Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Tecumseh

[ te-KUM-se ]

En färglagd version av Benson John Lossings porträtt av Tecumseh. Lossing hade aldrig träffat Tecumseh och antog att han var en brittisk general. Han ersätte Tecumsehs traditionella dräkt med en brittisk uniform och målade det här porträttet.
Hövdingasonen Tecumseh föddes 1768 i närheten av vad som nu är staden Springfield i staten Ohio. På den tiden fanns där bara en liten indianby som kallades Piqua.

”Tecumseh” var hur de vita uttalade hans namn, men egentligen var han antingen döpt till ”Tikamith” (Hopkrupna pantern) eller ”Tecumtha” (Sovande stjärnan). Hans far och två av hans bröder dödades i strider med vita, och han deltog själv i flera bataljer redan som ung pojke.

År 1775 försökte myndigheterna bringa ordning i oroligheterna mellan indianer och vita. Man bestämde att all mark norr om Ohiofloden skulle tillhöra indianerna, men många nybyggare brydde sig inte om detta. Shawneehövdingen Cornstalk försökte förgäves medla mellan de två folken.

Vid ett sådant möte blev han mördad av en vit nybyggare, och indianerna förkastade genast alla tankar på fred. Under det långvariga krig som följde ledde Tecumseh sitt folk, och utmärkte sig i flera strider.

1794 blev indianerna slutligen besegrade då amerikanska soldater under ledning av general Anthony Wayne kallats in. Slutresultatet blev att indianerna tvingades skriva på ett avtal som innebar att de fick avstå från ännu mer land.

Ännu ett porträtt som sägs föreställa Tecumseh.
Men Tecumseh vägrade skriva under. Istället reste han iväg med hela sin stam och slog sig ner i staten Indiana. Där mötte han Rebecca Galloway, en vit flicka som lärde honom läsa och skriva på engelska. Bland annat lärde han sig genom att läsa Bibeln och Shakespeares pjäser.

Tecumseh motsatte sig de vita nybyggarnas sätt att ta åt sig land. Mark köptes en bit i taget av just den indianstam som bodde där en koloni skulle anläggas. Tecumseh menade att marken, var den än låg, tillhörde alla indianer och inte bara en enda stam. Han menade att det här var en stor orättvisa och förolämpning mot alla indianer.

För att sätta stopp för erövringen av land började han försöka ena alla västra och östra stammar. Tecumseh reste kors och tvärs över Nordamerika och talade med oräkneliga stamhövdingar. De flesta höll med hans åsikter, och lovade att hjälpa honom i hans planer på ett indiansamfund.

Detta innebar att gamla fiendestammar gick med på att upphöra med sina stridigheter och börja samarbeta istället. Tecumseh var mycket vältalig, och då de vita hörde honom förundrades de över hur han också behärskade det engelska språket.

Porträtt av Tecumseh av F. Brigden, från cirka 1790-1799.
Tecumseh hade en tvillingbror vid namn Tenskwatawa, som då och då drabbades av olika visioner och syner om indianernas framtid. Han kallades därför Profeten. Han hade tidigare varit alkoholist, men nu avsagt sig spriten helt och hållet.

Han följde med Tecumseh och berättade om en av sina visioner, som visade ett Nordamerika där indianerna levde tillsammans i ett enda jättelikt samfund. För att illustrera sina idéer grundade bröderna en indiansk huvudstad vid Tippecanoe River.

De vita myndigheterna började oroa sig för brödernas framfart. När guvernör William Henry Harrison ville köpa mark av hövdingar från några mindre stammar erbjöd han en struntsumma.

Tecumseh blev rasande och i sällskap av en stor krigarskara hälsade han på Harrison när han befann sig på ett fort. De bägge männen satt bredvid varandra på en bänk när de samtalade, men Tecumseh flyttade sig allt närmre guvernören och föste honom mot ena kanten av bänken. Till slut måste Harrison resa sig upp för att inte ramla av. Med detta ville Tecumseh visa hur den vite mannen trängt undan hans folk, tills de inte längre hade någonstans att ta vägen.

Tecumseh och William Henry Harrison.
I november 1811 var Tecumseh på resa i södra USA, och hans bror var kvar i indianstaden. Guvernör Harrison visste att Tenskwatwa var mer lättprovocerad än sin bror, och lyckades därför hetsa honom till strid. Alla indianerna i regionen följde Tenskwatwa, men slaget blev ödesdigert. Hela staden vid Tippecanoe förstördes och många indianer dödades. Tecumseh blev förtvivlad och avbröt sina resor för att dra sig tillbaka som hövding för sin gamla stam i Indiana.

1812 utbröt kriget mellan Förenta staterna och England. Tecumseh ställde sig på engelsmännens sida och utnämndes till brigadgeneral. Länge gick det bra för engelsmännen, men så småningom började krigslyckan vända.

Den 5 oktober 1813 fick Tecumsehs överbefälhavare general Henry Proctor slå till reträtt i en drabbning mot indianernas gamle ovän, guvernör Harrison. Tecumseh lovade att stanna kvar och täcka engelsmännens reträtt med sitt krigarband.

Det här skulle bli Tecumsehs sista strid, och det sades att han förespått detta i en dröm. Han hade därför kastat av sig sin engelska generalsuniform och iklätt sig sin stams skinnkläder och krigsmålning. Under hela bataljen hördes hans kraftfulla stämma mana sina män att inte ge upp, trots det övermäktiga motståndet. Efter striden kunde man inte skilja hans fallna kropp från de andra indianernas, eftersom de alla var klädda på ett liknande sätt.

"Tecumsehs död", en väggmålning i byggnaden Capitolium i Washington.

Tecumseh har kallats den mest anmärkningsvärda indianen i Nordamerikas historia. Hans försök att ena alla stammar hade kanske lyckats i slutändan, men det får vi aldrig veta. Han respekterades av både indianer såväl som vita under sin levnad.


Pocahontas

Tecumseh

Black Hawk

Red Cloud

Geronimo

Sitting BullTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB