Vetenskapliga skrifter  |  Astronomi och tideräkning  |  Arkitektur
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Vetenskapliga skrifter

Edwin Smith-papyrusen.
Några av de mest intressanta papyrusdokument som hittats är de som innehåller medicinska texter. Den så kallade ”Edwin Smith-papyrusen” är troligen den äldsta medicinska avhandlingen som hittats. Den beskriver olika trauman som kommer av skador och hur de bäst behandlas. Texten avslöjar att de forntida egyptierna hade stor kunskap om hur kroppen fungerar och tar upp en mängd organ som hjärtat, levern, njurarna, bukspottkörteln och urinblåsan. Man kan också läsa hur blodådrorna är kopplade till hjärtat.

”Ebers-papyrusen” tar upp problemet med migrän och ”Kahuns gynekologiska papyrus” tar upp 35 olika ämnen som rör kvinnohälsa. Framför allt diskuterar texten de sjukdomar och problem som har med graviditet och födsel att göra.

”Rhind-papyrusen” och ”Moskva-papyrusen” är nog de mest kända av de skrifter som tar upp forntida egyptiska matematik. ”Rhind-papyrusen” är fem meter lång då den är utrullad och innehåller 85-87 olika matematiska problem med lösningar. ”Moskva-papyrusen” innehåller 25 problem och lösningar. Talen skrevs i ett decimaltsystem med bas 10, vilket är det vi använder idag. Deras siffersystem hade tecken för ental, tiotal, hundratal, tusental och så vidare upp till miljonen. I de räkneexempel som ges i texterna används addition, subtraktion, division och multiplikation. Metoden för att multiplicera gick ut på att fördubbla talet ett visst antal gånger. Det fanns alltså ingen färdig multiplikationstabell att plugga in!

Egyptierna verkar inte ha använt Pythagoras sats eller känt till sambandet mellan diametern och omkretsen på en cirkel. Eller också fick de fram resultaten med andra metoder. Problem nummer 14 i Moskva-papyrusen handlar om hur man beräknar volymen av en avhuggen pyramid (för att möjligen kunna förvara spannmål i den). Lösningen på detta problem, tillsammans med hur de konstruerade sina byggverk, visar att arkeologerna inte hittat all information om fornegyptisk matematik. Troligen var de långt kunnigare än vad de arkeologiska fynden visar.
Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB