Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet miljögifter. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Tyvärr så går det för tillfället inte att ställa några frågor om ämnet miljögifter.


Hej!
Jag tycker att miljön är väldigt vilktig, men vet inte riktigt hur jag ska göra för att vara så miljövänlog som möjligt. Hema sopsorterar vi och åker kolektivt eller springer istället för att åla bil om möjligt.
Jag har hört lite om elbilar men är dom verkligt bättre än disel bilar?
Jag undrar även om man kan göra något (som barn) för att stoppa sjövligen av regnskogen?
Finns det miljövanligare sätt att bo på än andra?

Jag är väldigt intresserad i djur och undrar derför om du vet ungefär hur många djur som redan är utdöda? (Jag vet att det inte finns ett excact svar men cirka.)
Kan man (som barn) göra något för att rädda utsatta djur?
Ser fram imot ditt svar!
Med vänlig hälsning,
Caroline

/ Caroline Östervall, 12 år från Stockholm

Hej!

Det låter som du gör en massa bra saker för miljön.

Elbilar är ett jättebra miljöalternativ, men kostar ännu väldigt mycket pengar.

För att minska regnskogsskövlingen kan man försöka undvika mat med palmolja i. Oljepalmer odlas ofta (men inte alltid) på skövlad regnskogsmark. Palmolja finns ofta i tacochips och kex.

Faktiskt har det dött ut en otrolig massa djur redan människan fanns, men jag gissar att du menar nuförtiden. Om jag ska ge ett förslag så är det samma sak som du redan är inne på: att inte köpa sådant som bidrar till regnskogsskövling. I regnskogarna finns en otrolig massa djur- och växtarter som är beroende av att skogen inte skövlas. Alltså: undvik palmolja.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej!

Jag har hört att vindruvor och paprikor är väldigt besprutade. Kan man äta det ändå även om de inte är ekologiska? Hur farligt är det?

Kan man äta de som är ekologiska i alla fall?

Hälsningar Engla

/ Engla Fjellström, 8 år från Sundsvall

Hej! Ekologiska är bäst, men kostar förstås lite mer pengar. Sedan kan det ibland vara så att mat innehåller ett ämne som är giftigt om man får mycket i sig, men inte giftigt om man får i sig lite. Därför har man hittat på gränsvärden. Om halterna är under gränsvärdena ska det enligt forskarna inte vara någon fara.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Jag undrar vilka miljögifter de finns på tundran o på grässlätter...

/ Matilda Hansson, 12 år från Sverige, Trollhättan

Hej!

Det är nog väldigt olika i olika delar av världen. Jag vet att man på senare år har upptäckt att det bubblar upp metan från havsbottnen utanför den ryska tundran. Metan är inte riktigt ett miljögift, men det förstärker tyvärr växthuseffekten. Och nu bubblar det upp mer än tidigare för att klimatet har blivit varmare.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej! Jag håller på med ett skolarbete om barrskog och undrar hur alla miljöavgifter påverkar barrskogen, eller om barrskogen släpper ut något som är farligt för miljön?

/ Amalia, 12 år

Hej!

För ett ungefär 30 år sedan var försurning ett ganska allvarligt problem för både barrträd och sjöar. Numera har man dock minskat utsläppen av de mest försurande ämnena, så problemen är mindre nu. Helt borta är de dock inte: för att minska försurningen kalkar man fortfarande sjöar i Sverige.

(Konstigt nog gör barrträd marken lite lite sur också, jämfört med lövträd, men det är inget större problem.)

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Vad gör att avgaser från bilar eller andra fordon är så dåligt för naturen?

/ barnet E, 10 år från bor i Stockholm kommer från Grekland

Hej!

Det är lite olika saker i bilarnas avgaser. Det finns giftiga gaser blandat med såna som inte är giftiga. En av de ogiftiga heter koldioxid och den är det är dåligt att släppa ut eftersom den hjälper till att värma upp Jorden så att det kan bli alltför varmt. Därför ska man inte köra bil i onödan.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hejsan Sven!
Jag håller på med ett arbete om kärnkraft i skolan har 2 frågor till dig.
1. Kan du ge mig tips på sidor på internet eller böcker där det finns bra fakta?
2. Vad använder man kärnkraft till förutom kärnkraftverk?

Tack på förhand :P
Evelina

/ Evelina, 15 år från Västerås

Hej!

Frågor om kärnkraft är lite knepiga eftersom nackdelarna med kärnkraft främst är olyckor som kanske kan inträffa, men inte säkert. Dessutom ska ju utbränt avfall hållas undan från männinskor och ekosystem under så lång tid att man knappt kan förstå det. Fördelarna med kärnkraft är kanske främst att den inte bygger på olja och kol som ju leder till en förstärkt växthuseffekt .

För att få en bra bild av kärnkraftens för- och nackdelar kan man kanske dels kolla på en källa man verkar trovärdig som är för kärnkraften och dels en som verkar trovärdig som är mot.

Kolla tex dessa:
http://www.svenskkarnkraft.se/ (positiv till kärnkraft, avsändare är delsvis kärnkraftsindustrin)
http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/Olyckor-och-risker/ (kritisk till kärnkraft, avsändare är miljöorganiskationen Greepeace)

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Är köttindustrierna det som påverkar miljön mest?

/ Ola, 20 år från gbg

Hej!
Hm. Frågan är lite allmänt ställd, men om man jämför olika sorters mat med avseende på tex växthuseffekten så är det så. Ju mer kött man äter desto mer växthuseffekt. Detta gäller särskilt om man äter nötkött och kött från andra idisslare. Å andra sidan så är det en god miljöinsats att låta kor beta på naturbetesmark eftersom det samtidigt ökar den biologiska mångfalden. Vegetarisk mat innebär mindre växthuseffekt än annan mat. Särskilt lyckat är det om man låter menyn styras av årstiderna, så att man tex nöjer sig med att äta jordgubbar på sommaren och avstår på vintern, när de måste flygas in till Sverige.
Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej!
Alla utsläpp från bilar skapar surt regn (lågt ph). Hur påverkar detta livet för exempelvis en älg över tid? Om man täkner på abiotiska och biotiska faktorer i naturen?

/ Malin, 18 år från Stockholm

Hej!
Det finns ämnen i bilars avgaser som orsakar surt regn. Till dem hör kväveoxider. Avgaserna innehåller också många andra ämnen som orsakar andra problem. Försurningen kan skada träden som älgen lever av. Försurningen kan också leda till att skadliga metaller löses ut. Det skulle kunna tänkas att metaller skulle kunna vara dåligt för älgen.
Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Jag vill veta mer om Tjernobyl och olyckan för 25 år sedan!

(meiladressen går till min mamma)

/ Meja, 11 år från Sverige, Stocholm

Hej!
I den stora olyckan i Tjernobyl 1986 exploderade ett kärnkraftverk och det spreds en massa radioaktivitet, som man kan få cancer av. Olyckan berodde bland annat på att man skulle göra någon slags tester av kärnkraftverket och därför stängt av en del säkerhetssystem. Efter olyckan göt man i hela reaktorn i betong för att inte mer radioaktivitet skulle spridas.
Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Vad har gett upphov till att ozonlagret tunnas ut?

/ Emelie

Hej!

Det beror mycket på att människor tillverkat freon och släppt ut i atmosfären, bland annat när man skrotar gamla kylskåp. Dessbättre är freoner numera förbjudna i hela världen. Även om det går långsamt så kommer ozonskiktet nog att till slut vara helt igen.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


vad är de faligaste miljögiftet i hela jorden.

/ jennifer, 9 år från Märsta

Hej!

Det beror ju lite på hur man menar, men ett mycket giftigt miljögift som heter dioxin. Det finns tyvärr en hel del i tex ål från Östersjön.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej jag går på kyrkskolan och är med i Miljörådet och ibland så gör vi att vi ska slänga så lite mat vi kan men hur kan vi göra Kyrkskolan bättre?

/ henrik, 8 år från borlänge

Hej!

Skolor kan nog ha ganska gott samvete, men alltid finns det väl förbättringar som man kan göra. Att inte åka bil till skolan, utan istället gå, cykla eller åka buss är ju en bra grej. Om man måste slänga mat så är det ju bra om kommunen tar hand om matretsterna och gör biogas av dem. Men det är väl ännu bättre om man inte slänger så mycket mat.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej Sven.
Hur mycket koldioxid släpper en bil ut per dag om den åker ungefär två kilometer?

Med vänlig hälsning Teresia

/ Teresia, 13 år från Tumba

Hej!

Om man tänker sig en bil som drar en liter bensin per mil så släpper den ut ungefär 0,5 kilo koldioxid på 2 km, enligt en beräkningsmall som Naturvårdsverket gjort. Den hittar man på den här länken: www.naturvardsverket.se/...i.../schablonmall-utslapp-av-koldioxid.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Jobbar du med kemi och fysik det periodiska systemet N kväve och sånt H väte. Jag älskar Kemi trots allt vi i 4 inte jobbar med det ännu men jag jobbar redan hemmma och det är jätte kul jag kan hela det periodiska systemet utantill! Fysik också! Jag tänker bli en kirurg när jag blir stor men det kommer ta åratal och A i alla ämnen så jag försöker få så bra betyg som helst.

Tack

/ Amaal, 10 år från Somalia

Kanon! Fortsätt med det! Jag älskar också kemi. Idag har jag gjort massor av cocacolafontäner ihop med en sexa från Höör. Kanonkul! Den bästa blev säkert sex meter.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


hur kommer kopparsulfat ut i naturen? och på vilket sätt skadar det naturen? speciellt rötterna, hur då?

/ bahar, 16 år från biologi

Hej!

Det här är jag lite okunnig på, men på Kemikaliinspektionens hemsida kan man läsa att kopparsulfat bland annat använts inom fruktodling, som svampbekämpningsmedel. Enligt samma källa behöver växter en viss mängd koppar. I vanlig ordning kan man nog räkna med att kopparsulfat blir giftigt för vxterna om det är alltför mycket av det.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


hej 1. kan jorden gå under 2. hört att solen kommer gå under kommer det en ny sol 3. jag går i miljörådet men ingen ger mig stöd. p.s love miljön.

/ barnet E, 8 år från STOCKHOLM

Hej!

Jorden kommer att gå under när solen (som är en helt vanlig stjärna) håller på att dö. Det dröjer flera miljarder år vilket är obegripligt lång tid. När den håller på att dö blir den först större och då blir det för varmt för att man ska kunna leva på jorden. Då får man flytta. Man får då i förväg ha tänkt ut vilka planeter som är lagom nära en stjärna för att man ska kunna bo på dem. Dessutom ska det finnas vatten på planeten. Men, som sagt, det är så otroligt långt i framtiden att man knappast behöver bekymra sig om det på flera miljoner år.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej jag undra varför vi släpper ut mycke koldioxid fast vi vet att det är farligt för jorden?
kommer vi att kunna ändra på det eller? tänk om jorden går under på grund ut av det och tänk på dom som bor i svåra delar vattnet håller att stiga ju och isbjörnar håller på att dö. kommer vi att rädda jorden? oroligt kille.


Hälsningar

Adam!

/ Adam Nhem, 14 år från Markaryd

Hej!

Nog ska vi kunna klara det här. Först måste man ju förstå problemet och de har snart alla gjort. Sedan måste ju de som har råd (tex vi i Europa) avstå från en del bekväma och trevliga saker, som en del bil- och flygresor. Sedan måste man hitta på miljövänliga sätt att tillverka elenergi. Då är solenergi en bra energikälla.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


hej björn jag skulle bara vilja veta hur fotosyntesen uppstår. hur uppstår den? vad händer? varför finns den? vad för slags gaser är det i den? vart uppstår den? vartenda detalj, tack!! //sara, 13 år från stockholm

/ sarah, 13 år från sverige

Hej! Varenda detalj vet jag inte om jag kan fixa, men i sammanfattning: de gröna växterna samlar in solens energi. För att göra det behöver de två saker: koldioxid och vatten. Med hjälp av de tre sakerna kan de växa till. På köpet bildas syre, som växternas "avgaser".

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


hur länge de tar inan ljorden har undergong?

/ Mohamed, 10 år från Häslehålm

Hej!

Det dröjer några miljarder år, när solen börjar dö. Då sväller den och man kan inte bo kvar på jorden längre. Det är obegripligt långt dit. Mer än 1000 miljoner år alltså.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se


Hej jag undrar vilket som är det giftigaste miljögiftet i världen.

/ Love, 8 år från Helsingborg

Hej!

Det ämne som brukar sägas vara det giftigaste av alla är botulinum-toxin (eller botulinum-gift). Det behövs bara 0,00000009 gram av ämnet för att döda en vuxen människa, enligt www.wikipedia.com. Ämnet tillverkas av en bakterie och är dessbättre värmekänsligt, så man kan försöra ämnet genom upphettning.

Med vänlig hälsning,
fil. dr. Sven Burreau, Kreativum
www.kreativum.se

Panelen svarar1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB