Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Halvapor

Halvaporna kom först. Många av dem stannade i utvecklingen, och finns än idag, som lemurerna. Halvaporna hittar man framför allt på isolerade platser som ön Madagaskar utanför Afrika.

De första djuren inom detta släkte var alla musliknande och inte mycket större i storlek. De utvecklades emellertid snabbt och gick över från att tidigare livnärt sig på insekter till att äta svårtuggade växter. När de utvecklad gripande händer gav de sig upp i träden och stannade där.

Halvaporna har överlevt ganska oförändrade in i vår tid. De har långa bakben, korta framben och lång svans. Ett fåtal halvapor har ingen svans alls.

Plesiadapis

[pläss-i-a-DAPP-iss]

Längd: cirka 30 cm
Tid: Paleocen till Eocen
Plats: Nordamerika och Frankrike

Detta ekorrliknande djur har blivit utsedd till något av apornas urfader. Plesiadapis kunde inte gripa med sina framtassar och rörde sig antagligen bara på marken. Den verkar däremot ha kunnat hoppa både långt och högt.

Plesiadapis ögon satt på sidan av huvudet. Ett tydlig del av primaternas utseende är att ögonen sitter på huvudets framsida och blickar framåt. Detta ger en bättre synförmåga.

Adapis

[a-DAPP-iss]

Längd: cirka 40 cm
Tid: Mellersta till övre eocen
Plats: Europa och Nordamerika

Den här halvapan hade tagit klivet upp i träden, vilket var en betydligt tryggare plats än på marken.

Adapis hade en väl utvecklad tumme och kunde gripa om sin föda. Ögonen pekade framåt som på alla andra moderna primater, människan inräknad.

Adapis levde troligen av en ganska varierad kost - blad, frukt, insekter och ägg. Käkmusklerna var inte så utvecklade att den kunde tugga i sidled och mala födan.

Progalago

[prå-ga-LA-gå]

Längd: cirka 60 cm
Tid: Miocen
Plats: Afrika

Släktet Galago tillhör grenen Lemuriformes, eller lemurer, och är de största av alla halvapor.

Progalago verkar ha haft breda trampdynor på fötterna, vilket tyder på att den också gått på marken ofta. Huvudet var mer hundlikt än på de flesta andra halvapor, och svansen längre än kroppen.

Nutidens jättegalago på Madagaskar liknar troligen Progalago mycket. Jättegalagon är känd för sin vackra svart-vita päls, och det oväsen den gör då den utstöter långa tjut genom regnskogen.

Necrolemur

[näckro-LE-murr]

Längd: cirka 12 cm
Tid: Eocen
Plats: Europa

Necrolemur är föregångaren till nutidens spökdjur, och den första nattlevande primaten. Spökdjuren tillhör en gren av halvaporna som fortsatt leva av insekter, liksom sina primitiva förfäder.

Necrolemurs bakben var långa och användes för att göra kraftfulla skutt. Ögonen var förstås stora, som på alla nattaktiva djur.

Av halvaporna är spökdjuren troligen de som är närmast släkt med människan. Vi delar flera liknande drag i ögon, hjärna och fosterhinnan.


Halvapor

Apor

Människoapor


Fåglar

Tidiga däggdjur

Tandfattiga däggdjur

Rovdjur

Uddatåiga djur

Partåiga djur

Nästan hovdjur

Valar

Apor

GnagareTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB