänga med i nyhetsspråket på TV? Träna upp din ordkunskap i vårt test!

Forcera
Planera
Styrka
Påskynda

Premiera
Belöna
Första föreställningen
Att få veta något

Distribuera
Tycka något är dåligt
Dela ut
Uppfylla någons önskan

Ironisk
Att mena vad man säger
Stark
Att säga motsatsen till det man menar

Uns
Mycket stor mängd av något
Mycket liten mängd av något
Havsbris

Metafor
Sten i rymden
Bildligt uttryck
Fårull
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2020 Unga Fakta AB