Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Energi

Det finns mer att hämta ur havet än mat. Till exempel har man hittat på ett sätt att ta reda på saltet i haven. Man låter havsvattnet avdunsta i stora bassänger tills bara saltet är kvar på botten som små vita kristaller.

Havssaltet används sedan till matlagning, men också inom många industrier. Havsvattnet innehåller också guld, fast i otroligt små mängder. Det tar lång tid att utvinna detta guld, men det är mycket rent och används bland annat i rymdforskningen för att göra skyddande folier till rymdskepp.

Den viktigaste råvaran människan hämtar ur havet är oljan. Olja är egentligen djur och växter från urtiden som under årmiljonerna förvandlats till en svart sörja. Det är ett så kallat fossilt ämne. Olja används framför allt som bränsle. Nästan all världens bilar drivs av olja.

För att komma åt oljan som ligger långt ner i havsbottnen måste man bygga stora torn med flera kilometer långa borrar. Oljetornen omges av stora plattformar som står på höga pelare. Dessa plattformar är arbetsplatser för flera hundra människor. Arbetarna bor på plattformen flera veckor i sträck när man borrar efter och pumpar upp olja.

Det finns också plattformar som pumpar upp naturgas. Även denna gas är resultatet av flera miljoner års nedbrytning av biologiska ämnen. Närmast Sverige finns stora gas- och oljefält utanför Norge.

Man har också börjat utvinna energi ur de starka vindar som blåser till havs. Vindkraftverken är jättelika propellrar som fångar upp vinden och omvandlar kraften till energi.

Vindkraftverk byggs också på fastlandet. Till havs placeras de på stora sandbankar. Många tycker att vindkraftverk är fula och är rädda för att de ska orsaka oro bland djurlivet i haven. Andra menar att de är ett självklart miljövänligt sätt att framställa energi på.


Fisket

Energi

Skydd mot havet

Sjöfart

Upptäckter

MiljöförstöringTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB