Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Olika sorters fossil

Fotavtryck

Om en dinosaurie gått på fuktig och mjuk mark, kan fotavtrycken blivit kvar.

Om man tittar på dessa kan man se hur djuret gick och hur långt det var. Är det flera olika sorters avtryck, kan man ibland följa ett helt händelseförlopp, t ex en köttätares jakt på en växtätare.

Koproliter

Det här är helt enkelt dinosaurieskit. Har man tur kan man i dessa förstenade lortar se vad djuret ätit.

Hudavtryck

Det är inte så vanligt med sådana fossil. De man hittat är därför mycket värdefulla. Att kunna se hur huden på ett djur såg ut var ett viktigt led i att förstå hur det levde och fungerade.

Ägg

Ibland har paleontologerna hittat hela bon fulla med dinosaurieägg. Detta sker oftast i ökentrakter.

I vissa fynd kan man se ungarna ligga kvar i äggen. Då kan man bl a avgöra hur fort en dinosaurie växte.


Innan man visste vad fossil var

Dinosaurier blir dinosaurier

Fossilkriget

Hur fossil blir till

Olika sorters fossil

Paleontologernas arbeteTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB