Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet segelsjöfart. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Eric Wickenberg om segelsjöfart!


vad e ökänd? För på ett pogram sa dom att flygande holländaren var väldigt ökänd. Och det sa du med. Men vad betyder det...!

/ Lilla

Hej Lilla

Ökänd är när man blivit känd för att ha gjort någonting dåligt. Till exempel någon som har mördat många och har blivit känd för det.
När sjömän förr talade om den "flygande holländaren" gjorde man det med skräck i rösten. Man var rädd för att stöta på den på haven för man trodde att det då skulle hända någonting hemskt.

Hälsningar

Eric


Vilken segelbåt har varit mest ökänd i värden?????????????:)

/ lucas, 9 år från linköping

Hej Lucas

Det här var en av de knepigare frågorna jag har fått. Det finns så många fartyg och kaptener som har blivit ökända av en eller annan anledning så det är svårt att välja, så jag tror att jag gör en fyra i topp lista.

1.Som etta sätter jag nog den ”Flygande holländaren” som är ett legendariskt spökskepp, som i flera århundraden setts segla omkring i god fart med trasiga segel och utan besättning. I en del historier har fartyget till och med flugit. Historien börjar med att en kapten misslyckas flera gånger med att runda Godahoppsudden. Till sist svor han att han skulle lyckas oavsett om Gud eller djävulen stod emot honom. Gud tolererade inte en sådan hädelse så att han dömde fartyget att segla in till tidens ände. Det är många som tror sig ha sett den flygande holländaren och det har skrivits en mängd böcker och gjorts filmer om den flygande holländaren.

2. Som tvåa hamnar nog sjörövarens kapten Tech fartyg ”Queen Annie´s revenge. Tech var från början kapare d.v.s. han hade tillstånd att angripa fiendens fartyg men han gick över gränsen och angrep även engelska fartyg och förlorade sitt kaparbrev. Teach var en av de hänsynslösaste och effektivaste sjörövarna och hans fartyg blev båda fruktat och ökänt.

3. Trean får nog bli ”La Marquise de Tourne” som var ett franskt sjörövarfartyg. Det var en fregatt med 25 kanoner. Bara under åren 1746-47 kapade hon fyra engelska handelsfartyg.
Hon sjönk i en storm på Engelska kanalen. Det var en stor sensation då en dykarklubb ganska nyligen återfann henne på havets botten.

4. Som nummer fyra sätter jag trots allt ångfartyget ”Titanic” därför det är så få fartyg som har blivit så omtalade, skrivits böcker och gjorts så många filmer om som just ”Titanic” Titanic kolliderade med ett isberg och på grund av en mängd misstag av besättningen omkom 1523 människor.

Det här var fyra ökända fartyg. Du kan ju själv ”Googla” och se om du kan göra listan längre.

Hälsningar


Eric


Hej. Jag heter Ellen och det här är första gången jag ställer en fråga, så jag kanske ställer den lite konstigt.

Vilken är den snabbaste båten? Alltså segelbåt, inte motorbåt.
Om frågan var konstig behöver du inte svara...

/ Ellen, 9 år från Göteborg

Hej Ellen

Det här är ingen konstig fråga utan tvärtom tycker jag att det är en intressant fråga.Segelbåtarna har utvecklats mycket under de senaste 150 åren. Man vet nu mycket mer om hur båtskrovet skall vara konstruerat för att ge så litet motstånd i vattnet som möjligt. Man har numera helt andra typer av master och segel. Seglen sys inte längre utan de "bakas" på ett speciellt sätt så att de får den perfekta formen.

Ett snabbt segelfartyg på 1800-talet kunde under gynnsamma förhållanden komma upp i ca. 12-14 knop = 25 km/tim.

Nu har man kommit på att det är bättre med två smala skrov som sitter ihop. Det kallas för en katamaran. ( det finns också båtar med 3 skrov = trimaran men de är inte lika snabba.)

En svensk seglare Roger Nilsson med besättning har seglat en katamaran jorden runt med en medelhastighet av 22,1 knop = drygt 40 km/tim.

Det finns katamaraner som är så speciellt byggda så att de kan bara segla åt ett enda håll och man klarar bara av att segla dem en kortare sträcka (man välter lätt) och de går inte att vända. De har kommit upp i över 100 km/timme.

En fransman Antoine Albeau har världsrekordet för vindsurfingbrädor. Han seglade 49.09 knop.= 90,9 km/tim.

Så det går att segla nästan lika fort som man kan köra med en riktigt snabb motorbåt.

Hälsningar

Eric


När seglade vasa för första och sista gången

/ Sara, 10 år från Örebro

Hej Sara

Svaret på din fråga kan bli nästan lika kort som Vasas första och enda seglats, som skedde den 10 augusti 1628. Den sjönk efter att bara ha seglat ca. 20 minuter eller om man räknar det i meter 1300 .

Innan Vasa togs i bruk gjorde man ett stabilitets test som innebar att 30 man fick springa från den ena sidan till den andra för att försöka att få det i gungning. Testet fick avbrytas på grund av att fartyget var på väg att kantra. Kungen fick kännedom om det misslyckade testet men beordrade ändå att fartyget skulle gå till sjöss.

Kungen hade bestämt att Vasa skulle bli det mest imponerande örlogsfartyget på sin tid och under det pågående bygget lade han till en massa önskemål, fler kanoner, mer utsmyckning o.s.v. det gjorde att fartyget fick för mycket tyngd högt upp och blev instabilt.

Invigningen av Vasa inleddes med en gudstjänst i Storkyrkan den 10 augusti 1628. Många hade samlats för att se det nya fartyget lägga ut från kajen. Vasa hissade segel och man sköt salut. Svensk lösen (två skott). Redan efter några minuters segling krängde skeppet till men rätade strax upp sig igen för kränga till en andra gång. Vattnet forsade då in genom de lågt placerade kanonportarna (som av någon konstig anledning var öppna) och Vasa sjönk utanför Beckholmen efter bara 20 minuters segling och i längd mätt ca. 1300 meter. Man tror att 50 människor dog av de ca. 200 som fanns ombord. Det blåste ca. 4 sek/m när Vasa förliste. Till och med en nybörjare i segling skulle tycka att det var lätt vind.

Hälsningar

Eric


jag gör ett skolarbete om båtar och jag har en fråga jag inte riktigt kan fa svar på genom böckerna
hur fungerar en ångbåt ?

/ lina, 11 år

Hej Lina

Det är lite svårt att med bara ord (utan att kunna rita) förklara hur en ångmaskin fungerar. Det flesta material utvidgas vid uppvärmning, så även vatten.

Ångmaskinen fungerar lite förenklat som så att man har vatten i en tät burk som värmes upp med ved eller kol så att det börjar att koka och att det bildas ånga. Då uppstår det ett högt tryck inne i burken. Det trycket leder man med ett smalt rör till en annan mindre burk som har en kolv inuti. När man släpper in ångan i den mindre burken så trycks kolven uppåt. Kolven är kopplad till en stång som sitter fast i ett ballans/svänghjul. Kolvens upp och nergående rörelse får hjulet att snurra.

Det är den snurrande kraften som man använde för att såga timmer eller att driva fram båtar.

De första ångmaskinerna var väldigt tunga för att ”burkarna” som alstrade ånga måste vara väldigt kraftiga för att de inte skulle explodera. Det gjorde att man nästan enbart använde ångmaskiner där de kunde stå stilla ex. vid sågverk eller i stora konstruktioner som fartyg och lokomotiv. Det här är ett enkelt försök att förklara hur en ångmaskin fungerar.

De första ångbåtarna drevs fram av skovelhjul. Förenklat kan man säga att det var två hjul (ett på varje sida om fartyget) som "paddlade" fram fartygen.

Senare var det en svensk som uppfann propellern - John Eriksson. Propellern var vida överlägset skovelhjulen. Sedan dess drivs nästan alla motordrivna fartyg av propellrar.

Vill du ha en mer teknisk eller vetenskaplig förklaring kan du gå inte på Internet och söka vidare. Du kan bland annat söka på www.wikipedia.org.

Hälsningar

Eric


hej! hur såg culumbus båtar ut och hur fungerade dem?

/ ida, 15 år

Hej Ida

Columbus seglade 1492 seglade över Atlanten med tre fartyg. Columbus eget fartyg var Santa Maria som ursprungligen hade namnet Marigalante . Columbus kallade själv båttypen karavelle, men det var sannolikt en karrack på omkring 18 meter långt. Det var det största men också det långsammaste av de tre skeppen som deltog i expeditionen. De övriga fartygen var Pinta och Ninja.

När de seglade i väg hade Santa Maria latinrigg. Förenklad kan man säga att den hade trekantiga segel och som är mycket effektivare än de fyrkantiga råsegel som var vanligaste i norra Europa.
Av någon anledning riggade man om Santa Maria på ön La Gomera (söder om Teneriffa) till råsegel.

Vi vet inte exakt hur hon såg ut, för det finns inga samtida avbildningar. Vi vet emellertid rätt väl från diverse bilder hur en 1400-talskarack såg ut, så vi vet hur hon kunde ha sett ut. Columbus själv räknar dessutom upp alla segel i sina dagboksanteckningar.

Om man jämför Columbus fartygstyper med de som kom ca. 200 år senare så seglade de dåligt och var klumpiga. Bland annat så fanns rorkulten under däck så att den som styrde båten såg ingenting, utan det stod en man på däck som ropade order till den som stod vid rodret. Det är därifrån vi har fått benämningen "styrman".

På stormasten (i mitten) fördes storseglet, som vid segling i svag vind kunde förstoras med hjälp av två bonnetter som snörades fast, samt ovan detta ett märssegel. På fockmasten (förut) fördes endast fock. Under bogsprötet fördes en blinda. Mesanmasten (akterut) var riggad med ett latinsegel. Utom det sistnämnda var alla segel råsegel. Dessutom kunde man tillfälligt sätta upp skeppsbåtens mast och segel, troligen också ett latinsegel, på akterdäcket.

Om du går in på Google och söker efter Santa Maria ( bilder) så hittar du flera modeller / teckningar över hur man tror att den såg ut efter att ha riggats om på La Gomera.

Hälsningar

Eric


hej jag var på vasa museumet idag.Jag har alltid protesterat att inte åka ditt men idag åkte jag ditt först trodde jag att det skulle vara tråkit men det var jätte kul och intresant jag har 3 frågor:

1.Vart sjönk vasa?
2.Vilket år bärgades upp?
3.Hur många år tog det att bygga vasa?

/ vasa=nice, 10 år från stockholm

Hej Vasa=nice

Om man skall berätta historien om regalskeppet Vasa måste man nog börja med att berätta historien från allra första början.

När Gustav II Adolf blev kung var den svenska flottan i dåligt skick. Den bestod av ca. 100 fartyg men de flesta var inte lämpliga för sjöstrid. Det var viktigt för Sverige att ha en stark flotta så att man kunde hävda sig mot rivalerna Polen och Danmark. För att bättre kunna hävda sig köpte man in några fartyg från Holland, men det räckte inte så man beställde ytterligare fartyg som skulle byggas av en holländsk skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson. Det största av fartygen var Vasa.

På den tiden byggde man inte efter ritningar utan man använde sk. bestick som innehöll en sammanställning diverse mått. Resultatet var i hög grad beroende på skeppsbyggmästarens kunnande och erfarenhet. Hybertssons planering av fartyget var nog helt riktig men problemet uppstod när Gustav II Adolf tvingade byggaren att gör fartyget större än vad som var tänkt för att få plats med två batteridäck. Vanligtvis hade man bara ett kanondäck. (Våningar med kanoner uppradade). Kungen hade nämligen hört rykten om att danskarna hade byggt sådana fartyg.

Problemet var att fartyget blev tungt och att de nedersta kanonluckorna kom nära vattenlinjen. Kanonerna vägde bara de 80 ton sedan tillkom fartygets egen vikt som var stor p.g.a. att fartyget var byggt av ek, som är ett mycket tungt träslag. Det behövdes mycket barlast (vikt i kölen) för att ballansera upp fartyget men det fanns inte plats för det så man sjösatte fartyget med för lite vikt i botten på fartyget.

Fartygets stabilitet förbättrades inte av att kungen ville imponera på fiender och andra med ovanligt mycket och tung utsmyckning. Hon var ett av de största och tyngst beväpnade fartygen i världen på den tiden.

Innan Vasa togs i bruk gjorde man ett stabilitets test som innebar att 30 man fick springa från den ena sidan till den andra för att försöka att få det i gungning. Testet fick avbrytas på grund av att fartyget var på väg att kantra. Kungen fick kännedom om det misslyckade testet men beordrade ändå att fartyget skulle gå till sjöss.

Invigningen av Vasa inleddes med en gudstjänst i Storkyrkan den 10 augusti 1628. Många hade samlats för att se det nya fartyget lägga ut från kajen. Vasa hissade segel och man sköt salut. Svensk lösen (två skott). Redan efter några minuters segling krängde skeppet till men rätade strax upp sig igen för kränga till en andra gång. Vattnet forsade då in genom de lågt placerade kanonportarna (som av någon konstig anledning var öppna) och Vasa sjönk utanför Beckholmen efter bara 20 minuters segling och i längd mätt ca. 1300 meter. Man tror att 50 människor dog av de ca. 200 som fanns ombord. Det blåste ca. 4 sek/m när Vasa förliste. Till och med en nybörjare i segling skulle tycka att det var lätt vind.

Efter förlisningen försökte man att bärga fartygen men misslyckades. Man lyckades dock bärga 61 av fartygets 64 kanoner.

Vasa glömdes med tiden bort fram till dess en entusiast 1956 Anders Franzen återfann det. Tack vara det bräckta vattnet så hade inte skeppsmaskarna förstört fartyget. Något som annars händer där vattnet är saltare.

Man fann att skrovet var nästan helt intakt och att det var värt att bärgas. Man började att bärga Vasa 1957. Bärgningen tog flera år och var ett samarbetsprojekt mellan marinen och Neptunbolaget.

Hälsningar

Eric


Hej igen! Jag är ledsen för att du verkar uppfatta min fråga som provokativ. Det är alls inte min avsikt, tvärt om är den byggd på uppriktigt informationsbehov och vetgirighet. Jag kommer att vara i trakten av Ronneby i år under den tid du angivit och är intresserad av att besöka din utställning. Men förutsättningen är naturligtvis att den hålls i sommar. Gör den det,? Bland dina projekt nämner du Wättern. Eftersom jag bor vid sjön skulle jag vara tacksam om du skulle vilja ytterligare information om verksamheten, Vänliga hälsningar Rolf Kvicklund

/ Rolf Kvicklund från Karlsborg

Hej Rolf

Det är min lättja att uppdatera min hemsida som är problemet. Den utställning du frågar om hade jag för 5-6 år sedan i Ronneby. Jag har haft ca. 10 utställningar runt om i Sverige sedan dess.

De hade ett stort sjöhistoriskt evenemang i Jönköping i sept. 2010 där jag bland annat höll föredrag och hade en utställning. Det är meningen att evenemanget skall bli årligen återkommande. Sannolikt gör man ett uppehåll i år,( ännu inte helt klart) men nästa år skall man komma tillbaka igen med riktigt stora dragplåster i form av några unika ångbåtar. Det blir troligen i början av sept.

Om Du är i Ronneby och är intresserad av mitt hantverk kan du ta kontakt med mig för jag bor inte så långt därifrån. Den bästa vägen om du vill ha kontakt med mig är att du går via min privata mail-adress (som finns på hemsidan) för alla frågor och svar publiceras på Unga Faktas "fråga experterna" sida.( förutom att du också får ett mail-svar direkt till dig)

Vi kanske ses till sommaren.

Hälsningar

Eric


Hej Eric! På din hemsida informerar du om en utställning i Ronneby. Har den varit eller genomförs den år 2011? Någon uppgift om årtal ser jag inte. Du sysslar med reparbeten men jag saknar ditt namn i listan över medlemmar i föreningen "International Guild of Knot Tyers". Föreningen har träff i Karlskrona den 1 - 3 juli 2010 i samband med Nostalgiafestivalen. Ses vi där? Hälsning Rolf Kvicklund

/ Rolf Kvicklund, 69 år från Karlsborg

Hej Rolf

Som du kanske anat har jag inte lagt ner så mycket arbete på att uppdatera min hemsida eftersom jag engagerar mig i många olika marina projekt. Bl.a. svarar jag på frågor i Unga Fakta, Jag har också skrivit allt material till Unga Faktas sida om segelsjöfart och mycket annat som tar min tid. Bland annat har jag haft utställningar i Karlshamn, Kalmar, Jönköping och Halmstad m. flera städer sedan jag gjorde hemsidan.

Jag samarbetar med många muséer som sakkunnig och gör dokumentär- filmer till hemslöjden om "utrotningshotade" hantverk.

Jag är också inblandad i ett stort sjöhistoriskt evenemang som gäller sjöfart på Wettern..

Jag försöker att hålla liv i "hela" sjömanskulturen" som inbegriper så mycket mer än bara knopar så jag inte kommit på tanken att söka medlemskap i föreningen, men även en gammal man kan ju tänka om.

Om någon i föreningen vill kontakta mig så går det bra.
Telefonnumret finns på hemsidan.

Hälsningar

Eric.


Hej alla sägger att titanic var en fiske båt är det sant?Om det inte var en fiskebåt vad var den då?

/ Eldina, 11 år från Bosnien

Hej Eldina

Det finns säkert fiskebåtar som heter Titanic, men de har säkert fått sitt namn efter en av världens mest kända fartyg som hette Titanic. Titanic var på sin tid det största, lyxigaste och mest omskrivna fartyget någonsin när det gav sig iväg på sin första resa över atlanten år 1912. Titanic byggdes av Harland & Wolff i Belfast, Irland på beställning av International Mercantile Marine Corporation som i sin tur ägdes av amerikanen JP Morgan. Rederiet kallades för White Star Line.

Titanics mått var på den tiden imponerande Längd: 269 meter Bredd: 28 meter . Vikt: 46000 ton och hade ett djupgående på 18 m.

Man skröt om att Titanic skulle vara osänkbart. Många av den tidens kändisar var ombord. En förstaklassbiljett kostade en förmögenhet. (i dag ca 53 789 kr. Det fanns hyttpriser för upp till 500 000 kr ) På hennes första och enda färd var antalet ombordvarande något mer än 2.200 Exakta uppgifter saknas.

Av dessa var 123 svenskar varav 89 omkom och 34 räddades. 63 var finländare varav 43 omkom och 20 räddades. 31 norrmän varav 21 omkom och 10 räddades. 14 danskar varav 12 omkom och 2 räddades
Totalt omkom 1 495 personer

Den 10 april avseglade skeppet från Southampton. Efter Southampton plockade man upp passagerare från Cherbourg i Frankrike. Titanic var på väg till Amerika.

Fartygen på den tiden tävlade om att göra den snabbaste resan över atlanten vilket gjorde att kaptenen struntade i ett flertal varningar om att det fanns drivande isberg utan körde på högsta hastighet.

Den 14 april 1912 klockan 23.40 (tid ombord) kolliderade Titanic med ett Isberg cirka 600 natutiska mil ( ca. 10 landmil) sydost om Newfoundland. Fartyget började sända SOS, ( Man telegraferade nödsignaler) Ett fartyg, Carpahtia, som fanns i närheten svarade och började sätta kurs mot olycksplatsen. Trots att sammanstötningen med isberget varit förhållandevis lätt, närmast som en touch i samband med en undanmanöver för att undvika olyckan, började Titanic snabbt ta in vatten.
Man hade fått en lång reva på ca. 90 meter på skrovet.

Man hade egentligen tillräckligt med livbåtar men passagerarna tog inte olyckan först på allvar och besättningen fyllde inte upp livbåtarna tillräckligt så att när fartyget började att sjunka fanns det fortfarande ca. 1000 människor ombord.

Orsaken till att Titanic sjönk var att man inte tog risken för att kollidera med isberg på allvar och höll för hög fart.

Katastrofen med Titanic blev den tidens stora händelse. Redan samma år som Titanic sjönk gjordes en stumfilm om katastrofen. Man hade flera mer eller mindre tokiga idéer om hur man skulle kunna bärga fartyget eller få upp passagerarna så att de kunde begravas, men inget genomfördes. Det finns inget museum där man i dag kan se Titanic. När det sjönk gick det sönder i flera sektioner. Titanic var enbart tänkt som ett passagerarfartyg (i synnerhet för den rika överklassen)

Du kan hitta mer information om Titanic på: www.titanicnorden.com. och om du vill veta mer om svenskarna som fanns ombord kan du söka på: www.geocities.com/sunset/mezzanine/5714

Hälsningar
Erichej! jag vet inte om du vet så mycket om det här, men jag skulle behöva all hjälp med att få reda på vad som hände på Columbus skepp just den dagen han såg amerika, och hur dom togs emot och vad dom gjorde på ön den första dagen? Hur sov dem, fick dem mat mm..?

/ anna, 17 år

Hej Anna

Den 25 september kom den första rapporten om att man hade siktat land. En av Bröderna Pinzon signalerade till Columbus att han såg land, och att därför belöningen som Columbus hade utfäst till den som först såg land, skulle tillfalla honom. Överväldigad av känslor föll Columbus på knä och tackade Gud. Sjömännen klättrade riggen, och alla var överens om att de såg land. Snart visade det sig att det var en hägring. Entusiasmen gick över till den svartaste förtvivlan. Det fanns risk för myteri.

Den 12 oktober såg man land på riktigt för första gången. Seglen togs ner och man kastade ankar. Man hade anlänt till en ö som infödingarna kallade Guanahani och som tillhör Bahamasöarna.

Mötet med indianerna och Amerika

Ett antal infödingar började att samlas på stranden där Christopher Columbus och hans män gick i land. "Jag såg", skrev Columbus i sin dagbok "att de var vänliga, och att de lättare skulle kristnas av mildhet och tålamod än med våld. Så jag gav halsband av glaspärlor till någon och röda hattar till andra. Och de var mycket upphetsade och visade oss stor tillgivenhet. Senare simmade de ut till våra fartyg och hade med sig spjut, bollar av bomull, tråd, papegojor och annat, som de gav i utbyte mot olika saker som klockor och glaspärlor. "

De män jag såg, skrev Columbus, var unga knappt mer än 30 år. Alla var välbyggda. Håret var kort och senigt som tagel och kammat ner över ögonen. Hudfärgen påminde om invånarna på Kanarieöarna. De målade sig med svart, röd eller vit färg, några i ansiktet, en del på kroppen.
Det verkar som om dessa infödingar har gott omdöme och skulle vara utmärkta tjänare, ty jag såg att de förstod mycket snabbt vad jag sade till dem. Jag tror också att de gärna skulle vilja bli kristna.

Det fanns dock en omständighet som gjorde Columbus lite bekymrad - de infödda var uppenbarligen mycket fattiga. Han seglade vidare och kom till en ö där de infödda bar små guldringar i näsorna. Med teckenspråk försökte infödingarna förklara att söderut fanns det en kung som hade mycket guld men hur Columbus skulle segla för att hitta honom det visste de inte

Columbus huvudsyfte med sin resa var att hitta guld. I andra hand kolonisera det land han kunde erövra samt i tredje hand omvända infödingarna till kristendomen.

Om hur Sjömännen levde ombord har jag nyligen svarat på, så om du bläddrar tillbaka några frågor där så hittar du svaret på din andra fråga.

Hälsningar

Eric


vad gjorde egentligen sjömännen på santa maria när de inväntade reperationerna av Pinta ?

/ sara, 17 år

Hej Sara

Efter ett brott på skeppsmasten på Pinta gjorde Columbus ett uppehåll på en månad på ön La Gomera som ligger söder om Teneriffa. Att han sökte sig till La Gomera berodde troligen på två faktorer.

La Gomera är grön och frodig. Den större ön Teneriffa liknar ett ökenlandskap där det skulle vara svårt för dem att samla ihop vatten och proviant till den fortsatta resan.

Det andra skälet till att han lade till vid La Gomera är att det ryktades om att han hade ett förhållande med den vackra änkan till den förre guvernören..

Jag har varit på La Gomera och innevånarna lever högt på att Columbus har varit där. Det sitter plaketter på flera hus som säger att Columbus har bott där, men husen är i mitt tycke för nya för att jag skall tro på det.

Däremot finns brunnen kvar där man hämtade vatten till fartygets förråd och den såg ganska äkta ut. Så historierna som berättas om brunnen kan vara sanna.

Under tiden som Columbus umgicks med den vackra änkan så var manskapet säkert fullt upptagna med att frakta ut vatten och proviant till sina fartyg samt göra mindre reparationer.
Efter reparationen av Pinta seglade skeppen vidare den 6 september.

På återresan lade Columbus på nytt till vid La Gomera där han planterade Europas första tobaksplantor.

Hälsningar

Eric


vad hände egentligen när Columbus nådde "indien" ?
Hur kommunicerade dem med varandra?

/ anna, 18 år

Hej Anna

Det man vet om Columbus möte med den nya världen och dess innevånare kommer från hans egna loggböcker. Den 12 okt 1492 gick han iland på en av öarna i Bahamas som av innevånarna kallades Guanahani. Columbus döpte om ön till San Salvador.

Man har forskat mycket kring vilken ö han egentligen steg i land på. De nyaste beräkningarna tyder på att ön han hamnade på var vad vi i dag kallar Camana Cay.

Hans möten med urinnevånarna (arawakerna) förlöpte fredligt. Förmodligen kommunicerade man med teckenspråk och självklart med gåvor från bägge håll. I sin loggbok beskrev han dem som oskyldiga och trevliga, men han betraktade dem också som framtida undersåtar och till och med som tänkbara slavar.

Arawakerna har som folkgrupp ett spännande öde. Det finns en liten ursprunglig grupp arawaker kvar än i dag. Vill du veta mer om deras öde kan du Googla på ”Arawaker”

Kontakten mellan urinnevånarna och Columbus sjömän kan misstänkas ha varit ganska intima eftersom sjömännen någonstans i kontakten med befolkningen fick syfilis som de tog med sig till Europa där den spred sig med blixtens hastighet.

Hälsningar

Eric


Vilka konsekvenser har Columbus upptäckt av Amerika fört med sig, som vi fortfarande lever med idag?

/ B, 18 år från skane

Hej B

Det är en väldigt viktig och intressant fråga du ställer. Under flera tusen år var segelsjöfarten nästan det enda sättet som uppfinningar, idéer, sedvänjor, traditioner m.m. spreds över världen. Man kan spåra många företeelser till olika sjöfartsvägar under historiens gång.

Din fråga om Columbus visar bara på en liten del av vad sjöfarten förde med sig.

Här är några exempel på vad Columbus resor förde med sig:

•Utan Columbus upptäckt kanske indianerna hade fått vara i fred och sluppit leva isolerade i reservat som nu.

•Det var Columbus sjömän som spred sjukdomen syfilis till Europa som dittills varit förskonad från sjukdomen.

•Det var Columbus som förde tobaken till Europa och med den alla sjukdomar som rökning och snus för med sig.

•Det var Columbus resor som gjorde att andra länder blev intresserade av den nya kontinenten och framför allt fynden av guld och som ledde till att flera framstående kulturer (bl.a. Inkakulturen) helt förstördes = utrotades av lycksökare/ erövrare/ s.k. konkvistadorer.

•Varför pratar man spanska i hela Syd Amerika utom i Brasilien där man pratar portugisiska. Jo det var spanjorerna som försökte och även mer eller mindre lyckades att erövra stora delar av Syd Amerika medan portugiserna koncentrerade sig på den del av Syd Amerika som senare blev Brasilien.

Det var Europa med engelsmännen i spetsen som lade under sig Nord Amerika därför talar man i engelska i Nord Amerika idag förutom i vissa delar av Kanada som fransmännen lade beslag på.

Listan på vad Columbus resor förde med sig till framtida epoker kan göras nästan hur lång som helst. Det här är bara några exempel.

Det är inte alltid så att upptäcktsresor är av godo. Visa delar av världen, och människorna som levde där, skulle nog ha mått bättre av att aldrig ha upptäckts.

Hälsningar

Eric


Vet du något om ifall man borstade tänderna 1492 på fartygen?
Eller ifall man var kompis med de andra sjömännen på exempelvis Columbus fartyg?

/ sandra, 16 år

Hej Sandra

Tandborstning är ett ganska sent påfund. På Columbus tid hade man ingen kunskap om tändernas eller kroppens behov av hygien. Det tillsammans med skörbjuggen, som mer eller mindre drabbade alla sjömän på den tiden, så hade nog de flesta sjömän det ganska glest med tänder. Fick man tandvärk så fick någon smed dra ut tanden. Det var smederna som var den tidens tandläkare.

Columbus seglade ut med tre fartyg: Karracken Santa Maria som ägdes av Juan de la Corsa och som hade Columbus ombord, (huruvida han var någon sjöman eller bara en äventyrare/affärsman har det diskuterats livligt) tillsammans med Karavellerna Pinta och Ninja som kommenderades av bröderna Pinzon från Palos.

Santa Maria förliste och lämnades tillsammans med en del av besättningen att kolonisera ”La Navidad”.

Columbus seglade på sin första resa ut med 120 man fördelat på tre fartyg. Något större umgänge mellan de olika fartygen förekom inte utom vi några tillfällen när de ankrade upp sida vid sida.

På sin andra resa seglade Columbus ut med hela 17 fartyg. Syftet den gången var att kolonisera det nya landet som Columbus ända till sin död trodde var Indien.

Hälsningar

Erichej! Jag skulle verkligen behöva din hjälp med en sak.

Jag ska skriva en berättelse om Columbus och hans första färd till amerika.

Jag skulle behöva veta lite ingående på hur sjömännen levde, vad de arbetade med, vad de åt, hur det såg ut på skeppen, hur de tvättade sig, gick på toa med mera.

/ sandra, 16 år från uddevalla

Hej Sandra

Det var fattiga pojkar, som inte hade möjlighet att överta sina föräldrars jordbruk eller möjlighet att gå i lära hos någon hantverkare och utbilda sig i ett hantverk, som blev sjömän.

De var nästan utan undantag analfabeter. De som tog hyra på någon av Columbus fartyg hade ingen aning om vad de egentligen gav sig in på. Columbus berättade inte resans syfte från början utan sa bara att de skulle segla till några öar.

De stannade till på ön La Gomera (som ligger söder om Teneriffa) för att rigga om fartygen, sedan gav de sig ut på en resa som för sjömännen kändes som oändlig. När de började bli oroliga fick de höra –” vi är nog snart framme”. Att sjömännen var rädda berodde bl.a. på att många fortfarande trodde att jorden var platt och det fanns risk att de skulle segla över kanten.

Sjömännen arbetade i skift. Man arbetade fyra timmar, var ledig fyra timmar o.s.v. om det inte blåste upp till storm för då fick de arbeta så länge som det behövdes.
Arbetet ombord innebar underhåll av fartyget, segel skulle skiftas eller lagas. Man fick turas om att stå i utkiken m.m.

Columbus fartyg hade ingen ratt utan den sjöman som styrde båten stod med en sorts rorkult nere i båten, där han inte kunde se vart han styrde utan fick order av styrmannen som stod uppe på akterdäck.

Sjömännen sov i hängmattor som hängdes upp när de skulle sova eller så var det två sjömän som delade på en hängmatta. En sov och den andra arbetade. Det fanns ingen toalett ombord så sjömännen fick uträtta sina behov där det passade sig bäst för tillfället. Tvätta sig fick man göra när man kom i land. Skeppen var ganska små, så sjömännen hade trånga utrymmen att vistas på. Proviant och reservmaterial tog stor del av utrymmet.

På grund av urusla förhållanden så var dödligheten stor bland den här tidens sjömän. Man hade extra stor besättning med sig på utresan för att ha tillräckligt många kvar för att klara en hemresa.

Maten man åt var mest salt eller torkat kött/fisk och torkade bönor. Man var rädd för att ha eld ombord så därför kokade man mat så sällan som det var möjligt. Denna ensidiga kost ledde till sjukdomar. Bland annat skörbjugg. En annan sjukdom som Columbus sjömän förde med sig hem var syfilis (som före Columbus resa inte fanns i Europa) Sjukdomen fördes snabbt vidare med hjälp av andra sjömän till övriga Europa.

Som du förstår levde Columbus sjömän ett hårt, obekvämt och farligt liv.
Om de hade fått veta vad resan skulle innebära tror jag att de flesta hade avstått från att mönstra på.

Hälsningar

Eric


Hur klarade sjömännen på 1400 1500 1600 talet av sjukdomar då dom var mitt ute på havet?

/ Roger Califf, 16 år från Kalmar

Hej Roger

Sanningen är att man inte klarade av sjukdomar utan de som blev sjuka dog oftast. Även av, som vi tycker i dag, bagatellartade sjukdomar på grund av att ingen om bord var sjukvårdskunnig och man inte hade någon medicin ombord. Dessutom fanns det mycket skrock och fördomar som krånglade till vård av skador och sjukdomar.

En sjöman som blev äldre än 30 år ansågs som mycket gammal på den här tiden.

Hygienen ombord var i stort sett obefintlig. Det fanns ingen toalett så man gjorde sina behov där det för tillfället lämpade sig bäst. Det gjorde att smitta spred sig fort ombord, inte minst på grund av bristfällig matlagning.

På den tid du frågar om var sjöfarten den största smittspridaren av sjukdomar som pest m.m.

När man skulle göra längre seglingar så hade man nästan alltid med sig för stor besättning på utresan för att man säkert skulle klara av resan hem. Man visste att det sannolikt skulle dö ett antal sjömän genom olyckor och sjukdom.

Om du är intresserad av hur sjömännen såg på det här med döden kan du gå in på ämnet segelsjöfart på Unga Fakta och läsa delen om skrock och folktro.

Hälsningar

Eric


när började vikignarna åka så långa färder.

/ alma, 10 år från sverge

Hej Alma


Det man vet om vikingarna sjöfärder kommer från runstenar som berättade om deras färder, vart de hade seglat och om vilka som aldrig kom hem från sin resa.

Munkar och präster (som var de enda som kunde skriva på den här tiden) skrev också om vikingarnas härjningståg men de skrev nog inte alltid ner hela sanningen om vikingarna utan lät säkert sin religion och lite fantasi krydda berättelserna och utelämnade säkert de hederliga handelsresorna.

De flesta sjöresor vikingarna gjorde var handelsresor men ibland tog girigheten över och ledde till rena plundrings- och erövringståg.

Vikingarnas sjöfararperiod var från 700-talet fram till slutet av 1000-talet.

De Norska och Danska (och skånska) vikingarna färdades mest västerut d.v.s. mot England, Irland och längs Frankrikes kust (till och med till Amerika)

Den 8 juni 793 seglade vikingar över till England och angrep det rika klostret i Lindisfarne. Vikingarna dök upp snabbt och överraskade öborna. Vikingarna gick direkt till angrepp och slog ihjäl munkarna och plundrade klostret. Det var det första kända vikingatåget. Vikingarna skulle fortsätta att plundra utefter Europas kuster i flera hundra år.

De svenska vikingarna seglade oftast österut mot Ryssland och Baltikum. Vikingarna kallade Ryssland för Gårdarike. Sedan fortsatte de in i landet på floderna ända ner till Turkiet.

En känd sjöfarare kallades Ingvar den vittfarne (vittfaren=berest) gjorde många och långa resor. Han kom så långt som till Främre Asien i närheten av Bagdad, där han dog av sjukdom och begravdes.

Det finns ett stort antal runstenar som är resta till minne av någon som seglade med Ingvar. De flesta dog av sjukdom. Det var ett fåtal som kom hem levande . På runstenarna brukade det stå ”blev döda med Ingvar”.

Hälsningar

Eric


Hej!
Jag vet inte om du kan svara på denna frågan men jag skriver den ändå.
Jag undrar hur man tillverkade fiskenät år 10000 (f kr),och hur använde man det.

/ klara, 12 år från helsingborg

Hej Klara

Man kan svara på din fråga på lite olika sätt beroende på vilken del av världen du tänker på.

Den tidsålder du frågar om är ju den äldre stenåldern och beroende på att istiden inte var så långt borta så såg klimat, geografi och växtlighet ganska olika ut i våra världsdelar. Jag tänker svara efter svenska förhållanden.

På den tiden var människorna ett jägarfolk som oftast levde i grupper om 5-6 familjer. Det var en lagom gruppstorlek för att man skulle kunna hjälpa varandra, skydda sig mot yttre hot men ändå lätt kunde förflytta sig dit där det fanns mest gott om mat. Huvuddelen av deras föda var fisk och kött, vilda bär och nötter m.m. som man hittade i skogen.

Säljakt var också viktigt på den tiden. Det fanns gott om säl och av sälen fick man fett, skinn, sälolja och kött. Sälen fångades med harpunliknande vapen.

Man har hittat fiskekrokar av ben från den här tiden som till stora delar liknar de vi använder i dag. Så att man fiskade med någon form av mete eller långrevar som man lade ut på sjöbotten det vet man. Man har också funnit sänken avsedd till fiske. Om de användes för att fästa långrevar eller till nät är väl lite osäkert för det finns inga nät bevarade från den här tiden.

Om man hoppar lite framåt i tiden är det sannolikt att man hade någon typ av nät som hade tyngder i ena änden (de hade ofta en oval form) som man kastade ut där man trodde att det fanns fisk och eftersom nätet sjönk ner i ena änden så fick nätet lite av formen som en håv som man drog in till land.

I Afrika och Asien fiskar man på en del ställen fortfarande på det sättet.
Om du är intresserad av gamla fiskemetoder så skall du nog söka efter fiskesätten i små isolerade byar i Asien och Afrika.

Om man går ca. 2-3000 år tillbaka i tiden är det sannolikt att man fiskade med nät av likartad typ som vi använder i dag, men det är ingen som vet säkert eftersom de nät de använde har ruttnat bort och försvunnit.

Hälsningar

Eric


Hej!
vilket är det favorit fartyg?

/ Ellen ♥

Hej Ellen

Det är intressant fråga du ställer. Om du hade frågat 100 segelfartygs kännare så hade du förmodligen fått hundra olika svar. Så det svar du får från mig är mitt personliga tyckande.

Jag har seglat i stort sett hela mitt liv och varit fascinerad av hur man kan använda kraften i vinden till att föra ett fartyg framåt till ett bestämt mål och att man till och med kan segla mot vinden.

I segelfartygens ungdom visste man inte riktigt vad det var för principer som förde fartygen framåt. Man gissade och man provade. I slutet av segelsjöfartsepoken behövde man inte längre gissa utan man visste ex.v. hur mycket en mast borde luta bakåt för att vara mest effektiv och man visste hur man skulle utforma seglen så att de fångade vinden bäst o.s.v.

Så de fartygstyper som fanns i slutet av 1800-talet var de effektivaste och man brukar också säga att en vacker båt är en bra och snabb båt. Och de två fartygstyper som är mina favoriter var både snabba och vackra.

En av dem var Baltimore clippern som användes där man behövde frakta varor snabbt ex. slavhandel, te transporter och vid sjöröveri. Om du går in på http://www.sparksstudios.com/boatyard/wp-1024x768-BrestLeVelly.jpg så hittar du en bild på en sådan clipper.

Nästa favorit, som till stora delar liknar en modern stor kappseglingsbåt, var Grand banks skonaren som användes vid fiske utanför Nova Scotia.

Den fartygstypen spelar nästan huvudrollen i en film med Spencer Tracy som hette "Havets hjältar" som jag tror man kan hyra fortfarande och den visas ibland på TV. Där ser man verkligen hur vacker den är och hur fint den seglar.

Om du går in på
http://joyfulmolly.files.wordpress.com/2009/07/bluenose.jpg?w=300&h=206
så kan du se en bild på en Grand banks schooner ( som den heter på engelska)

Hoppas att du är nöjd med mitt svar.

Hälsningar

Eric

Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB