Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Vasco da Gama

Vasco da Gama levde mellan 1469(tror man)-1524 och kom från en förmögen familj och utbildades i Henrik sjöfarares navigationsskola.

Vascos karriär började efter att hans far blivit utvald att leda en expedition för att öppna sjövägar till Asien, för att konkurrera ut muslimerna, som då hade monopol på handel med Indien och andra östliga länder. Hans far dog i juli 1497, och befälet för skeppet gavs till Vasco. Han seglade år 1496 österut runt Afrika till Indien. Med hjälp av gynnsamma monsunvindar korsade han Indiska oceanen på 21 dagar. De anlände till Indien den 20 maj 1498.

Därefter följde stundtals våldsamma förhandlingar med den lokale härskaren som mötte motstånd från arabiska köpmän. Till slut lyckades Vasco få ett brev om tillåtelse att bedriva handel, men han blev ändå tvungen att segla iväg utan förvarning eftersom den lokale härskaren krävde att Vasco skulle lämna alla sina varor som säkerhet. Vasco behöll sina varor, men lämnade kvar några portugiser som fick order att starta en handelsstation.


Leif Eriksson

Henrik Sjöfararen

Vasco da Gama

Christofer Columbus

Ferdinand Magellan

James Cook

Roald AmundsenTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB