Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsidaDinosaurier
Däggdjuren
Grekisk Mytologi
Pirater
Riddare
Stjärnor och planeter
Ung Ekonomi
Vikingar
Vulkaner
Världshaven

Riddare (LättLäst)

Riddaren har blivit en symbol för den gode hjälten. Han är snäll och inte rädd.

Riddaren är lätt att känna igen. Han har sin sköld, svärd, rustning och hjälm.

Riddarna är ofta med i sagor och på film. Då slåss de mot drakar, jättar och monster.

Men på riktigt var det inte likadant. Det fanns både onda och goda riddare. De kunde vara fattiga eller rika.

Riddarna var den finaste sortens krigare på medeltiden i Europa. Det är ungefär 1000 (tusen) år sedan. Deras uppdrag var att slåss åt kungen eller kyrkan. Riddarna bodde ofta i slott och försvarade den del av landet de bodde i. Ibland hade de själva en liten armé.

Men det fanns riddare som inte hade slott eller ägde land. De tjänade pengar på att hyra ut sig som soldater. De kunde också tjäna pengar på tornerspel.

Första korstågen
Under 1000-talet blev det populärt att besöka platser där man trodde att Jesus levat. Man reste till staden Jerusalem. Det låg i Palestina på den tiden. Idag heter landet Israel. En sådan resa kallades pilgrimsfärd.

Jerusalem styrdes av då av muslimer. Kyrkan i Europa ville att Jerusalem skulle styras av kristna. Därför skickades riddare till staden på korståg. De lyckades ta makten genom våld. De kallades kors-riddare när de krigade åt kyrkan.

I många år kämpade kristna riddare mot muslimska krigare om makten över Jerusalem. Tusentals människor dog.

Riddar-sällskap
Många korsriddare gick samman i olika sällskap. Det kallas ordnar. De kändaste ordnarna var tempel-riddarna och johanniter-riddarna.

Hur blev man riddare?
För 1000 (tusen) år sedan bestämdes reglerna för hur man blev riddare. För det första måste man vara man. Det fanns kvinnor som slogs tillsammans med riddarna. Men de kallades soldater.

De flesta riddare kom från en adlig släkt. Adelsmännen hade pengar till att skaffa utrustning. Det var mycket dyrt att vara riddare. Vapen och rustning, var inte billigt.

Ceremonin när någon utsågs till riddare kallades dubbning.

Ibland kunde dubbningen gå snabbt. På slagfältet kunde en soldat bli riddare med ett enkelt slag med handen på hans axel, och orden ”nu är du riddare”.

Lång utbildning
Det var lång utbildning för att bli riddare. Det tog många år. Man började träna vid sju års ålder. En adelspojke skickades iväg till en riddares hus för att arbeta där. Ofta var riddaren en släkting.

Page
I början kallades den unge pojken för page. Han skulle lära sig att bli lydig och förnuftig. Han fick arbeta som hjälpreda.

Vid fester fick pagen servera och hjälpa till. Han skulle lära sig riddarens uppgift i livet. Uppgiften var att hjälpa andra.

Väpnare
Då pagen blev 14 år fick han bli väpnare. Vid en ceremoni i kyrkan fick han ett mindre svärd och ett bälte.

Väpnaren skulle de närmsta sju åren hjälpa riddaren med hans sysslor. Att klä på utrustningen och kämpa vid riddarens sida i strid. Väpnaren fick också börja träna olika tekniker för strid.

Här är några olika delar av väpnarens träning till riddare:

Brottningen var en viktig del i träningen. Om man tappade vapnet måste man kunna vinna mot fienden ändå.

Bågskytte - Man var tvungen att lära sig spänna den tunga bågen.Kamp med svärd och sköld - Till en början var svärden bara gjorda av trä.

Att slåss med stav - Kunde man slåss med stav i strid kunde man använda det mesta som vapen om det behövdes.

Ridning - Det var viktigt att kunna styra hästen med en hand. Då kunde man svinga ett vapen med det andra.

Att bli dubbad
Först förbereder sig väpnaren genom en ”vigilia”. Det är en natt av bön. På morgonen badar han och klär sig i riddardräkt.

Dubbningen sköter en riddare. Väpnaren får knäböja. Riddaren drar sitt svärd och slår försiktigt väpnaren på ena eller båda axlarna. Väpnaren får en fredskyss på varje kind och är sedan riddare. Den nye riddaren får sitt svärd.

De sista riddarna
I slutet av 1400-talet ändrades sätten att strida och kriga. Framför allt började eldvapnen dyka upp. Kanoner och pistoler. Då behövde man inte slåss på nära håll längre. Riddarna behövdes inte längre.

Men man kan fortfarande bli dubbad till riddare (adlad) i Storbritannien. Då måste man ha gjort något extra bra. Man får inte längre ett svärd. Det är bara en ära.

Vill du läsa mer om riddare? Klicka här!
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB