Spara, vad är det? | Konto- och bankkort | Banken | Egna pengar | Månadspeng | Flytta hemifrån | Legitimation
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Din ekonomi

Det är förstås viktigast att kunna något om sin egen ekonomi. Lär man sig spara på ett smart sätt och hålla reda på sina inkomster och utgifter kan man ha stor glädje av sina pengar även om det kanske inte är så mycket till en början.

Du kan lära dig använda olika banktjänster och ta reda på hur du kan ha nytta av ett bankkort.

Här kan du också få lite tips på hur du kan börja tjäna egna pengar.
Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB