Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Condylarther

Det här var de första ungulaterna - hovdjuren. När man tittar på deras fötter kan man tycka att detta verkar konstigt, för egentligen har de tår.

De tidigaste condylartherna hade klor, som senare ändrades till att alltmer likna runda, tjocka naglar. Så småningom växer tårna ihop och de där naglarna blir hovar. Då blir också många djur smidigare och bättre löpare.

Den allra första hästen, till exempel hade små tår. För cirka 50 miljoner år sedan fanns det gott om condylarther. De var en mycket framgångsrik livsform. De flesta var växtätare, men några utvecklades till allätare. Idag tror man att condylarthernas närmaste släkting är det sydamerikanska jordsvinet. Det är ett märkligt djur, med korta ben med klor på fötterna.

Protungulatum

[Prå-tung-gu-LA-tum]

Längd: cirka 40 cm
Tid: Övre krita - undre paleocen
Plats: Nordamerika

Det här är det äldsta kända djuret med hovar. Ännu har den tår, men klornas ut seende visar att den är släkt med våra dagars hovdjur.

Som alla tidiga däggdjur var Protungulatum liten, som en kanin ungefär. Den hade en krypande gång och kan ha byggt bo i hålor i marken.

Man tror att den åt mest växter, men tänderna visar att den kan ha livnärt sig på annan föda också. Djur som kan äta allt möjligt har förstås en större chans att överleva.

Phenacodus

[Fä-NA-kå-duss]

Längd: cirka 1,7 m
Tid: Övre paleocen - undre eocen
Plats: Europa och Nordamerika

Phenacodos var ett vanligt primitivt hovdjur under sin tid. Den visade att hovdjuren var på gång och att de var en framgångsrik art.

Trots sina kraftiga, vassa tänder var den en växtätare. Den var nog på tok för långsam för att beta på de öppna stäpperna. Där var den ett alltför lätt byte för rovdjur.

Det är troligare att Phenacodus höll sig till skogstrakter och kanske betade kraftiga växter i sumpmarker.

Andrewsarchus

[Andru-SAR-kus]

Längd: cirka 5 m
Tid: Övre eocen
Plats: Ostasien

Man tror att Andrewsarchus var det första köttätande hovdjuret. Det kan låta underligt, eftersom dess nutida släktingar är hästar och kor.

Andrewsarchus utvecklades ur hovdjur som var allätare. Ökad storlek gav dem även förmågan att överfalla och döda stora växtätare. Det kan också hända att Andrewsarchus var asätare, och inte jagade alls.

Tänderna visar i alla fall att den kunde krossa ben och slita av stora stycken kött. Det långa huvudet måste ha krävt starka nackmuskler, och då har också käkarna varit mycket kraftfulla.

Man har hittat de flesta fossilen kring vattendrag. Kanske den åt sköldpaddor, fisk och mindre krokodiler. Andrewsarchus tävlar med Megistotherium om platsen som det största rovdjuret som levat.

Andrewsarchus har döpts efter paleontologen Roy Chapman Andrews, som hittade de första fossilen.


Condylarther

Amblypoder

Noshörningar och tapirer

Hästar

Chalicoterier

Titanoterier

Sydamerikas hovdjur


Fåglar

Tidiga däggdjur

Tandfattiga däggdjur

Rovdjur

Uddatåiga djur

Partåiga djur

Nästan hovdjur

Valar

Apor

GnagareTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB