Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsidaDinosaurier
Däggdjuren
Grekisk Mytologi
Pirater
Riddare
Stjärnor och planeter
Ung Ekonomi
Vikingar
Vulkaner
Världshaven

Grekisk mytologi (LättLäst)

Grekisk mytologi är en samling berättelser.
Mytologin och dess berättelser var en del av
vardagen i Grekland under antiken.

Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från
3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus.

Det berättas om gudar, hjältar och monster
i en äventyrlig blandning.

Den grekiska mytologin har satt sina spår
överallt ända fram till idag.
I böcker, film, musik, historia, filosofi och religion.

I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter.
Urkraften har fått olika personligheter.
Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare.

Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen.
Till exempel titaner, gudar och monster.
Alla dessa varelser styr över människornas liv.
De liknar oss människor väldigt mycket i sitt sätt att vara.
Till exempel är gudarna avundsjuka, förälskade och slarviga.
Många av dem kan dessutom dö.

Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna.

Kaos
Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”.
Det var ”Kaos” som födde fram de första världarna.

De första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret).

Titanerna
Det sägs att Gaia och Uranos först blev föräldrar till monster.
Monstren var hekatonkirerna och cykloperna.
Men sedan födde Gaia även fram vackra barn.
Dessa var titanerna.
Titanerna var från början 12 till antalet.

Gudarna
De grekiska gudarna var många.
De hade olika mycket makt makt.
De första gudarna var nästan alla barn till titanerna.
Gudarnas härskare var Zeus. Han höll till på berget Olympen.
Andra gudar drev omkring mellan himmel och jord.
Dionysos och Pan levde bland människorna.

Människorna tillbad gudarna.
Grekerna byggde tempel åt sina gudar.
Varje stad hade sin egen skyddsgud.
Till exempel dyrkade man i staden Aten kunskapens gudinna Athena.

Varje gud hade sin egen kult (religion).
Kulten formades efter vad den guden stod för och vilken typ av personlighet den hade.

De flesta av gudarna åldrades inte.
Gudarna hade inte blod i sina ådror.
Istället hade de ett mystiskt mineral som kallades ikor.
De åt och drack mat som kallas ambrosia.
Det var för att hålla sig evigt unga.
När de besökte människorna klädde de ut sig till vanliga män och kvinnor, eller till djur.

Gudarna hade många kärlekshistorier.
Det var både med varandra och andra varelser som människor och naturväsen.
Barnet av en sådan kärlek blev själv en gud, eller en mycket märklig människa.
Många berömda hjältar är söner till gudar.

Några gudar
(Vill du läsa om fler gudar, klicka här)

Zeus är den högste guden i den grekiska mytologin.
Alla andra gudar och väsen måste lyda honom.
Zeus dyrkades i en massa olika kulter runt om i Grekland.
I Rom (Italien) var han känd som Jupiter.
Han har gett namn till planeten Jupiter.

Poseidon är bror till Zeus och Hades.
Han var havets gud.
Poseidon kallas också jordbävningarnas gud.
Han kunde med sin ilska få världen att skaka.
Sjömän och fiskare bad till honom.
I Rom kallades han Neptunus.
Han har gett namn åt planeten Neptunus.

Hades är bror till Zeus och Poseidon.
När de tre gudarna skulle dela upp världen
mellan sig blev han härskare av underjorden.
Hades rike var också dödsriket.
Det var hit de dödas själar vandrade.
Under antiken var man rädd för Hades.
Man tillbad honom för att få ett bra liv efter döden.

Apollon, Afrodite och Athena var de gudar
som tillbads mest.
Athena är kunskapens och stridens gudinna.
Afrodite är kärlekens gudinna.
Apollon är konstens, musikens och solens gud.

Monster
Den grekiska mytologin är full av monster.
Både gudar och människor möter och kämpar mot dem.
Guden Zeus placerade ut monster på olika platser på jorden.
Där skulle de utmana olika hjältar.
Om det inte fanns monster att besegra kunde det ju inte finnas några hjältar.
Människorna var rädda för monstren.
Men gudarna såg dem som utmaningar.

Naturväsen
I grekisk mytologi finns det bara två sorters naturväsen.
Nymfer och satyrer.
Nymfer är kvinnliga naturväsen.
De kan delas upp i två grupper.
De som lever på land och de som lever i vatten.
Satyrerna är alla manliga.
En mans överkropp och en bocks underkropp.
Satyrer är alltid på festhumör.
De jagar kvinnor överallt, helst nymfer.

Kentaurerna är andra varelser som lever ute i naturen.
De har inga magiska krafter som nymfer och satyrer.
Kentaurerna är vilda varelser från skogar och stäpper.
De är till hälften människa och till hälften häst.

De första människorna
Gudarna skapade människorna för att de behövde undersåtar.
Alltså varelser som liknade dem, men som inte var lika bra.
Gudarna behövde någon som trodde på dem och bad till dem.
De grekiska gudarna var intresserade av människornas liv och la sig ofta i.
Det var titanen Prometeus som skapade de första människorna av lera.

Det vi idag kallar sagor och myter
var verklighet för antikens greker.

Vill du läsa några av myterna, klicka här.
Läs till exempel om kung Midas, Herakles stordåd eller Trojanska kriget.

Vill du läsa mer om grekisk mytologi? Klicka här!
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB