Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Vulkantest

Vad kallas en vulkan som inte växer på höjden, utan på bredden?
Startovulkan
Skäldvulkan
Konvulkan

Varför blir det vulkanutbrott?
Två kontinentplattor glider ifrån varandra
Det blir för hett i jordens inre
Det bildas för mycket kisel i bergarterna

Vilken ö bildades av ett vulkanutbrott på 1960-talet?
Öland utanför Sverige
Surtsey utanför Island
Kreta utanför Grekland

Vilken berömd stad förstördes av ett vulkanutbrott?
Pompeiji
Rom
Neapel

Vad kallas den smälta sten som tränger upp ur marken under ett vulkanutbrott och förvandlas till lava?
Magma
Pimpsten
Tegel

Guden Vulcanus, som gett namn åt vulkanerna, hade ett yrke - vilket
Krigare
Smed
Byggmästare
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB