Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Knopskola

Det är inte förvånande att så många knopar har namn som får oss att tänka på fartyg och hav. Sjömännen på segelfartygen var förmodligen de som varit mest beroende av att kunna lita på rep och att de knopar de använde höll och var pålitliga även under stora påfrestningar. Riggen på ett segelfartyg innehöll ett stort antal rep, tåg, skot med mera, som alla hade olika funktioner. Det ställdes stora krav på sjömannens kunskaper. Han måste använda rätt knop vid rätt tillfälle. Knoparna måste vara snabba att göra, vara hållbara och dessutom lätta att lösa upp. Hans liv kunde hänga på det.

Repet

Ett rep består av flera beståndsdelar. Av fibrer av hampa/bomull/sisal spinner man garn som sedan tvinnas samman till kardeler som i sin tur tvinnas samman till rep. Nuförtiden är det vanligast med treslagna rep, men det finns även fyr- och femslagna.

Här kan du lära dig några av de vanligaste knoparna ombord på ett segelfartyg. Du har nytta av dessa knopar även på torra land.

Förslutning av rep:
Lagd tagling

Göra ögla på rep till exempel förtöjning:
Ögonsplits

Skarva två lika tjocka rep:
Råbandsknop
Wirestek

Skarva något olika tjocka rep:
Skotstek

Skarva mycket olika tjocka rep:
Kastlinestek
Knopar att förtöja vid pålar:
Dubbelt halvslag
Dubbelt halvslag kring egen part

Splitsa en ögla:
Pålstek

Kastknop nyckelring:
Kastlineknop

Göra avslutning på ett rep:
Spansk tagling


Sjömannens vardag

Sjömannens verktyg

Knopskola

Skrock och folktro

Tatueringar

Shanties/sjömansvisorTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB