Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Människan och haven

Människan har stor nytta av havet. Mycket av vår mat hämtas därifrån. Vi använder världshaven som transportvägar för tunga laster och vi kan utvinna mycket energi ur havet.

Tyvärr lämnar vi oftast spår efter oss, spår som kanske aldrig försvinner.


Fisket

Energi

Skydd mot havet

Sjöfart

Upptäckter

MiljöförstöringTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB