Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet segelsjöfart. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Eric Wickenberg om segelsjöfart!


Hej, jag behöver hjälp med en fråga! Om columbus, vad har hans tankar och idéer gjort för vetenskapen och samhället idag??

/ Okänd, 14 år från Sverige

Hej okänd.

Columbus tanke med att försöka att finna en ostlig sjöväg till Indien bottnade helt och hållet på ekonomiska skäl. Man ville göra så stor vinst på handeln som möjligt.

Det som hände efter Columbus upptäckt var att det ena landet efter det andra gjorde expeditioner till det nya landet för att "plundra" och för att bygga kolonier. Det var många skepp som följde efter i Columbus kölvatten.

Hade inte Columbus gjort upptäckten hade någon annan gjort några år senare.

Så har utvecklingen skett under hela mänsklighetens historia.

Någon kommer på något och får många efterföljare. Utvecklingen sker ofta i trappsteg. Någon gör en upptäckt och effekten blir att många försöker att utnyttja den och kanske vidareutveckla den.

På samma sätt blev det när man uppfann transistorerna. Nu är vi inne i en trappstegsutveckling p.g.a. digitaliseringen. Utvecklingen sker ryckvis.

Så rent historiskt har Columbus ingen påverkan på det som sker i dag.

Hälsningar

Eric


Kan jag få en bild på Americo Vespucci som är lätt att rita av.

/ Sofia , 15 år från Min mamma

Hej Sofia

Tyvärr har vi inte teknik för att kunna skicka bilder men du kan prova med att gå in på: http//allaboutexplorers.com explorers/vespucci. Där finns det en bild som är ganska lätt att rita av. Om du inte hittar det så sök på google och på Amerigo Vespucci och klicka på bilder uppe i högra hörnet så får du fram ett antal att välja på.

Lycka till
Hälsningar
Eric


Vad jobbade americo vespucci som/med???

/ Okänd

Hej okänd

Amerigo Vespucci var sjöman/fartygsbefälhavare som oförtjänt och felaktigt fick Amerika uppkallad efter sig.

Det var en tysk kartograf "trodde" att Vespucci hade upptäckt den nya kontinenten och skrev om det i några skrifter på latin som fick snabb spridning i Europa och "vips" blev det nya landet uppkallat Amerika. Det är till och med lite osäkert om Vespucci kom till Amerika. Enligt hans egna skrifter seglade han dit två gånger men sannolikt inte som något högre befäl.

Det är ofta svårt att hantera äldre historiska uppgifter eftersom uppgiftslämnarna ofta hade anledning att göra sina bragder större och finare än vad de var. I många fall är skrifterna mera saga än verklighet.

Vespucci är en av sjöhistoriens stora "problembarm". Det enda man vet säkert är att han inte upptäckte Amerika.
Du kan söka om Vespucci bland mina tidigare svar så får du mer "kött på benen"

Hälsningar

Eric


Vem är americo vespucci och vad är det för speciellt med hen??

/ Sofia, 16 år från Sverige

Hej Sofia

Det märkvärdiga med Amerigo Vespucci är att han överhuvudtaget blivit känd. Han borde egentligen idag varit helt bortglömd.
Han "berömmelse" kommer av en hel del felaktig historiebeskrivningar.

I går svarade jag på en likartad fråga om Vespucci. Jag skickar samma svar till dig så tror jag att du får en bild av vem Vespucci var.

Att helt korrekt beskriva Amerigo Vespuccis bedrifter till sjöss är lite svårt. Det finns många brev och berättelser där han eller någon annan beskrivit hans bedrifter. Några är sanna och andra är sannolikt mycket osanna.

Vad som är sant är att han Föddes den 9 mars 1451 i Florens och dog den 22 februari 1512 i Sevilla.
För eftervärlden är han känd som den som fick ge namn till det nya landet Amerika.

Han var ingalunda den förste som steg i land på det nya landet. Det skulle lika gärna ha hetat Brendanland efter en munk som med stor säkerhet på 800-talet först seglade till Amerika. Eller Erikssonland efter vikingen Leif Eriksson eller Columbia efter Columbus.

Att han fick ge namnet till det nya landet beror sannolikt på ett misstag av en tysk kartograf och vetenskapsman som publicerar några av Vespuccis brev från 1501-1502. De skildrar fyra resor som Vespucci skall ha genomfört och är det viktigaste dokument som beskriver Vespuccis livsverk och personlighet.

Många tvivlar på sanningshalten i dessa brev och vissa forskare betraktar dem som rena sagor.
I en latinsk översättning av breven publicerade Martin Waldseemüller berättelsen om Vespuccis fyra resor ("Quatuor navigationes") som ingick i dennes Kosmografi, som trycktes 1507.

Det var i det arbetet, som Waldseemüller framkastade förslaget att uppkalla det nyupptäckta fastlandet i väster Amerigo, "emedan det upptäckts av Americus". Skriften spreds snabbt över Europa och plötsligt började man att kalla det nya landet Amerika.

Att Vespucci var en erfaren sjöman är det ingen tvekan om men han fick mycket kritik för att ”snott” åt sig äran av att ha upptäckt Amerika.

Han fick flera spanska utmärkelser och titlar som uppskattning för sina upptäckter som han verkligen gjorde, men de var jämförelsevis ganska små jämfört med att han skulle ha upptäckt Amerika.

Det är till och med lite osäkert om han överhuvudtaget kom till Amerika. Sannolikt var han med på någon expedition men sannolikt inte som någon betydelsefull befälhavare.

De som finansierade hans resor var bland annat den mycket förmögne italienaren furst Medici. Tidigt trädde han i tjänst hos handelshuset Medici i Florens, flyttade som dess ombud i november 1491 till Spanien och vistades i Sevilla vid tidpunkten för Amerikas upptäckt.

Då kung Ferdinand V i april 1495 efter Christofer Columbus andra resa återkallade det monopol på resor mot väster som Columbus erhållit, rustade flera företagsamma män (de s.k. mindre upptäckarna) ut enskilda expeditioner till de nya länderna.

Vespucci har troligen tillhört dessa. Åtminstone skildrar han själv två resor, som han i Spaniens tjänst företagit maj 1497 till oktober 1498 och maj 1499 till september 1500.

Det har skrivits många böcker om honom och det kommer sannolikt att skrivas fler men jag tror aldrig att man kommer att få fram hela sanningen om hans liv och leverne eftersom de källor man har tillgång till är till stora delar tvivelaktiga och av många betraktas mer eller mindre som sagor.

Hälsningar
Eric


Hej jag har ett skolarbete där jag undrar om amerigo vespucci och de är:

1. Förekom handel? I så fall vilka varor handlade man med?
2. Hur gick resan/resorna till och hur lång tid tog de?
3. Berätta om personen - bakgrundsfakta. Vart kommer han ifrån, uppväxt, yrke mm?

Tack för snabba svar! / anonym

/ Ida, 14 år från Skåne

Hej Ida.


Att helt korrekt beskriva Amerigo Vespuccis bedrifter till sjöss är lite svårt. Det finns många brev och berättelser där han eller någon annan beskrivit hans bedrifter. Några är sanna och andra är sannolikt mycket osanna.

Vad som är sant är att han Föddes den 9 mars 1451 i Florens och dog den 22 februari 1512 i Sevilla.
För eftervärlden är han känd som den som fick ge namn till det nya landet Amerika.

Han var ingalunda den förste som steg i land på det nya landet. Det skulle lika gärna ha hetat Brendanland efter en munk som med stor säkerhet på 800-talet först seglade till Amerika. Eller Erikssonland efter vikingen Leif Eriksson eller Columbia efter Columbus.

Att han fick ge namnet till det nya landet beror sannolikt på ett misstag av en tysk kartograf och vetenskapsman som publicerar några av Vespuccis brev från 1501-1502. De skildrar fyra resor som Vespucci skall ha genomfört och är det viktigaste dokument som beskriver Vespuccis livsverk och personlighet.

Många tvivlar på sanningshalten i dessa brev och vissa forskare betraktar dem som rena sagor.
I en latinsk översättning av breven publicerade Martin Waldseemüller berättelsen om Vespuccis fyra resor ("Quatuor navigationes") som ingick i dennes Kosmografi, som trycktes 1507.

Det var i det arbetet, som Waldseemüller framkastade förslaget att uppkalla det nyupptäckta fastlandet i väster Amerigo, "emedan det upptäckts av Americus. Skriften spreds snabbt över Europa och plötsligt började man att kalla det nya landet Amerika.

Att Vespucci var en erfaren sjöman är det ingen tvekan om men han fick mycket kritik för att ”snott” åt sig äran av att ha upptäckt Amerika.

Han fick flera spanska utmärkelser och titlar som uppskattning för sina upptäckter som han verkligen gjorde, men de var jämförelsevis ganska små jämfört med att han skulle ha upptäckt Amerika.

Det är till och med lite osäkert om han överhuvudtaget kom till Amerika. Sannolikt var han med på någon expedition men sannolikt inte som någon betydelsefull befälhavare.

De som finansierade hans resor var bland annat den mycket förmögne italienaren furst Medici. Tidigt trädde han i tjänst hos handelshuset Medici i Florens, flyttade som dess ombud i november 1491 till Spanien och vistades i Sevilla vid tidpunkten för Amerikas upptäckt.

Då kung Ferdinand V i april 1495 efter Christofer Columbus andra resa återkallade det monopol på resor mot väster som Columbus erhållit, rustade flera företagsamma män (de s.k. mindre upptäckarna) ut enskilda expeditioner till de nya länderna.

Vespucci har troligen tillhört dessa. Åtminstone skildrar han själv två resor, som han i Spaniens tjänst företagit maj 1497 till oktober 1498 och maj 1499 till september 1500.

Det har skrivits många böcker om honom och det kommer sannolikt att skrivas fler men jag tror aldrig att man kommer att få fram hela sanningen om hans liv och leverne eftersom de källor man har tillgång till är till stora delar tvivelaktiga och av många betraktas mer eller mindre som sagor.

Hälsningar
Eric


tack för ditt svar! Men skulle behöva de 4 källkriterierna om er text om pirater. Alltså äkthet,tid,oberoende,tedens! tack för en mycket bra sida! :)

/ Okänd

Hej okänd

Unga fakta är en icke kommersiell webbsida som tidigare fick bidrag från Sveriges sparbanker och då hade man en redaktion på tre personer som "höll igång" sidan.

En tecknare, en lärare som var samordnare och en datatekniker. Tyvärr så drog de flesta bankerna in sitt stöd och då tvingades man att säga upp redaktionen. Det var de som gjorde sidorna om sjörövare så jag kan inte svara på hur de arbetade, men jag har kollat igenom sjörövarsidorna och alla fakta stämmer och de har gjort ett bra urval.
Men jag kan inte ange vilka källor de har använt sig av .

Jag (Eric) har tillsammans med tecknaren gjort sidorna om segelsjöfart så om innehållet i dessa sidor kan jag ge utförligare svar på.

Vi som svarar på frågor gör det ideellt. Några gör det inom sitt arbete men de flesta (liksom jag) gör det på vår fritid.

Tyvärr så kan jag inte hjälpa dig med källkriterierna om piraterna.

Hälsningar
Eric


Hej, jag måste ha de 4 källkriterierna om en text hos er, hur gör jag?

/ okänd

Hej okänd.

Det är svårt att svara dig eftersom jag inte vet vilken fråga det gäller. Eftersom frågan hamnar hos mig utgår jag från att din fråga handlar om segelsjöfart.

Jag gissar att dina 4 källkriterier gäller:

Samtidighetskriteriet (tid och rum) Det kriteriet blir ofta svårt att uppfylla och beskriva eftersom i många fall beskrivs händelserna flera år efter att de inträffade. Ex. Munken Brendan som kom till Amerikas fastland ca. år 800. Hans bedrift gick från mun till mun tills de slutligen skrevs ner flera hundra år senare. Samma sak gäller Leif Erikson som landsteg i Newfoundland ca. år 1000. (sentida forskare har funnit hans exakta boplats och kan bekräfta tiden.

tendenskriteriet (objektivitet),
Eftersom den som skrev ner det skedda oftast hade ett syfte med sin skrift så "svajar" nog objektiviteten en aning när det gäller äldre skrifter. Då får man använda sig av flera olika källor och använda sig av det man bedömer som mest objektiv. Att Amerika fick sitt namn berodde på att en tysk kartograf brast i objektivitet i en skrift på latin som snabbt fick stor spridning. Han trodde att det var Amerigo Vespucci som hade upptäckt den nya kontinenten. Egentligen kanske Amerika borde ha kallats Brendanland efter en munk som seglade till Kanada ca år 800 eller Erikssonland efter Leif Eriksson.

Beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?)
Det här blir knepigt eftersom den som skrev det oftast stod i beroendeställning till ex.v. sin kung eller överordnad eller så kom uppgifterna i tredje - fjärde hand. Återigen får man försöka finna så många olika källor som möjligt för att komma så när sanningen som möjligt.

Urvalskriteriet (vilka källor har använts?).
När jag skriver svar på frågor kollar jag min uppgifter noga och efter att ha intresserat mig för ämnet i mer än 50 år så tycker jag mig veta vilka uppgifter jag kan tro och lita på.
Jag kan inte i varje enskild fråga skriva ner mina källor. ( jag får 2-3 frågor om dagen)

Om det är någon speciell fråga eller uppgift du vill veta källorna till får du skriva en ny fråga och specificera det du behöver veta så skall jag försöka att ge dig ett mer exakt svar.

Om du behöver ange källa kan du uppge Unga fakta och artikelförfattarens namn .

Vi är faktagranskade av Skolverket (tidigare Myndigheten för skolutveckling)

Även sjöhistoriska museet i Göteborg ha granskat sidorna om segelsjöfart och ”gett en guldstjärna”
.
Om du behöver mer fakta får du höra av dig.

Hälsningar
Eric


Hej, jag har en fråga eftersom jag har ett skolarbete om pirater, jag undrar när skrev ni informationen om just pirater på er hemsida? bygger informationen på andra källor och vad vill avsändaren egentligen? tacksam för svar.

/ Okänd, 17 år från Växjö

Hej okänd

Det räcker med att du anger Unga Fakta som källa i ditt skolarbete

Vi är faktagranskade av Skolverket (tidigare Myndigheten för skolutveckling) så vi bör betraktas som en seriös källa.

Hälsningar
Eric


Hej! Jag behöver veta vart du får all din information ifrån. Har använt fakta från din sida och måste veta vilken som är din källa. Tacksam för snabbt svar :)

/ Beata, 14 år

Hej Beata

Det är lite svårt att svara på din fråga för mina källor kommer från många olika ställen. Först och främst drygt 50 års intresse av ämnet där jag har läst mycket. Besökt Europas flesta sjöhistoriska museer och lyssnat på mina mentorer Sjökapten Sommarström som seglat runt Cape Horn flera gånger och segelmakaren "LillAxel".

Har själv ett ganska gediget bibliotek där jag hämtar information lite här och lite där. När mitt eget kunnande och mitt bibliotek inte räcker till använder jag mig av internet och då av flera olika källor där jag använder mig av det som verkar mest trovärdigt.

När det gäller äldre sjöhistoria måste man vara mycket kritiskt. En del av de skrifter man hittar är sanna men mycket är "påhitt" och "sagor.

Ett bra exempel på detta är hur Amerika fick sitt namn, nämligen i en gissning av en tysk kartograf som "trodde" att det var Amerigo Vespucci som upptäckte Amerika.

Hans skrifter spreds snabbt och för de flesta blev det en sanning.

Egentligen borde Amerika hetat "Brendanland" efter en irländsk munk som seglade till Kanada på 800-talet eller Erikssonland efter Leif Eriksson som landsteg på Newfoundland ca. 200 år senare.

Om du behöver veta exakt vilken källa jag har använt så måste du precisera din fråga så kanske jag kan svara mer exakt.

Hälsningar
Eric


Hej !!
Jag vill veta allting om homeros vill ha all fakta om honom

/ Okänd, 15 år från sverige

Hej okänd.

Det här är en lite knepig fråga att svara på. Dels för att mitt ämne är segelsjöfart och dels för att Homeros var en grekisk författare som levde ca. 700 år före Kristus!

Det finns självklart inga orginalskrifter kvar av Homeros utan endast ett fragment av en skrift från ca. 200 år f.kr.

Man tror att Homeros berättelser (om det nu var han som hittade på dem) bevarades genom muntlig tradition av skalder och berättare tills de slutligen skrevs ner. Många tvivlar på att någon/några kan ha haft så långa berättelser i minnet.

Det är två tjocka skrifter/berättelser som tillskrivs Homeros. Det är Iliaden och Odyssevs
.
Det finns många frågetecken kring Homeros och hans författarskap. Har han funnits? Var det en författare eller har berättelserna satts ihop av berättelser från flera författare?

Det lär vi nog aldrig få veta.

Det enda jag kan råda dig till är att du Googlar på internet ( där det finns mycket om honom) och försöker att bilda dig en egen uppfattning om Homeros = Har han funnits? Är det en eller flera som skrivit verken? Hur har man kunnat hålla berättelserna levande till dess att de skrevs ner?

Lycka till med dina efterforskningar

Hälsningar
Eric


Hej! Skriver en uppsats om hur Europa upptäckte världen, om t.ex Columbus osv..
Men min fråga är vad har upptäckterna för betydelse för vår nutid och framtid?


/ Felicia, 16 år från Helsingborg

Hej Felicia

För att utförligt kunna svara på din fråga behöver man nog minst skriva 100 böcker. Konsekvenserna av gamla upptäcktsresor finns runt omkring oss överallt. Och kommer att påverka framtiden på så många olika sätt så att det blir svårt att greppa det.

Du kan göra ett omvänt tankeexperiment:

Tänk att Du hade ett historiesuddgummi som kunde sudda bort alla upptäckare och de länder de upptäckte. Då skulle vi för det första inte ha ngt. suddgummi för gummi kommer från de länder som upptäcktes.

Vi skulle inte känna till Amerika, Australien, Nya Zeeland , Sydamerika och många andra länder.

Bort med Koreanska kläder, Amerikanska filmer, bilar, hamburgare m.m.
Inget kaffe och från Syd-Amerika.

Vi skulle inte åka till Thailand på semester utan det fick sannolikt bli Danmark i stället.

Vi skulle inte ha engelska som första språk utan sannolikt skulle det ha blivit tyska.

Som du förstår går det nästan inte att ringa in konsekvenserna om Columbus och hans kollegor inte gjort sin upptäckter för de är så stora och omfattande.

Den utveckling som har skett i världen under de senaste 500 åren har till stora delar skett tack vare/på grund av upptäcktsresor som gjorts.
Hade inte Columbus upptäckt Amerika hade någon annan gjort det en tid senare.

Så den utveckling som har skett har i stort sett varit oundviklig.
Du kan för skoj skull titta dig omkring i ditt eget rum och göra en lista på saker/företeelser som inte skulle ha funnits där om länderna de kommer ifrån inte hade upptäckts.

Jag lovar dig att det kommer att bli en mycket lång lista.
Hälsningar
Eric


vad kan man se än idag från da gams upptäckt?

/ John, 14 år från Lidköping

Hej John

Vasco da Gama, föddes mellan 1460 och 1469 i Sines eller Vidigueira i landskapet Alentejo i södra Portugal och dog den 24 december 1524 i Kochi, Kerala, Indien. Han var en portugisisk upptäcktsresande och är mest känd för att ha upptäckt sjövägen till Indien.

Han fick i uppdrag av kung Manuel I av Portugal att fullfölja Bartolomeu Diaz försök att finna sjövägen till Indien, och seglade i juli 1497 från Portugal med fyra skepp varav ett var förrådsskepp.

Da Gama kom till Indien den 20 maj 1498. Han kom tillbaka till Portugal i september 1499.

Vasco da Gama avseglade den 12 februari 1502 på ytterligare en expedition som gav honom en enorm förmögenhet.

1524 skickades da Gama ut på ytterligare en expedition med syftet att ersätta den dåvarande portugisiska vicekungen Eduardo de Menezes, men da Gama avled i december samma år.

Hans kropp begravdes i Indien men fördes 1539 tillbaka till Portugal, där den begravdes i en praktfull grav.

Konsekvenserna av Da Gamas upptäckt är svåra att beskriva för de är så många sprids över så många olika verksamhetsområden. Tänk dig en värld där varken Japan, Korea, Indien och alla andra länder i Asien inte finns. Inga japanska bilar, inga japanska kameror, inga lågprisvaror som vi tar som en självklarhet i dag..

Men det är helt säkert att om inte Da Gama hade funnit sjövägen till Indien så hade någon annan gjort några år senare så utvecklingen hade sannolikt blivit den samma.

Hälsningar
Eric


Hej! Skulle du kunna berätta lite om Sir Francis Drake? Vart åkte han, och vad gjorde han? Vad blev konsekvenserna?
Tack

/ Elina, 13 år från Stockholm

Hej Elina

Sir Francis Drake, föddes i februari-mars 1540 i Devon, England. Han var en engelsk upptäcktsresande, sjömilitär och kapare och den första som fört befäl över en fullständig världsomsegling.

Han började sin bana som sjörövare men intresserade drottningen till att göra upptäcktsresor.

Den 13 december 1577 gav han sig iväg på fartyget Pelican åtföljd av fyra andra fartyg med totalt 166 mans besättning och styrde kurs mot Sydamerika. I augusti 1578 passerade de Magellans sund men vindarna drev dem söderut mot Kap Horn.

Fartygen skildes sedan åt, utom Drakes fartyg som nu döptes om till Golden Hind. Övriga fartyg återvände till England. Drake seglade nu norrut med Golden Hind längs Chiles och Perus kuster och kapade ( sjörövade) spanska fartyg under färden. Slutligen återvände Drake till England och hamnen i Plymouth den 26 september 1580

Detta var den andra jorden-runt-resan i historien och den första som genomfördes av en engelsman. Resan tog 33 månader. Den spanske ambassadören krävde att Drake skulle bestraffas för sina plundringar, men istället lät drottningen adla honom den 4 april 1581 ombord på Golden Hinds fartygsdäck i Deptford, London.

Han gjorde sin sista resa 1595 till Västindien, och avled 28 januari 1596 av dysenteri utanför Puerto Ricos kust; han begravdes till havs utanför Portobelo, Panama.

Konsekvenserna av Drakes bedrifter/upptäckter var att han fick många efterföljare . Både seriösa och oseriösa. Handeln med de nya områdena växte och självklart försökte flera länder att kolonisera de upptäckta landområdena.

Till lycka för Europas kungar och affärsmän men till olycka för de infödda. Alltså de vanliga resultatet av upptäcktsresor på den tiden.

Hälsningar

Eric


Hej! Vi jobbar med upptäckare och jag har John Cabot som är ganska svår! Jag har fastnat på ett ställe vad konsekvenserna för vad hans upptäckt. Tex slavhandel och indianerna! Tacksam för svar!

/ Joel , 14 år från Lidköping

Hej Joel

Cabot föddes i Italien men flyttade till England 1495 tillsammans med sina söner. På begäran av kung Henrik VII av England seglade österut i avsikt att komma till Indien men hamnade i Kanada år 1497, Han kommenderade litet fartyg kallat "Matthew." Cabot landade nära Labrador, Newfoundland, eller Cape Breton Island (den exakta platsen är osäker) den 24 juni 1497.

En av John Cabot tre söner, utforskaren Sebastian Cabot , följde honom på denna resa.
Cabott var inte den förste Europen som landsteg i Canada. Redan omkring år 1000 landsteg den norske vikingen Leif Eriksson i Newfoundland. En svensk arkeolog har funnit den exakta platsen där han slog läger. Den Amerikanska kongressen har till och med instiftat en Leif Eriksson dag för att påminna om händlesen som infaller den 9 okt. varje år.

Cabot utforskade den kanadensiska kusten och namngav flera av dess öar och uddar. Syftet med hans resa var att söka efter en nordväst passage till Asien (en sjöväg till Asien). Cabot misslyckades, men liksom Columbus trodde han att han hade nått nordöstra Asien.

Cabot gjorde en andra, större expedition 1498. På denna resa kan han ha nått Amerikas fastland, men det är osäkert. Cabot gjorde anspråk till Kanada för Englands räkning.
Cabots italienska namn var Giovanni Caboto.
John Cabot dog i England 1499.

Det som hände efter Cabots upptäck var att europeiska fiskare redan några år efter upptäckten av Newfoundland började att fiska i området.

Hälsningar
Eric
Hej

Jag vill också fråga en annan sak om när Vasco da Gama som var kristna var det än konsekvens för Indien som var mest Hinduer och isåfall vad var det för konsekvens

/ Fritjof från Sverige

Hej Fritjof

Vad jag känner till så har det inte varit några stora konflikter mellan kristna och hinduer i Indien.

Självklart har det förekommit en hel del "kulturkrockar", men eftersom hinduerna hade "hemmaplan" så var det säkert de kristna som fick anpassa sig för att handeln skulle flyta på så smärtfritt som möjligt.

Hälsningar


Hej!

Jag skulle gärna vilja ha svar på några frågor angående Columbus:

Vilka konsekvenser följde upptäckten för hemnationen när man hade ”upptäckt” det nya ”landet”. D.v.s. hur påverkades Spanien av Columbus upptäckt?

Vad blev konsekvenserna för de ”upptäckta”? Hur påverkades Indianerna?

Kan vi än idag se några konsekvenser av Columbus ”upptäckt” i vår tid?

Finns det likheter /skillnader i synen på andra människor jämfört med 14-15 00 talet? Utnyttjar vi arbetskraft i andra länder?

(Tacksam för snabbt svar :))

/ Oscar, 14 år från Lidköping

Din fråga kräver egentligen ett mycket längre svar än vad du får här. För ringarna på vattnet har vidgat sig mycket sedan Columbus gjorde sin upptäckt. Jag kan bara ge några exempel.

Arvet efter Columbus är både på gott och ont. Han fick äran av att ha upptäckt Amerika samtidigt som han fick skulden av början till förföljelse och utrotning av de infödda på öarna han upptäckte .

Hans tre resor förde över europeiska seder, religion och sjukdomar till urbefolkningarna i det som vi numera kallar Amerika. Miljoner indianer dog av smittkoppor som européerna förde med sig.

När Columbus hade visat vägen till det nya landet så var det bara fritt fram för Spanjorerna att utnyttja dess resurser. Och det är här som det riktigt obehagliga börjar.

En författare skriver ”Till dessa lamm kom Spanjorerna som utsvultna vargar, lejon och tigrar. Och de har under alla dessa 40 år fram tills idag inte företagit sig annat än tillintetgörelse, mord, förföljelse och spritt ödeläggelse på ett sätt som man aldrig tidigare vare sig hört talas om eller läst.”

Spanjorerna plundrade infödingarnas läger och dödade alla invånare där. Spanjorernas beteende mot infödingarna i Amerika förklaras i många texter och böcker som att de var extremt blodtörstiga barbarer som inte ville något annat än att plundra och döda.

Efter hundra år av plundring, död, krig och sjukdomar hade Amerikas urbefolkning minskat med 90-95 %, dvs. ca 92 500 000 av 100 miljoner människor.

När det gäller Haiti så halverades dess befolkning på åtta år. 1492-1500 rådde det ständig plundring och död på ön.

Hur Europa påverkade Amerika och tvärtom

Hästen från Europa tillät indianstammar i Great Plains i Nordamerika för att flytta från en nomad- till en jaktlivsstil.

Livsmedel från Amerika såsom potatis, tomater och majs blev uppskattade av européer och bidrog till att öka deras befolkning. Vete från Europa och den gamla världen blev snabbt en viktig födokälla för människor i Amerika.

Efter Columbus upptäckt av den nya kontinenten blev Amerika för alltid förändrat. Ursprungsbefolkningens levnadssätt och kultur förstördes i stort sett för alltid och de rika i Europa blev ännu rikare och lärde sig bl.a att röka tobak. Man pratar spanska i hela sydamerika (förutom Brasilien där man pratar portugisiska

Man kan fortfarande i dag se nya ringarna på vattnet efter Columbus och hans efterföljare. Om du tittar i en vanlig grönsaksdisk i affären så ser man några tydliga exempel på vad vi har fått från den nya världen.

Det här är bara några exempel och om du tänker efter själv så kan du säkert komma på fler företeelser där de båda kontinenterna har påverkat varandra.

Visst utnyttjar vi billig arbetskraft i andra länder. Det går nästan inte en dag utan att man får läsa om företag som lägger ner tillverkningen i Sverige för att flytta den till ett låglöneland. Så har det varit länge och tyvärr kommer det nog att fortsätta så.

Hälsningar
Eric


tja bror
vasco da gama vad är Vad blev konsekvenserna för de ”upptäckta”? Hur påverkades tex Indianerna.

/ olof, 15 år från Lidköping

Hej Olof

Jag har svarat på flera frågor som liknar din. Om du går in på "panelen svarar" och går in på segelsjöfart och skriver Vasco da Gama i sökrutan så får du fram alla mina tidigare svar.
Hälsningar

Eric


Tja Eric

När Vasco da Gama ''upptäckte'' Indien vad blev det då för konsekvenser för Indien?

Vill gärna ha ett svar :)

/ Fritjof, 14 år från Sverige

Hej Fritjof

Konsekvenserna för Indien blev att de fick en ny handelsväg och nya affärspartner. Det skedde inga större blodiga erövringar utan de nya handelsparterna byggde ide flesta fall upp handelsstationer.

Hälsningar
Eric


hej!

Jag undrar vilka konsekvenser följde upptäckten för Portugal när Vasco da gama hade ”upptäckt” det Indien?

/elsa

/ elsa, 14 år från lidköping

Hej Elsa
Vasco da Gamas upptäckt påverkade hela det sjöfarande Europa. Inte bara Portugal.

Vetskapen om Asiens rikedomar lockade många att försöka finna bättre vägar till Indien. Landvägarna kontrollerades dock av starka islamiska makter som det Osmanska riket, så européerna fick försöka att finna sjövägar.

Vasco da gama var den förste att finna en sjöväg till Indien. da gama letade sig söderut längs Afrikas kust, rundade Godahoppsudden i söder och anlände år 1498 till staden Calicut i Indien.

Den muslimska lokalbefolkningen var ytterst ovillig att handla med européerna, men da gama lade märke till att de fartyg de stötte på saknade samma slags kanoner som de europeiska. da gama använde därför sin vapenmakt till att hota lokalbefolkningen och tvinga dem till handel.

Du undrar över hur konsekvenserna blev av vasco da gamas upptäck. På samma sätt som andra upptäcktsresor ledde da gamas efterföljare till övergrepp och förtryck av de upptäckta landområdena, men till skillnad mot andra så bidrog da gamas upptäckt mest till en utvidgad handel som förmodligen ledde mer till gott än ont för alla parter.

vasco da gama blev själv mycket rik och det blev självklart också de handelsmän som tack vara att frakterna blev billigare med segelfartyg än med kamelkaravaner kunde utöka sin handel .

Portugal på påverkade inte Ostindien i lika hög grad som man påverkade en del av Syd-Amerika. I Brasilien är till exempel portugisiska huvudspråket.

Effekten av da gamas upptäcktsresor blev att flera länder började med handel sjövägen. Varorna från österlandet blev billigare och i och med det ökade handeln och de rika blev ännu rikare
.
Hade inte vasco da gama gjort sin upptäcktsresa till Afrika och slutligen till Indien hade någon annan gjort det inom bara några årtionden. Det låg helt i tiden. Resultatet hade sannolikt blivit det samma för eftervärlden.

Flera stora länder såg möjligheter att förutom att utöka sin makt dessutom tjäna stora förmögenheter på att mer eller mindre skaffa sig ensamrätt på handel inom sina nya områden.

Hälsningar

Eric


Vad blev konsekvensen för Spanien när Ferdinand Magellan "upptäckt"? Påverkades landet han kom från på något sätt?

/ Karl

Hej Karl

Magellans upptäckter betydde sannolikt ingenting för den vanlige spanjoren eller portugisen. De som hade nytta av hans upptäckter var de redan rika och kungligheterna.

Magellan var i första hand upptäckare av nya sjövägar och dessa används än i dag. Viktigaste upptäckten fick bära hans eget namn Magellans sund. Dessutom var han den förste som seglade jorden runt. Inte i samma resa utan i två resor som hade olika utgångspunkter men sammanlagt ledde de honom jorden runt.

Ferdinand Magellan föddes 1480 i Sabrosa i Portugal och dog 27 april 1521 på ön Mactan i Filippinerna. Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han gjorde tre upptäcktsresor förutom ett stort antal sjöfärder för Portugal innan han kom i onåd och blev spansk medborgare. Han var en av de mest erfarna av alla sjöfarare och användes också av sina regeringar som problemlösare och diplomat.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Stilla havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Magellan hade kännedom om portugisiska kartor som fanns i sjöfartsarkivet med antydningar att det fanns en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet i Sydamerika. Troligtvis var det viken vid Rio de Janeiro eller mynningen av Río de la Plata som blev av kartans skapare misstolkad som sund. magellan bestämde sig därför att segla västerut för att hitta en väg till Kryddöarna. Han var övertygat om att dessa öar tillhörde den världsdel som 1494 tilldelades Spanien.

Magellan hittade betydelsefulla vänner för genomförandet av sin plan, bland annat astronomen Ruy Faleiro, föreståndaren av ett viktigt handelshus och kardinalen Juan Rodríguez de Fonseca.

Den 22 mars 1518 undertecknade Magellan i Valladolid ett fördrag med Karl I av Spanien över fem fartyg för en resa mot Stilla havet. Om resan lyckades skulle Magellan och Ruy Faleiro tjäna en femtedel av inkomsterna.

Deras familjer fick tillåtelse att tillsätta guvernörer i de nyupptäckta områdena. Dessutom försäkrade kejsaren att ingen annan person får rättighet att utföra samma resa under loppet av tio år. Resan betalades till största del av den spanska kronan och rederiet Cristobal de Haro.

Syftet med Magellans upptäcktsresor var som alltid möjligheter att skaffa sig en förmögenhet.

Magellan var mest upptäcktsresande och ville upptäcka nya landområden och sjövägar. Han ägnade sig även åt viss handel och var ganska mån om att hålla sig väl med innevånarna i de länder han ”upptäckte”.
Naturligtvis gjorde han vissa övergrepp men det var lite i tidens anda.

I den mån Magellan påverkade befolkningen i de länder han upptäckte så var det att han öppnade upp handelsvägar och fick igång handel mellan länder som tidigare inte haft någon eller liten kontakt med varandra.

Hälsningar
Eric

Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB