Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Testa dig

Vulkantest

Vilket under ett vulkanutbrott dödar flest människor?
Fallande stenar
Giftiga gaser
Het lava

Vad kallas en vulkan som inte växer på höjden, utan på bredden?
Startovulkan
Skäldvulkan
Konvulkan

Varför blir det vulkanutbrott?
Två kontinentplattor glider ifrån varandra
Det blir för hett i jordens inre
Det bildas för mycket kisel i bergarterna

Vilken berömd stad förstördes av ett vulkanutbrott?
Pompeiji
Rom
Neapel

Vad kallas den smälta sten som tränger upp ur marken under ett vulkanutbrott och förvandlas till lava?
Magma
Pimpsten
Tegel

Japans högsta berg är en vulkan som ännu inte är helt utslocknad. Vad heter berget?
Kilemanjaro
Kebenekajse
Fuji
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB