Kinesiska drakar
Till skillnad från drakarna i Väst är Kinas fjälliga monster oftast godsinta varelser. De är också verkligen magiska. Den kinesiska draken long eller lung hade kamelhuvud, hjorthorn, demonögon, oxöron, ormhals, karpfjäll, örnklor, tigertassar och hästman. Den andades inte eld, utan moln och dimma. Trots att den kinesiska draken saknade vingar kunde den ändå flyga genom någon sorts magisk kraft. Lung hade sitt bo i någon form av vattendrag. Liksom fågeln symboliserade luften och friheten där, hörde drakarna till det dunkla men speglande och mystiska vattnet. Varje flod, sjö eller hav hade sin egen skyddsdrake. Fast lung egentligen var en god varelse hade den samtidigt ett våldsamt humör. Då de kinesiska drakarna var vreda sköljde häftiga stormar in över landet, dammar brast och översvämningar orsakade förödelse. Lung kunde ibland förvandla sig till en människa för att kunna röra sig obemärkt i världen. Det sades att man kände igen dessa maskerade drakar på deras gröna ögon.

Alla drakar bar en pärla inom sig, som de avundsjukt vaktade. Om man kunde lura draken att hosta upp denna pärla hade man total makt över den. Alla lung kunde tala och visste universums alla hemligheter. De umgicks med kosmos alla gudar och användes ibland som riddjur av dem.

Draken var en viktig och kraftfull symbol för kineserna. Enligt kinesisk filosofi finns det två motpols-krafter i universum; yin, som är det kvinnliga och yang, som är det manliga. Drakarna stod för det manliga medan den odödliga fågel Fenix representerade det kvinnliga. Denna symbolik överfördes till det kejserliga hovet. Där använde kejsaren draken som maktsymbol och kejsarinnan fågel Fenix.

När den buddistiska religionen började spridas över Asien blev drakarna mer identifierade med de mäktiga Indiska ormandarna Nagas. Dessa varelser var betydligt mer opålitliga än drakarna och kunde symbolisera både ont och gott. Därmed blev även den kinesiska draken ibland en otrevlig figur. Drakkungarna är särskilt illvilliga och bor i pampiga palats i underjorden eller havsbottnen. I sagan om kung markatta möter aphjälten en ond flodgud i form av en drake. Apkungen överlever kampen tack vare sin vighet och slår sin magiska järnstav i skallen på draken.

Det finns många fester där drakarna förekommer. Lung dyker ofta upp som en figur gestaltad av dansare med färggranna masker och dräkter. I slutet av februari firas de sista dagarna av det kinesiska nyåret och man hyllar vårens ankomst med drakdanser. Den kinesiska drakbåtsfestivalen hålls i mitten av sommaren, då man tävlar i kapprodd med båtar med drakformade stävar. Denna fest har spridits till andra delar av världen, bland annat Karlskrona här i Sverige.