Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Riddare

Skulle du klara av utbildningen och bli en bra riddare?
Nu behöver du inte fundera längre!

Om riddaren inte var hemma men hans borg anfölls, vem ledde försvaret?
Slottsfrun
Vaktchefen
Prästen

Till slut har du visat dig värdig att bli dubbad till riddare. Efter en natt i bön möter du din gamla husbonde som ska dubba dig. Hur går det till?
Du kysser honom på båda kinderna och faller på knä
Du faller på knä och han stöter dig på axlarna med sitt svärd
Din husbonde överlämnar sitt svärd till dig

Du får följa med på ditt första tornerspel. Under en kamp befaller riddaren dig att hämta hans "stridsgissel". Vilket vapen springer du efter?
En spikklubba fäst i en kedja
En kraftig klubba som används till att krossa hjälmar
En yxa med dubbla blad

Bland medeltidens riddare var ett sällskapsspel särskilt populärt. Vilket?
Fia med knuff
Dam
Schack

Normanderna kallas ibland för de första riddarna. Men vilet folk kom normanderna ifrån?
Goterna
Vikingarna
Saxarna

Det har blivit dags för dig att bygga din egen borg. Du beslutar dig för att ha två försvarslinjer. Vad betyder det?
Din borg byggs med en vallgrav
Din borg får en yttre och en inre mur
Du har en dubbel uppsättning vakter
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB