Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Primitiva däggdjur

Man brukar dela upp de tidiga däggdjuren efter deras tänder. Det är nämligen oftast käkarna som bevarats. De mest primitiva däggdjuren hade käkar som liknar reptilernas. De levde antagligen av att jaga ödlor, insekter och andra smådjur.

Dessa första däggdjur levde samtidigt som de jättelika dinosaurierna under trias-jura, och utvecklades inte till större djur än näbbdjursstorlek. Konkurrensen från andra, starkare djur var helt enkelt för hård.

I slutet av krita, då dinosaurierna är på tillbakagång, dyker däggdjuren upp igen. De är fortfarande primitiva och lägger ägg, men nu går utvecklingen snabbare. När dinosaurierna väl dött ut kommer en stor djurgrupp, Multituberculata, som är de första växtätande däggdjuren. De förökar sig snabbt och flera nya arter sprider sig över planeten.

Megazostrodon

[mega-SÅS-trå-dån]

Längd: 10 cm
Tid: Övre trias, undre jura
Plats: Afrika

Denna lilla näbbmusliknande varelse var ett av de första däggdjuren. De lade troligen ägg liksom reptilerna, men hade i övrigt en helt annan kroppsbyggnad.

Dinosaurierna var under denna tid den dominerande livsformen, och Megazostrodon fick aldrig möjlighet att utvecklas till något större djur. Det skulle dröja ända till slutet av kritperioden innan några nya arter av däggdjur dök upp.

Steropodon

[ste-RÅ-på-dån]

Längd: 35 cm
Tid: Krita
Plats: Australien

Steropodon var en förfader till det nutida näbbdjuret, och de bägge djuren liknar varandra mycket.

Liksom sin släkting lade Steropodon ägg och hade flera skelettdelar som påminner om reptilernas. Den hade simhudsförsedda fötter, näbb och levde större delen i vattendrag, där den jagade smådjur. Den saknade yttre öron men hade liksom reptilerna två små hål in i hörselgången.

Den tillhörde ett släkte som kallas kloakdjur. Detta betyder att både ägg och avföring kommer ur samma kroppsöppning. Idag finns två kloakdjur i Australien, näbbdjuret och myrpiggsvinet.

Ptilodus

[TI-lå-dus]

Längd: 30 cm
Tid: Övre krita, undre eocen
Plats: Nordamerika

Ptilodus tillhörde en däggdjursgrupp som numera är helt utdöd. Den påminde mycket om en ekorre och verkar ha levt på ett liknande sätt.

Fötterna hade gripförmåga, vilket visar på att den hellre sprang omkring i träden än på marken. Tänderna är långa och vassa, men passar bättre till att skära i sega fruktskal än i kött.

Taeniolabis

[täni-Å-labis]

Längd: ca 50 cm
Tid: Undre paleocen
Plats: Nordamerika

Taeniolabis var en bäverstor växtätare med stort huvud och kraftiga, stämjärnslika tänder.

Man gissar att deras levnadssätt påminde mycket om bäverns, och att de kan ha varit goda simmare. Förutom frukt kan den ha ätit stora nötter.


Primitiva däggdjur

Pungdjur

Placentadjur


Fåglar

Tidiga däggdjur

Tandfattiga däggdjur

Rovdjur

Uddatåiga djur

Partåiga djur

Nästan hovdjur

Valar

Apor

GnagareTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB