Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Vulkantest

Vilket under ett vulkanutbrott dödar flest människor?
Fallande stenar
Giftiga gaser
Het lava

Guden Vulcanus, som gett namn åt vulkanerna, hade ett yrke - vilket
Krigare
Smed
Byggmästare

Vad kallas den smälta sten som tränger upp ur marken under ett vulkanutbrott och förvandlas till lava?
Magma
Pimpsten
Tegel

Varför blir det vulkanutbrott?
Två kontinentplattor glider ifrån varandra
Det blir för hett i jordens inre
Det bildas för mycket kisel i bergarterna

Vilken berömd stad förstördes av ett vulkanutbrott?
Pompeiji
Rom
Neapel

Var sker det oftast vulkanutbrott?
I öknar
I bergskedjor
På havsbottnen
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2017 Unga Fakta AB