Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Christofer Columbus

Christofer Columbus, föddes 1451 i Genua och dog 20 maj 1506 i Valladolid i Spanien. Columbus var övertygad om att det fanns en västlig väg till Indien. Han uppvaktade flera kungahus för att få pengar till sin resa innan han fick stöd från spanska kungaparet.

Columbus drog till havs den 3 augusti 1492 med tre skepp Santa Maria, Niña och Pinta. Man gjorde ett uppehåll på en månad, på ön la Gomera söder om Teneriffa, för reparationer och för att skaffa förnödenheter. Flera gånger under resan uppstod fara för att matroserna skulle göra uppror av missnöje eller rädsla. Många sjömän trodde fortfarande att jorden var platt och att de skulle segla över kanten men Columbus lyckades lugna dem genom olika förklaringar. Dessutom såg de snart tecken på att de närmade sig land. Det var fåglar och landväxter som drev i vattnet.

Den 12 oktober 1492 nådde skeppen slutligen ”Nya världen”. Columbus gick i land på en av öarna i Bahamas. Han gav ön namnet San Salvador.

På färden vidare upptäckte han också Kuba och Hispaniola, den näst största ön i Antillerna innan Santa Maria gick på grund den 25 december. Av återstoderna av skeppet byggde Columbus den första spanska fästningen i Nya världen.

Columbus trodde att han hade funnit en ny sjöväg till Indien och kallade självklart innevånarna indianer. I Columbus spår kom grymma efterföljare som enbart var ute efter rikedomar. De plundrade ursprungsbefolkningen och i vissa områden nästan utrotade dem och deras rika kultur.

Amerika fick sitt namn efter Americo Vespuci. Det finns många oklarheter i hans roll i upptäckandet av Amerika, men det finns bevis för att han har varit ombord på ett av fartygen som besökte Amerika.


Leif Eriksson

Henrik Sjöfararen

Vasco da Gama

Christofer Columbus

Ferdinand Magellan

James Cook

Roald Amundsen



Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB