Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet segelsjöfart. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Eric Wickenberg om segelsjöfart!


Vad blev konsekvenserna genom Ferdinand magellans upptäckter ?
mvh Isabella

/ isabella, 14 år från Sverige

Hej Isabella

Magellan var i första hand upptäckare av nya sjövägar och dessa används än i dag. Viktigaste upptäckten fick bära hans eget namn magellans sund. Dessutom var han den förste som seglade jorden runt. Inte i samma resa utan i två resor som hade olika utgångspunkter men sammanlagt ledde de honom jorden runt.

Ferdinand Magellan föddes 1480 i Sabrosa i Portugal och dog 27 april 1521 på ön Mactan i Filippinerna. Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han gjorde tre upptäcktsresor förutom ett stort antal sjöfärder för Portugal innan han kom i onåd och blev spansk medborgare. Han var en av de mest erfarna av alla sjöfarare och användes också av sina regeringar som problemlösare och diplomat.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Stilla havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Magellan hade kännedom om portugisiska kartor som fanns i sjöfartsarkivet med antydningar att det fanns en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet i Sydamerika. Troligtvis var det viken vid Rio de Janeiro eller mynningen av Río de la Plata som blev av kartans skapare misstolkad som sund. magellan bestämde sig därför att segla västerut för att hitta en väg till Kryddöarna. Han var övertygat om att dessa öar tillhörde den världsdel som 1494 tilldelades Spanien.

Magellan hittade betydelsefulla vänner för genomförandet av sin plan, bland annat astronomen Ruy Faleiro, föreståndaren av ett viktigt handelshus och kardinalen Juan Rodríguez de Fonseca.

Den 22 mars 1518 undertecknade Magellan i Valladolid ett fördrag med Karl I av Spanien över fem fartyg för en resa mot Stilla havet. Om resan lyckas skulle Magellan och Ruy Faleiro tjäna en femtedel av inkomsterna.

Deras familjer fick tillåtelse att tillsätta guvernörer i de nyupptäckta områdena. Dessutom försäkrade kejsaren att ingen annan person får rättighet att utföra samma resa under loppet av tio år. Resan betalades till största del av den spanska kronan och rederiet Cristobal de Haro.

Syftet med Magellans upptäcktsresor var som alltid möjligheter att skaffa sig en förmögenhet.

magellan var mest upptäcktsresande och ville upptäcka nya landområden och sjövägar. Han ägnade sig även åt viss handel och var ganska mån om att hålla sig väl med innevånarna i de länder han ”upptäckte”.
Naturligtvis gjorde han vissa övergrepp men det var lite i tidens anda.

I den mån Magellan påverkade befolkningen i de länder han upptäckte så var det att han öppnade upp handelsvägar och fick igång handel mellan länder som tidigare inte haft någon eller liten kontakt med varandra.

Det vi idag märker av magellans resor är de sjövägar han upptäckte. Det kan ses som en slump att det var just magellan gjorde dessa upptäckter för om inte han hade gjort dem hade någon annan gjort det ett antal år senare.

Hälsningar
Eric


Vad har triangel handeln för betydelse i vår tid idag?

/ Moa, 14 år från Sverige

Hej Moa

triangelhandeln var en företeelse som påverkade historiens utveckling under flera hundra år. Mellan 1600-talet och fram till början av 1800-talet. Triangelhandeln var en sjöfartsrutt som gick från Europa , då främst England och staden Liverpool och Frankrike och staden Nantes.

Rutten gick först till Afrika med vapen, tyger, glas och sprit. Dessa varor byttes mot slavar. De flesta som blev slavar var fångar från ständiga stamkrig. Det förekom aldrig att man sålde sina stamfränder utan det var tillfångna tagna från fiendestammar.

Föreställningen om att det var vita slavjägare som stod för ”slavexporten” stämmer bara till en liten del.

Från Afrika seglade fartygen till Västindien och Amerika där slavarna såldes. För vinsten köpte man bomull, tobak, socker och rom (Västindisk sprit)

Sedan seglade man tillbaka till England där varorna såldes med god vinst.

Många ur den engelska medel- och överklassen satsade pengar i fartyg som gick i triangelhandel och de byggde upp enorma förmögenheter som man bland annat använde till att industrialisera England. England blev en av de största producenterna av bomullstyger genom att man uppfann mekaniska spinnerier och väverier och hade god tillgång till billig bomull.

Det var enorma vinster som hamnade främst i England. Det märks inte minst om man åker runt på den engelska landsbygden och ser mängden av stora gods som till stora delar byggdes av vinsten på slavhandel, men denna sanning kunde man dölja genom att den ”smutsiga” delen av affärsverksamheten skedde långt bort och maskerades med att man ”bara” exporterade tyger och glas och importerade bomull.

Det som hände däremellan pratade man inte om. Ofta visste fruar och barn inte om varifrån deras pengar kom. Man tog förmögenheten som en självklarhet.

Betydelsen av triangelhandeln försvann i stort sett i och med England avskaffade slaveriet i de flesta av sina kolonier 1830. Slavhandeln fortsattes av andra länder och upphörde först under 1860-talet.

Den betydelse triangelhandeln har i dag är nog mest att det främst i England fortfarande finns stora gods som verkar leva i högönsklig välmåga tack vare de förmögenheter de lyckades bygga upp (och sedan förvalta) tack vare triangelhandeln.

Hälsningar
Eric


Vi i klass 1c undrar hur lång tid det tar att åka med en raket runt jorden?

/ Klass 1c, 7 år från Helsingborg

Hej klass 1 c.

Rymdfärder är inte riktigt mitt ämne. Men det man inte vet kan man ta reda på, vilket jag har gjort.

Det tar ca. 90 minuter för en raket att fara ett varv runt jorden.

Hälsningar
Eric


Hur kom rasismen till under den tiden.vad hände?
Hur såg européer på andra människor och vad hade religion för roll i detta?
Vad har det för betydelse för vår tid?
Skulle vara tacksam för långa och utvecklande svar

/ Silvi, 14 år från Sverige

Hej Silvi

Om man skulle ge ett utförligt svar på din fråga skulle man nog behöva skriva flera hundra böcker.

Här får du ett "sammanfattande" svar som du själv kanske kan utveckla.

De första upptäckarna av de nya världsdelarna var inga snälla pojkar. De kom från samhällen där det var naturligt att dela in folk i olika klasser. De flesta upptäckare tillhörde adeln som var den högsta klassen och som hade "rätt" att utnyttja och förtrycka de lägre klasserna.

De tog med sig detta synsätt när de kom i kontakt med urbefolkningar och eftersom de såg annorlunda ut, talade ett annat språk, hade andra och sämre vapen m.m. så ansåg man dem underlägsna och tyckte att man hade rätt att göra vad man ville med dem eftersom man ansåg sig mycket överlägsna.

Europeerna ville ha det som de ansåg värdefullt och tog för sig. Att de på något sätt borde betala för vad de tog fanns inte i deras tankevärld.

Man förintade flera stora kulturer. Ofta i religionens namn.
Man beräknar att 80-90% av ursprungsbefolkningen dog antingen genom folkmord eller genom de sjukdomar som europeerna förde med sig.

Synen att vita var överlägsna de färgade överlevde århundrade efter århundrade och tog sig fler och mer förfinade uttryck.

De vita män som utforskade i Afrika på 1800-talet var inga mysiga upptäcktsresande som smög runt med tropikhjälmar och kikare. De flesta var ett slags affärsmän som sökte guld, gummi, elfenben och annat de kunde bli rika på. Fast de var konstiga affärsmän, för de betalade inte. De hotade, slog, dödade och tog slavar.

Ett av de länder som drabbades värst var Kongo där över 10 miljoner människor dödades i ett folkmord som sätter spår än idag.

För att rättfärdiga rasismen gjorde man rasbiologi till en vetenskap där man trodde att man vetenskapligt kunde bevisa olika folkgruppers underlägsenhet bland annat genom att mäta skallar, bredd mellan ögonen och mycket mera.

Världens första rasbiologiska institut grundades i Uppsala 1922 och rasläran bidrog bland annat till att rätt färdiga tvångssteriliseringar i Sverige och många andra länder. Rasbiologin gav även nazisternas folkmord på judar och romer ett påstått ”vetenskapligt” stöd.

Rasism är ett gammalt "påfund" som man bara kan hoppas kommer att minska och till sist upphöra.
Hoppas kan man ju alltid.

Hälsningar
Ericvad betyder kolonisering?
Vad innebär det för kolonisterna (de som koloniserade)?
Vad innebar det för de som blev koloniserade (tex indianerna och afrikanerna)?

/ Silv, 14 år från Sverige

Hej Silv

Att kolonisera innebär att ett land med eller utan våld (oftast med våld) gör anspråk på ett annat land eller delar av det och anser det som sitt. Anledningen till att man gör det är oftast av ekonomiska skäl eller att man vill visa sin makt eller för att skydda sina egna intressen.

De länder som var de största kolonisatörerna var England, Spanien, Holland och Portugal.
Även Sverige hade ett tag en koloni som man köpte och senare sålde vidare.

Ett av sätten att ta makten över sin koloni (förutom med våld) var att man tvingade det koloniserade "området" att anta det egna språket som sitt första språk..

Man använde ofta religionen som en anledning till att man "tog makten" över innevånarna i det land som man koloniserade.

Vad blev konsekvenserna av koloniseringen dels för kolonisatörerna och för de som blev koloniserade.

De rika länderna i Europa, först Spanien och Portugal och senare England blev rikare och de redan rika där blev ännu rikare.

Vi Europa fick en mängd nya växter och frukter bland annat potatis.
Sjöfarten och handeln växte snabbt (vilket mest gynnade Europa)

Flera stora och rika kulturer blev mer eller mindre utrotade. Man räknar med att ca. 80 % av befolkningen i de ”upptäckta” länderna blev utrotade. De som drabbades värst var arawakerna ett folk främst i Västindien som helt utplånades. Men även innevånarna i Syd Amerika – och Nord Amerika drabbades hårt. Liksom Aboriginerna i Australien och Maurierna i Nya Zeeland.

De dog genom mer eller mindre av utrotningskrig och att de fick dödliga och smittsamma sjukdomar som t.ex. syfilis som inte fanns där innan européerna kom dit.

Slavhandeln blev en lönsam ”industri”.

Vi Europa började att röka tobak vilket ledde till sjukdomar och förtidig död.

Det var Columbus resor som gjorde att andra länder blev intresserade av den nya kontinenten och ville göra egna upptäckter och erövringar.

Många av de inföddas språk försvann och ersattes med erövrarnas. Det är därför man pratar portugisiska i Brasilien. Spanska i resten av Sydamerika. Engelska i Nordamerika o.s.v.

Under flera tusen år var segelsjöfarten nästan det enda sättet som uppfinningar, idéer, sedvänjor, traditioner m.m. spreds över världen. Man kan spåra många företeelser till olika sjöfartsvägar under historiens gång. Det var både på gott och ont vilket du förstår av svaret ovan.
Jag skulle tro att innevånarna i de ”upptäckta” länderna helst skulle ha blivit oupptäckta.

Hälsningar
Eric


Vad innebar det för kolonisterna(de som koloniserade)tex indianerna och afrikanerna

/ Emma, 13 år från Stockholm

Hej Emma

Att kolonisera innebär att ett land med eller utan våld (oftast med våld) gör anspråk på ett annat land eller delar av det och anser det som sitt. Anledningen till att man gör det är oftast av ekonomiska skäl eller att man vill visa sin makt eller för att skydda sina egna intressen.

De länder som var de största kolonisatörerna var England, Spanien, Holland och Portugal.
Även Sverige hade ett tag en koloni som man köpte och senare sålde vidare.

Ett av sätten att ta makten över sin koloni (förutom med våld) var att man tvingade det koloniserade "området" att anta det egna språket som sitt första språk..

Man använde ofta religionen som en anledning till att man "tog makten" över innevånarna i det land som man koloniserade.

Vad blev konsekvenserna av koloniseringen dels för kolonisatörerna och för de som blev koloniserade.

De rika länderna i Europa, först Spanien och Portugal och senare England blev rikare och de redan rika där blev ännu rikare.

Vi Europa fick en mängd nya växter och frukter bland annat potatis.
Sjöfarten och handeln växte snabbt (vilket mest gynnade Europa)

Flera stora och rika kulturer blev mer eller mindre utrotade. Man räknar med att ca. 80 % av befolkningen i de ”upptäckta” länderna blev utrotade. De som drabbades värst var arawakerna ett folk främst i Västindien som helt utplånades. Men även innevånarna i Syd Amerika – och Nord Amerika drabbades hårt. Liksom Aboriginerna i Australien och Maurierna i Nya Zeeland.

De dog genom mer eller mindre av utrotningskrig och att de fick dödliga och smittsamma sjukdomar som t.ex. syfilis som inte fanns där innan européerna kom dit.

Slavhandeln blev en lönsam ”industri”.

Vi Europa började att röka tobak vilket ledde till sjukdomar och förtidig död.

Det var Columbus resor som gjorde att andra länder blev intresserade av den nya kontinenten och ville göra egna upptäckter och erövringar.

Många av de inföddas språk försvann och ersattes med erövrarnas. Det är därför man pratar portugisiska i Brasilien. Spanska i resten av Sydamerika. Engelska i Nordamerika o.s.v.

Under flera tusen år var segelsjöfarten nästan det enda sättet som uppfinningar, idéer, sedvänjor, traditioner m.m. spreds över världen. Man kan spåra många företeelser till olika sjöfartsvägar under historiens gång. Det var både på gott och ont vilket du förstår av svaret ovan.
Jag skulle tro att innevånarna i de ”upptäckta” länderna helst skulle ha blivit oupptäckta.

Hälsningar
Eric


Vad betyder triangelhandeln?
Förklara hur triangelhandeln gick till?
Har det någon betydelse för vår tid idag?
Tacksam för långa och utvecklande svar!

/ Silv, 14 år från Sverige

Hej Silv

triangelhandeln var en företeelse som påverkade historiens utveckling under flera hundra år. Mellan 1600-talet och fram till början av 1800-talet. Triangelhandeln var en sjöfartsrutt som gick från Europa , då främst England och staden Liverpool och Frankrike och staden Nantes.

Rutten gick först till Afrika med vapen, tyger, glas och sprit. Dessa varor byttes mot slavar. De flesta som blev slavar var fångar från ständiga stamkrig. Det förekom aldrig att man sålde sina stamfränder utan det var tillfångna tagna från fiendestammar.

Föreställningen om att det var vita slavjägare som stod för ”slavexporten” stämmer bara till en liten del.

Från Afrika seglade fartygen till Västindien och Amerika där slavarna såldes. För vinsten köpte man bomull, tobak, socker och rom (Västindisk sprit)

Sedan seglade man tillbaka till England där varorna såldes med god vinst.

Många ur den engelska medel- och överklassen satsade pengar i fartyg som gick i triangelhandel och de byggde upp enorma förmögenheter som man bland annat använde till att industrialisera England. England blev en av de största producenterna av bomullstyger genom att man uppfann mekaniska spinnerier och väverier och hade god tillgång till billig bomull.

Det var enorma vinster som hamnade främst i England. Det märks inte minst om man åker runt på den engelska landsbygden och ser mängden av stora gods som till stora delar byggdes av vinsten på slavhandel, men denna sanning kunde man dölja genom att den ”smutsiga” delen av affärsverksamheten skedde långt bort och maskerades med att man ”bara” exporterade tyger och glas och importerade bomull.

Det som hände däremellan pratade man inte om. Ofta visste fruar och barn inte om varifrån deras pengar kom. Man tog förmögenheten som en självklarhet.

Betydelsen av triangelhandeln försvann i stort sett i och med England avskaffade slaveriet i de flesta av sina kolonier 1830. Slavhandeln fortsattes av andra länder och upphörde först under 1860-talet.

Den betydelse triangelhandeln har i dag är nog mest att det främst i England fortfarande finns stora gods som verkar leva i högönsklig välmåga tack vare de förmögenheter de lyckades bygga upp (och sedan förvalta) tack vare triangelhandeln.

Hälsningar
Eric


Hej jag undrar vad för källor du använder när du får frågor om Amerigo Vespucci samt upptäcktsresorna överhuvudtaget?

/ Selma, 14 år från Stockholm

Hej Selma

Du undrar vilka källor jag har använt när jag skrivit om Amerigo Vespucci.
Det finns ganska mycket skrivit både av och om Vespucci. När man läst en del skrifter blir man ganska förvirrad för man får helt olika bilder av honom beroende på vilken skrift man läser.

Jag har läst Waldsemullers brev om Vespucci ( Som sannolikt ligger bakom att Amerika tvivelaktigt fick sitt namn) , historiska skrifter samt några böcker om Vespuccis "bedrifter. En del är sannolikt sant men annat bör nog betraktas som påhitt och fantasier.

När jag skriver om Vespucci utgår jag från den bild (som jag själv har fått från allt jag läst) som jag själv tror är sann.

Man lär nog aldrig få fram den riktiga sanningen om Vespucci utan man får nog nöja sig med den bild man själv tror på.

Ju äldre beskrivningar man läser om upptäcktsresor ju mer tveksam skall man vara. I synnerhet om det är upptäckaren själv som skrivit. Man har en benägenhet att göra sig själv lite bättre an vad man i verkligheten är. Om man lyckas att hitta flera av varandra oberoende skrifter som berättar samma sak kan man nog ta det som en sanning.

I fallet med Vespucci är det tvärtom. Många skrifter talar emot varandra.

Hälsningar

Eric


Vad betyder kolonisering?

/ Silv, 14 år från Sverige

Hej Silv

Att kolonisera innebär att ett land med eller utan våld (oftast med våld) gör anspråk på ett annat land eller delar av det och anser det som sitt. Anledningen till att man gör det är oftast av ekonomiska skäl eller att man vill visa sin makt eller för att skydda sina egna intressen.

De länder som var de största kolonisatörerna var England, Spanien, Holland och Portugal.
Även Sverige hade ett tag en koloni som man köpte och senare sålde vidare.

Ett av sätten att ta makten över sin koloni (förutom med våld) var att man tvingade det koloniserade "området" att anta det egna språket som sitt första språk..

England är ett tydligt exempel på det sista. Varför pratar man engelska i USA. Jo England betraktade det nya landet som sitt och höll det med vapenmakt till dess att de förlorade frihetskriget. England betraktade även Australien och Nya Zeeland som sitt. Man gjorde också ett försök med Indien som delvis lyckades.

Listan över kolonier kan göras lång. Numera har de flesta kolonier frigjorts från sitt koloniland.

Det finns några "vänskapliga" kolonisatörer. Exempelvis Danmark som styr över Grönland på grund av att Grönland har en så liten befolkning så att de inte skulle kunna klara ex. utbildning, avancerad sjukvård m.m. själv.

Även Färöarna tillhör Danmark men de är i stort sett självstyrande och det är i huvudsak i utrikespolitiska frågor som de är underställda Danmark. Färöarna och Grönland står utanför Europeiska unionen, trots att resten av det danska riket är med.

Hälsningar
Eric


Varför blev Europa så dominerande genom Upptäcktsresor?

/ Daisy, 14 år från Stockholm

Hej Daisy

Det var Europa som hade de ekonomiska resurser att utrusta större upptäcktsexpeditioner och dessutom vilja och motiv att göra dem.

Motivet var: pengar..pengar.. pengar.

Det kunde ha varit Japan eller Kina som blev de stora upptäckarländerna men båda länderna var isolationistiska. De undvek kontakt med omvärlden. Kina gick så långt att de till och med byggde en mur kring hela landet. Den kinesiska muren.

Övriga delar av världen var antingen ännu inte "upptäckta" eller var för fattiga och hade inte så stora fartyg som krävdes för dessa resor.

Därför blev det från Europa som upptäcktsresorna utgick från.

Hälsningar
Eric


Triangelhandeln. Vad var det? Vilka varor handlade de olika världsdelarna med och vilka var det som handlade med och Varför skedde upptäcktsresorna? Hur påverkade det befolkningen? Konsekvenser av triangelhandeln för de olika världsdelarna.

/ Daisy , 14 år från Stockholm

Hej Daisy

triangelhandeln var en företeelse som påverkade historiens utveckling under flera hundra år. Mellan 1600-talet och fram till början av 1800-talet. Triangelhandeln var en sjöfartsrutt som gick från Europa , då främst England och staden Liverpool och Frankrike och staden Nantes.

Rutten gick först till Afrika med vapen, tyger, glas och sprit. Dessa varor byttes mot slavar. De flesta som blev slavar var fångar från ständiga stamkrig. Det förekom aldrig att man sålde sina stamfränder utan det var tillfångna tagna från fiendestammar.
Föreställningen om att det var vita slavjägare som stod för ”slavexporten” stämmer bara till en liten del.

Från Afrika seglade fartygen till Västindien och Amerika där slavarna såldes. För vinsten köpte man bomull, tobak, socker och rom (Västindisk sprit)

Sedan seglade man tillbaka till England där varorna såldes med god vinst.

Många ur den engelska medel- och överklassen satsade pengar i fartyg som gick i triangelhandel och de byggde upp enorma förmögenheter som man bland annat använde till att industrialisera England. England blev en av de största producenterna av bomullstyger genom att man uppfann mekaniska spinnerier och väverier och hade god tillgång till billig bomull.

Det var enorma vinster som hamnade främst i England. Det märks inte minst om man åker runt på den engelska landsbygden och ser mängden av stora gods som till stora delar byggdes av vinsten på slavhandel, men denna sanning kunde man dölja genom att den ”smutsiga” delen av affärsverksamheten skedde långt bort och maskerades med att man ”bara” exporterade tyger och glas och importerade bomull. Det som hände däremellan pratade man inte om. Ofta visste fruar och barn inte om varifrån deras pengar kom. Man tog förmögenheten som en självklarhet.

Betydelsen av triangelhandeln försvann i stort sett i och med England avskaffade slaveriet i de flesta av sina kolonier 1830. Slavhandeln fortsattes av andra länder och upphörde först under 1860-talet.

Hälsningar
Eric


Hej jag undrar varför upptäcktsresorna ens skedde från första början? Uppskattar ett detaljerat svar :)

/ Semla, 14 år från Stockholm

Hej Semla

Det är svårt att ge ett utförligt svar på din fråga utan att det slutar med att man skriver en bok på 7000 sidor, för frågan omfattar en så lång tidsperiod och omfattar många olika händelser och företeelser.

Så länge som det har funnits människor har man alltid velat veta vad som finns bakom nästa kulle och förmodligen hoppats att gräset är grönare där.

Den första riktigt stora "upptäcktsresan" skedde genom hunnernas erövring av Europa. Rommarnas erövringar av norra Europa och England hade samma syfte som alla andra efterkommande "upptäcktsresor/erövringar. Att skapa förmögenheter och att få makt.

Det första upptäcktsresorna var ganska blygsamma. Men allt eftersom upptäckarna blev rikare och kunde omge sig med mer folk och kraftfullare vapen och att fartygen blev större blev upptäcktsresorna längre och mer äventyrliga.

Det var adeln och kungarna som hade de största förmögenheterna så det var de som hade råd att bekosta dyrbara och riskabla expeditioner.. Det var kring 14-1500-talet som de hade byggt upp tillräckligt stora förmögenheter så att de tyckte att de hade råd att riskera pengar för att kunna tjäna ännu mer.

Kunskapen om att jorden var rund och att man inte längre behövde vara rädd för att ramla ner för kanten, gjorde det lättare att få sjömännen att mönstra på längre resor i det okända. Att man hade bättre kunskaper om navigation och navigationshjäpmedel påskyndade utvecklingen.

Om man åker runt i England, Tyskland, Italien, Portugal och Spanien. och ser hur många slott det finns och var de ligger tätast så förstår man var pengarna till upptäcktsresorna kom ifrån.

Hälsningar
Eric


Hej, vilka var orsakerna till varför uppträcktsresorna blev vanligare under den tidigmoderna tiden?

/ Simon, 13 år från Norrköping

Hej Simon

Så länge det har funnits människor så har man försökt att upptäcka nya områden i hopp om att gräset är grönare på andra ställen. I takt med att fartygen blev större gjorde man längre sjöresor för att göra nya och större upptäckter. Syftet har naturligtvis varit att tjäna pengar och helst finna mycket guld.

Under en relativt kort period gjordes många upptäcktsresor varav Columbus resor satte bollen i snabb rullning. Många länder ville vara med och ha en del av kakan. Det blev lite av en kapplöpning. Det var främst Spanien och Portugal som var mest aktiva i den "tävlingen".

De skydde inga medel när det gällde att "roffa åt sig" av de tillgångar som fanns i de nya länderna. Man gick så långt som till folkmord. Man räknar med att 90% av indianerna i de områden man erövrade utrotades.

Det var främst utvecklingen av fartygen som gjorde dessa längre resor möjliga samt att man allt eftersom fick bättre navigationshjälmedel i form av sjökort, loggböcker och erfarenheter från tidigare sjöfarare.

Hälsningar
Eric


Hej
Jag har en fråga som inte hittar svar på.
Hur såg handel ut i Europa innan de nya handelsvägar upptäcktes??
Vi har en projekt i SO.

/ Elaf, 14 år från Sverige

/ selma, 14 år från sverige

Hej Elaf

Det här är en ganska svår fråga att svara på eftersom frågan berör flera århundraden med många krig och politiska förändringar så jag skall försöka ge ett sammandrag över handelsvägarnas historia.

Före 1000-talet skedde den mesta av handeln via landvägar och kortare sjötransporter. Under det vi kallar för vikingatiden blev båtarna både sjösäkrare och större så att de kunde ta större och större laster. Vi tänker oss vikingarna mest som rövare men de var i minst lika stor del handelsmän.

De flesta längre handelsfärderna från Sveariket gick österut mot det vi i dag kallar Ryssland och Baltikum. De mindre fartygen sökte sig upp i floderna och bedrev sin handel så långt bort som till Kaspiska havet.

Helt naturligt blev Visby (Gotland) en mellanlandningsstation där det bedrevs mycket livlig handel.

Dessa östliga resor intresserade främst nordbor från Sveariket även om det finns många uppgifter om både danskar, norrmän och islänningar på dessa färder. Många nordbor anslöt sig till den östromerske kejsarens här och flotta, några ingick dessutom i det väringagarde som var kejsarens livvakt.

Nordbornas resor i österled skiljde sig från resorna västerut som till stor del var rövartåg.

Ett problem för Sverige var att landet var utestängt från Nordsjön av dansknorska Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Den enda hamnen i väst låg i mynningen av Göta Älv och Nya Lödöse. För passage genom Öresund utkrävde den danska kronan Öresundstullen.

Vid flera tillfällen under andra halvan av 1400-talet och första halvan av 1500-talet gjorde svenskarna inbrytningar i Bohuslän för att säkra tillgången till en passage till Västerhavet om danskarna skulle blockera Göta älvs mynning.

Handeln under tidig medeltid, särskilt i norra Europa, var främst lokal.

I norra Europa var Hansan ledande inom handeln i ett område som sträckte sig från Novgorod i öst till London i väst och från Bergen i nord till Brügge i syd. Det var ett nordeuropeiskt handelsförbund av varierande sammansättning som leddes av mäktiga handelsstäder som Lübeck, Hamburg och Danzig och där även Visby spelade en viktig roll.

På 1360-talet hade Hansan totalt monopol på all transport och handel med de vanligaste exportprodukterna.

Så småningom löstes Hansan upp och det ledde till att vissa städer i Sverige fick mer eller mindre ensamrätt på långväga handel.

Det här ett ganska kort svar men för att få med alla förändringar av handelsvägarna hade jag behövt skriva ett mycket långt svar.
Hoppas att du har nytta av det här.

En bok som för dig skulle vara intressant att läsa är ”röde Orm seglade Österut” av Frans G Bengtsson, som är en ganska sann och mycket spännande skildring av Vikingarnas handel österut.

Hälsningar
Eric


Hej Eric Wickenberg! Jag har några frågor som jag funderar över. Jag blir jätte tacksam om du kan hjälpa mig, ha en trevlig jul! :)

1. På vilket sätt förändrades allt när Amerika upptäcktes, på kort sikt och på lång?

2. Vad har de olika uppfinningarna och upptäckterna under denna period haft för betydelse för världen?

3. Hur viktig var religionen för människorna som levde då? Ge exempel.

4. Vad händer i Sverige under den här tiden?

5. Vad är det som är typiskt för denna epok, tid, jämfört med andra?

/ Steffu


Steffu

Det här var några av de mest omfattande och komplicerade frågor jag fått. För det är så många faktorer som griper in i varandra under en lång tidsperiod. Jag får försöka att svara kortfattat.

Upptäckten av Amerika på kort sikt blev att några redan förmögna blev ännu rikare och att en del länder blev rikare och mäktigare och lade under sig kolonier. Främst Spanien och Portugal.

I den tidsanda som rådde betraktade man de infödda som lägre stående folkslag som man kunde göra nästan vad man ville. Vilket man också gjorde. Man utrotade nästan hela indianstammar (bl.a Arrawakerna) och ursprungsbefolkningen i stora områden minskade med ca. 80% på grund av slaveri, folkmord och att de utsattes för sjukdomar som de hade ingen motståndskraft mot. Rika kulturer som Inkakulturen försvann.

Man använde religionen som ett motiv till att döda och förtrycka de otrogna hedningarna.

Ända från den tid när man började att bygga kyrkor och att präster, biskopar och inte minst påven fick sina rikedomar och makt har religionen missbrukats som ett maktmedel för förtrycka folk med.

Spåren av detta kan vi märka i Sverige ända fram till början av 1900-talet. Det var många svenskar som emigrerade till Amerika för att kunna komma undan kyrkans förtryck. Religionen var viktig för den som kunde använda den i sin maktutövning men var sannolikt inte till någon större nytta och glädje för "vanligt folk".

Det upptäcktsresorna förde med sig var att man upptäckte nya råvaror, handelsvägar som gjorde det möjligt för att utveckla industrialismen och att handeln mellan länder och världsdelar ökade.

Det som var mest typiskt för denna period var att man blev mer nyfiken på omvärlden. Man började att forska och utveckla tekniker och maskiner.

Sverige kom med i "koloni- och utvecklingscirkusen" ganska sen. Det var först på 1700-talet som Sverige fick sin första upptäcktsresande och man började med handel med längre bort. Ostindiska kompaniet var ett exempel. Sverige köpte sig en koloni i Västindien med det blev ingen lyckad affär så man sålde den vidare till Frankrike.

Dina frågor är så omfattande att man skulle behöva skriva många böcker för att täcka in dem, men du kan ju använda mina svar till att söka vidare på.

Bland annat om vad som hände med ursprungsbefolkningarna och hur man på olika sätt missbrukade religionen.

Hälsningar
Eric


Hej!
Hur uppfattar vi Amerigo Vespuccis upptäckter och expeditioner? Vilka tolkningar gör vi om honom?

/ Karl, 12 år från Stockholm

Hej Karl

Jag har nyligen skrivit ett långt svar på en fråga som liknar din.
Du kan gå in på fråga panelen och gå in på tidigare svar om segelsjöfart och skriva Vespucci som sökord. Där finner du svar på dina frågor.

Hälsningar
Eric


Varför åkte de första européerna till Amerika, och vad gör dem där?

/ David, 16 år från Jönköping

Hej David

Att man började att göra upptäcktsresor västerut beror på att man landvägen hade upptäckt Indien och österlandets rikedom på bland annat kryddor. Att frakta varor så lång väg blev mycket dyrbart, inte minst på grund av alla tullar man måste betala.

Eftersom man då visste att jorden var rund så började man att fundera på att man kanske kunde nå Indien genom att segla västerut i stället för att fara landvägen österut. Man skulle tjäna mycket på att finna en sjöväg till Indien.

Att det blev Columbus som först upptäckte den nya kontinenten var en slump. Hade inte han gjort det hade någon annan gjort det några år senare.

Columbus var helt övertygad om att det nya land han upptäckte var Indien. Det var därför han kallade urinnevånarna indianer.
Ända till sin död var Columbus övertygad om att han hade funnit sjövägen till Indien.

Hälsningar
Eric


Hej, Vilka blev konsekvenserna från upptäckterna av Amerigo Vespucci?
/Johan

/ Johan, 15 år från Sverige

Hej Johan

Det märkvärdiga med Amerigo Vespucci är att han överhuvudtaget blivit känd. Han borde egentligen idag varit helt bortglömd.
Hans "berömmelse" kommer av en hel del felaktig historiebeskrivningar.

Att helt korrekt beskriva Amerigo Vespuccis bedrifter till sjöss är lite svårt. Det finns många brev och berättelser där han eller någon annan beskrivit hans bedrifter. Några är sanna och andra är sannolikt mycket osanna.

Vad som är sant är att han Föddes den 9 mars 1451 i Florens och dog den 22 februari 1512 i Sevilla.
För eftervärlden är han känd som den som fick ge namn till det nya landet Amerika.

Att han fick ge namnet till det nya landet beror sannolikt på ett misstag av en tysk kartograf och vetenskapsman som publicerade några av Vespuccis brev från 1501-1502. De skildrar fyra resor som Vespucci skall ha genomfört och är det viktigaste dokument som beskriver Vespuccis livsverk och personlighet.

Många tvivlar på sanningshalten i dessa brev och vissa forskare betraktar dem som rena sagor.

I en latinsk översättning av breven publicerade Martin Waldseemüller berättelsen om vespuccis fyra resor ("Quatuor navigationes") som ingick i dennes Kosmografi, som trycktes 1507.

Det var i det arbetet, som Waldseemüller framkastade förslaget att uppkalla det nyupptäckta fastlandet i väster Amerigo, "emedan det upptäckts av Americus". Skriften spreds snabbt över Europa och plötsligt började man att kalla det nya landet Amerika.

Att Vespucci var en erfaren sjöman är det ingen tvekan om men han fick mycket kritik för att ”snott” åt sig äran av att ha upptäckt Amerika.

Han fick flera spanska utmärkelser och titlar som uppskattning för sina upptäckter som han verkligen gjorde, men de var jämförelsevis ganska små jämfört med att han skulle ha upptäckt Amerika.

Det är till och med lite osäkert om han överhuvudtaget kom till Amerika. Sannolikt var han med på någon expedition men sannolikt inte som någon betydelsefull befälhavare.

De som finansierade hans resor var bland annat den mycket förmögne italienaren furst Medici. Tidigt trädde han i tjänst hos handelshuset Medici i Florens, flyttade som dess ombud i november 1491 till Spanien och vistades i Sevilla vid tidpunkten för Amerikas upptäckt.

Då kung Ferdinand V i april 1495 efter Christofer Columbus andra resa återkallade det monopol på resor mot väster som Columbus erhållit, rustade flera företagsamma män (de s.k. mindre upptäckarna) ut enskilda expeditioner till de nya länderna.

Vespucci har troligen tillhört dessa. Åtminstone skildrar han själv två resor, som han i Portugals tjänst företagit maj 1497 till oktober 1498 och maj 1499 till september 1500. Han seglade till Sydamerika och blev 1508 utnämnd till storlots till Indien. Han seglade sannolikt samma rutt som Columbus hade gjort.

Vad man känner till var han ingen erövrare som "ställde till elände" i de länder han besökte, utan han var främst sjöfarare.

Det har skrivits många böcker om honom och det kommer sannolikt att skrivas fler men jag tror aldrig att man kommer att få fram hela sanningen om hans liv och leverne eftersom de källor man har tillgång till är till stora delar tvivelaktiga och av många betraktas mer eller mindre som sagor.

Hälsningar
Eric


Hej Eric,

Vilken rätt hade européerna att utforska och exploatera resten av världen?
Var det bara bra eller bara dåligt med upptäcksresorna? För vem?

/ *

Hej noll år.

Jag kan svara enkelt.

Europeerna hade ingen rätt att skövla och exploatera världen. Man tog sig helt enkelt den rätten och dessutom ansåg man sig överlägsna de folk man upptäckte.

För Europa betydde upptäckterna ny rikedom och större makt. För de "upptäckta" innebar det i de flesta fall skövling, fattigdom i i vissa fall till och med utrotning av hela folkgrupper.

Så för att sammanfatta mitt svar så hade Europa alla fördelarna av upptäcktsresorna medan de "upptäckta" fick betala ett mycket högt pris och skulle nog velat förbli oupptäckta.

Hälsningar
Eric


I början av 1500-talet tog medeltiden slut och Europa gick in i en ny historisk epok som brukar kallas för renässansen. På vilka sätt innebar renässansen ett brott med medeltiden?

/ Sara, 17 år från Lund

Hej Sara

Segelsjöfart är mitt egentliga ämne men då det berör så många områden så försöker jag ändå att ge dig ett svar.

Renässans betyder "på nytt födelse".

I skiftet mellan 14-1500-tal skedde det många saker som var och en påverkade och förändrade samhället. Det var boktryckarkonsten, krutet och kompassen.

I städerna började man mer på allvar intressera sig för konst och vetenskap. Vi började att få en världshandel och feodalväsendet började att upplösas.

Det var alla dessa faktorer som gav förutsättning för en på nytt födelse. I moderna språk skulle vi nog kalla det för ett paradigmskifte. När och var renässansen började och slutade går inte att säga men om man pekar på tiden mellan 1420-1520 är man nog inte helt fel ute.

Arkitekturen hade sin storhetstid i början av den perioden och musiken räknar in hela 1500-talet.

När renässansen slutar och övergår i barocken är också svårt att säga eftersom stilarna flyter in i varandra. I södra Europa räknar man med att barocken kom i slutet av 1500-talet medan vi i Sverige anser att den började ca. 1660.

Det som skiljer renässansen från medeltiden var att man gjorde nya upptäckter. Intresset för de sköna konsterna ökade. Konst, musik och forskning fick en större betydelse än tidigare.

Att adeln och kungahusen blev rikare och hade råd och vilja att anlita konstnärer och musiker och kunde göra forsknings expeditioner hade stor betydelse för utvecklingen.

Hälsningar
Eric

Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB