Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Innan man visste vad fossil var

När man för länge sedan först hittade dinosaurieben, var man inte riktigt säker på vad de egentligen var.

Minst av allt trodde man att de var rester efter utdöda urtidsdjur.

Kineserna var bland de första att lägga märke till de fossila dinosauriebenen. De trodde att de kom från drakar.

"Jätteben"

I Europa sade man att benen kom från forntida jättar, som Goliat ur Bibeln, eller cykloperna i grekisk mytologi.

Robert Plot hittade fossil, med den första bilden av en dinosaurierfossil. Han trodde det kom från en urtidsjätte.

Den engelske kyrkoherden Robert Plot var den förste som i ord och bild beskrev ett dinosauriefossil. Det var lårbenet från den stora köttätaren Megalosaurus. Först trodde Plot att han hittat Adams förstenade pungkulor. Sedan ändrade han sig och menade att det kom från benet på en jätte som dött i syndafloden.

Maasödlan

Gruvarbetare hittar käkarna från en Mosasaurus 1770.

1770 grävde gruvarbetare i Holland fram ett par enorma käkar, 1,2 m långa. Den 26-årige franske baronen och fossilsamlaren Georges Cuvier tittade på fyndet, och drog slutsatsen att de tillhörde en jättelik utdöd ödla av släktet varan. Han döpte djuret till Mosasaurus ("maasödlan" efter platsen där fossilet grävdes fram).

Cuvier hade rätt i att det var en ödla, men det var ingen varan. Mosasaurus levde i havet och hade fenor istället för fötter.

Leguantanden

I England 1820 hittade Mary Ann Mantell en fossil tand tillsammans med några andra ben i ett stenbrott. När hennes fossil-samlande man, Dr Gideon Mantell, tittade på fynden, kunde han se att de kom från ett stort ödleliknande djur.

Mary Ann Mantell och Dr Gideon Mantell.

För att vara riktigt säker på sin sak kontaktade han andra naturvetare och rådgjorde med dem. Därför dröjde det tills 1825 innan han presenterade sina teorier.

Iguanodon som den egentligen såg ut.

Mantell kallade det mystiska djuret för Iguanodon, vilket betyder "leguantand". Han trodde nämligen att det handlade om en jättelik växtätande leguanödla, utrustad med ett horn på nosen. "Hornet" visade sig senare vara den spetsiga tummen på Iguanodon.

En helt ny art

William Buckland
Året innan Mantell blev färdig med sitt arbete, gjorde geologiprofessorn William Buckland en vetenskaplig beskrivning av ett fossil som hittats nära Oxford.

Man hade grävt fram ett stort, tandförsett käkben som inte liknade något annat vetenskapen sett. Buckland förklarade att benet måste tillhöra en hittills okänd reptilart, och en köttätande sådan. Djuret fick namnet Megalosaurus, vilket betyder "stor ödla".


Innan man visste vad fossil var

Dinosaurier blir dinosaurier

Fossilkriget

Hur fossil blir till

Olika sorters fossil

Paleontologernas arbeteTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB