Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Vulkantest

Varför blir det vulkanutbrott?
Två kontinentplattor glider ifrån varandra
Det blir för hett i jordens inre
Det bildas för mycket kisel i bergarterna

Guden Vulcanus, som gett namn åt vulkanerna, hade ett yrke - vilket
Krigare
Smed
Byggmästare

Om du befinner dig vid ett vulkanutbrott - vad ska du helst göra?
Försök komma så långt bort och så högt upp från vulkanen som du kan
Försök ta dig till andra sidan av vulkanen
Försök ta dig så långt bort du kan och lägg dig på marken

Vilket under ett vulkanutbrott dödar flest människor?
Fallande stenar
Giftiga gaser
Het lava

Var sker det oftast vulkanutbrott?
I öknar
I bergskedjor
På havsbottnen

Vad kallas den smälta sten som tränger upp ur marken under ett vulkanutbrott och förvandlas till lava?
Magma
Pimpsten
Tegel
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2019 Unga Fakta AB