Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Myter

Så länge människan har bott vid och levt av havet har olika myter och sägner uppstått. Många av dessa myter har uppkommit ur vanföreställningar kring naturens krafter och de djur som lever i havet. En del av dessa historier berättas fortfarande och är verklighet för många människor.


Havsfolk

Havsodjur

Gastar och spökskepp

LänderTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB