Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Sjunkna länder

Runt om i världen berättas historier om städer och till och med hela kontinenter som ska ha sjunkit i havet och försvunnit.

Jätteön Atlantis

Den mest kända av dessa legender handlar om jätteön Atlantis, som en gång ska ha varit ett jordiskt paradis. Här levde människorna i fred och ägnade sig bara åt att fördjupa sig i vetenskap och konst. Men så småningom blev också Atlantis folk onda, giriga och hungriga efter makt över andra länder. Deras straff blev att hela ön rämnade mitt itu och sjönk.

Platon

Det var den grekiska filosofen Platon (ca 417-347 f. Kr.) som först berättade historien om Atlantis. Enligt honom skulle ön vara stor som hela Mindre Asien och Libyen tillsammans och finnas någonstans utanför Medelhavet. Man vet inte riktigt om Platon verkligen trodde att Atlantis fanns, eller om hans historier bara var sedelärande sagor, det vill säga pekpinnar till folk om hur man skulle leva och inte leva.

Det finns många som tror att Atlantis funnits och letar efter resterna av det på havsbottnen. Än så länge har man inte funnit några riktiga bevis. Just runt Medelhavet hittas ibland rester av städer och hus på havsbottnen. Dessa byggnader är otroligt gamla och kommer från en tid då nivån på havsytan var mycket lägre. Det är kanske sådana fynd som inspirerat till historier om sjunkna städer.

Äventyr på Lyonesse

Brittiska öarna är fulla med historier om sjunkna öar och städer. Utanför Corwalls kust ska ön Lyonesse ha legat en gång för länge sedan. Liksom Atlantis var Lyonesse ett paradis. Ön var ett rikt kungadöme med inte mindre än 140 kyrkor.

Den vita enhörningen i familjen Trevellyans släktvapen sägs symbolisera den häst som familjens anfader flydde på från Lyonesse.
Lyonesse bedrev handel och hade olika utbyten med England under kung Arthurs tid. Några av riddarna kring runda bordet upplevde olika äventyr på Lyonesse. Så småningom började havet krypa allt längre upp på Lyonesses stränder. En man som hette Trevellyan insåg att en katastrof var på väg, men ingen ville lyssna på honom.

I sista stund skickade Trevellyan sin familj till Cornwall, sedan slukade Atlanten hela Lyonesse. Själv räddade han sig på ryggen av en vit häst. Det finns fiskare som ännu säger sig kunna höra kyrkklockorna i Lyonesse klinga sorgset nere i djupet.

Elva kilometer väster om Land´s End, Storbritanniens sydligaste punkt, finns klipporna Seven Stones. De sägs vara de sista resterna av Lyonesse, som ännu sticker upp över vattnet.

Ön Hy Brasil

Historien om ön Hy Brasil i Atlanten är också den nästan likadan. Hy Brasil var ett paradis så länge folket levde i fred och var godhjärtade. Men den dag det första mordet begicks och blod spilldes i ondo på Hy Brasils mark sjönk hela ön i havet. Det berättas att sjömän med riktigt ädelt sinne kan se en spökbild av Hy Brasil sväva över vågorna, som en påminnelse om det paradis som var.

Nils Holgerssons underbara resa

I Selma Lagerlöfs berättelse "Nils Holgerssons underbara resa" gör pysslingen Nils ett besök i den sjunkna staden Vienetta. Enligt sägnen ska den ha legat på ön Usedom i Östersjön, nära floden Oders mynning.

Sagan berättar att Vienetta hade sin blomstringstid på 900- och 1000-talet. Staden var otroligt rik och vacker, men sjönk under böljorna för att dess folk blev fördärvade och usla i sinnet. En natt vart hundrade år reser sig staden ur böljorna och kommer till liv igen, men bara för en timme. Om en av köpmännen i staden skulle hinna sälja något till någon som besöker staden för första gången är den räddad och sjunker aldrig mer. Detta har tydligen inte hänt ännu.

Sagan om Vienetta kan ha uppstått ur den historiska staden Jumne, som låg i samma trakt och skövlades av vikingar på 1180-talet.


Havsfolk

Havsodjur

Gastar och spökskepp

LänderTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB