Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Vulkantest

Vad kallas en vulkan som inte växer på höjden, utan på bredden?
Startovulkan
Skäldvulkan
Konvulkan

Vilket under ett vulkanutbrott dödar flest människor?
Fallande stenar
Giftiga gaser
Het lava

Varför blir det vulkanutbrott?
Två kontinentplattor glider ifrån varandra
Det blir för hett i jordens inre
Det bildas för mycket kisel i bergarterna

Vilken ö bildades av ett vulkanutbrott på 1960-talet?
Öland utanför Sverige
Surtsey utanför Island
Kreta utanför Grekland

Japans högsta berg är en vulkan som ännu inte är helt utslocknad. Vad heter berget?
Kilemanjaro
Kebenekajse
Fuji

Var sker det oftast vulkanutbrott?
I öknar
I bergskedjor
På havsbottnen
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB