Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Kameldjur

De hovdjur som klarat sig bäst är de som idisslar. Detta betyder att de först tuggar växter ganska slarvig och sedan sväljer ner maten i en så kallad förmage. Där hamnar växternas cellulosa medan resten av födan stöts upp igen för att tuggas ordentligt. Sedan sväljs maten igen och hamnar då i den vanliga magen. De flesta växter är tar lång tid att bryta ner i magen, eftersom de består av flera sega fibrer.

Nutida idisslare har flera olika kammare i magen, där fibrerna tas om hand på olika sätt. På så sätt kan djuret tillgodogöra sig energi snabbt.

För cirka 45 miljoner år sedan dök ett växtätande djursläkte upp, som kallas Tylopoder. De fanns i olika former, och det kan vara svårt att se ett släktskap emellan dem. Men så är det till exempel också med nutidens hundraser.

Så småningom utvecklades Tylopoderna till kameler och lamadjur. Från början utvecklades de riktiga kamelerna i Nordamerika, och spred sig sedan över Europa och Asien. Numera finns de huvudsakligen i Nordafrika, där de används som riddjur.

Cainotherium

[KAJ-nå-TE-rium]

Längd: cirka 30 cm
Tid: Mellersta oligocen - mellersta miocen
Plats: Europa

Cainotherium såg ut lite som en korsning mellan en kanin och ett rådjur. Bakbenen var längre än frambenen, vilket kan betyda att den tog sig fram skuttande. De långa öronen gjorde den uppmärksam på smygande rovdjur. Cainotherium levde antagligen familjevis, och rörde sig både på öppna fält och i skogar.

Anoplotherium

[annå-plå-TE-ri-um]

Längd: 1 m
Tid: Övre eocen - undre oligocen
Plats: Europa

Den här kraftiga idisslaren tillhörde ett särskilt, nu utdött, släkte växtätare.

Anoplotherium hade fyra kloförsedda tår, lång svans, och ett hundliknande huvud. Kroppen var ganska tung, och djuret var antagligen inte särskilt snabbt. Den var avlägset släkt med nutidens kameler.

Agrichoerus

[aggri-KÅ-e-russ]

Längd: cirka 1,6 m
Tid: Oligocen - undre miocen
Plats: Nordamerika

Detta märkliga djur tillhörde en grupp som kallas oreodonter. Forskarna funderar fortfarande på hur dessa varelser egentligen levde.

Några tror att de tillbringade livet på marken och livnärde sig ungefär som vildsvin, med att böka fram rötter och växter. Andra gissar att de använde sina kraftiga klor för att röra sig i träd, ungefär som nutidens sengångare. I vilket fall gjorde de krumma benen djuret ganska långsamt.

Tänderna visar att Agriocherus var van vid att livnära sig på sega växter.

Poebrotherium

[på-ebb-rå-TE-ri-um]

Längd: cirka 90 cm
Tid: Oligocen
Plats: Nordamerika

Det här är en av de tidigaste kamelerna. Den var ganska liten och hade för korta ben för att kunna vara en riktigt effektiv löpare. Den var ändå ett steg i rätt riktning, så att säga.

Poebrotherium liknade mest ett otroligt magert lamadjur. Den hade två tår på varje fot, vardera försedda med små hovar. Det är möjligt att de korta benen och den böjliga kroppen gjorde Poebrotherium till en god bergsklättrare.

Tänderna visar att den var väl anpassad till all slags växtdiet. En liten överlevare, alltså.

Stenomylus

[stä-NÅ-my-luss]

Mankhöjd: cirka 60 cm
Tid: Miocen
Plats: Nordamerika

Denna gaselliknande lilla kamel var en snabb och vig sprinter. Den levde antagligen på de öppna stäpperna som nutidens afrikanska gaseller, i större flockar med vaktposter för att skydda betande och unga djur.

Den levde på marknära växter som den kom åt med sin medellånga hals. Senare valde kamelerna att beta från träd och buskar istället, och då växte halsen ytterligare.

Alticamelus

[ALL-ti-kamel-uss]

Höjd från fot till huvud: 3 m
Tid: Oligocen
Plats: Nordamerika

Denna kameljätte liknade mest nutidens giraffer. Den betade från höga träd i utkanten av stäpperna. Det var en smart lösning för det här djuret, för då tog den sin föda från ett ställe som inga andra djur brukade.

Alticamelus rörde sig troligen i ganska stora flockar, något som måste ha varit en pampig syn. Fötterna hade två hovförsedda tår, som i kombination med de långa benen gjorde kamelerna till goda löpare.

De kunde troligen också utdela kraftiga sparkar för att försvara sig.


Tidiga arter

Kameldjur

Pecoraner

Hjortdjur

Slidhornsdjur


Fåglar

Tidiga däggdjur

Tandfattiga däggdjur

Rovdjur

Uddatåiga djur

Partåiga djur

Nästan hovdjur

Valar

Apor

GnagareTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB