Kaos Titanerna Gudarna Vidunder Naturväsen De första människorna Släktträd Böcker, film och musik Länkar
Till Start Till Människorna
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Släktträd

De makter som styr och påverkar människornas värld i grekisk mytologi är alla släkt med varandra på något sätt. De är ofta krångligt sammanlänkade och det finns många versioner av vem som är barn till vem. Vi har gjort fyra släktträd som visar hur de olika figurerna ofta hänger ihop med varandra.

För att kunna öppna och skriva ut filerna (pdf:er) behöver Du Adobe Acrobat Reader.
Har du inte redan programmet kan du hämta det gratis här. >>

Urmakter och Titaner
Urmakter och Titaner
  Titanen Iapetus ättlingar
Titanen Iapetus Ättlingar
     
Titanerna Hyperions och Theias ättlingar
Titanerna Hyperions
och Theias ättlingar
  Gudarnas släktträd
Gudarnas släktträd