Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet segelsjöfart. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Eric Wickenberg om segelsjöfart!


Hej jag kan inte hitta någon fakta om Alexander Mackenzie (upptäcksresare)
Kan du hjälpa mig?

/Nellie 12 år från Stockholm

/ nellie, 12 år från stockholm

Hejsan Nellie

För mig är det roligt att få lite ovanliga frågor, vilket din är.
Det finns en gammal film med Spencer Tracy som är inspirerad av Mackensies och hans efterföljares bedrifter. Du kanske kan finna den på internet. (The Northwest passage)

Alexander Mackenzie föddes 1764 på Stornoway, Isle of Lewis i Skottland och dog den 12 mars 1820 i Mulinearn, nära Dunkeld i Skottland. Han var en skotsk-kanadensisk pälshandlare, upptäcktsresande och författare och blev känd genom sina upptäcktsresor i norra Nordamerika.

Alexander Mackenzie var den förste europé som korsade den Nordamerikanska kontinenten norr om Mexiko och har gett namn åt Mackenziefloden. Han adlades 1802 för sina upptäckter.

När modern dog flyttade en del av familjen 1774 till Amerika där fadern och två bröder deltog i amerikanska frihetskriget.

Fadern var köpman och lärde sonen grundläggande kunskaper i köpenskap och i Montreal (Kanada) fortsatte han sin skolgång och blev senare lärling hos en pälshandlarfirma.

Han blev senare delägare i företaget. 1787 slogs företaget ihop med Nordvästkompaniet.

Han blev nu snart faktor (chef) för kompaniets handelsstation Fort Chipewyan vid Athabascasjön vilken blev bas för hans expeditioner till Ishavet 1789 och till Stilla Havet 1793. Dessa genomfördes på Nordvästkompaniets uppdrag för att finna en farbar sjöväg (en Nordvästpassage) genom den Nordamerikanska kontinenten till Stilla Havet.

Mackenzie lämnade Fort Chipewyan i början på juni 1789. I sitt sällskap hade han John Steinbruck, en tyskfödd pälshandlare, i Nordvästkompaniets tjänst, vilken ursprungligen hade kommit till Kanada som soldat.

Från Fort Chipewyan paddlade man nerför Slavfloden till dess man kom till Stora Slavsjön. Avfärden därifrån fördröjdes ända till slutet av juni eftersom sjön var islagd. Efter omkring 500 kilometers paddling nedströms kunde Mackenzie fastslå att flodens huvudriktning ändrades i nordlig riktning och att det därför var osannolikt att den skulle rinna ut ii Stilla Havet.

Mackenzie döpte därför floden till Disappointment River, men beslöt ändå att följa den till dess mynning. Fjorton dagar efter avfärden från Stora Slavsjön nådde man också det över 1 700 km avlägsna Norra Ishavet.

Återfärden påbörjades i mitten av juli och expeditionen var tillbaka vid Fort Chipewyan tidigt i september, efter att ha färdats sammanlagt cirka 5 000 km på 102 dagar.

Expeditionens resultat var en besvikelse för Mackenzie och mottogs med likgiltighet av Nordvästkompaniets övriga delägare.

Men Laurent Leroux öppnade området norr om Stora Slavsjön för Nordvästkompaniets handel.

Mackenzies färd uppmuntrade också de lokala First Nations att påbörja en mellanhandel med pälsverk vilka man bytte till sig från längre bort boende människor, något som även slutligen kom Nordvästkompaniet tillgodo.

Den geografiska betydelsen av expeditionen var upptäckten av en betydligt framkomligare väg till Norra Ishavet än den man tidigare hade använt och som upptäcktes av Samuel Hearne.

Mackenziefloden var också den rutt som John Franklins tredje polarexpedition använde sig av när stora delar av Kanadas och Alaskas ishavskuster kartlades 1825-1827.

Hälsningar
Eric


Hur har Columbus påverkat samhälle/oss?

/ Mae , 14 år från Skåne

Mae

Din fråga är nog den vanligaste som jag får och som jag har svarat många gånger på
.
Jag föreslår att du går in på panelen svarar - går till segelsjöfart och klickar på tidigare svarade frågor. De senaste 5-6 svaren behandlar din fråga.

Du kan också fylla in ett sökord i sökrutan och söka ex.v. på: Columbus, upptäcktsresande, conquistadorer och upptäcktsresor så får du din fråga belyst från flera håll.

Ha det så bra
Hälsningar
Eric


Vad ledde till Upptäcktsresorna? Tacksam för snabbt svar

/ Klara, 13 år från Stockholm

Hej Klara

Din fråga kan tolkas på två sätt dels: A Vad var det som ledde till att man började att göra upptäcktsfärder eller B: vad ledde upptäckterna till.

B varianten har jag svarat många gånger på och dessa svar kan du finna om du går in på ”fråga panelen” och tittar efter tidigare svar om segelsjöfart, så därför svarar jag på A alternativet som jag tidigare aldrig fått en fråga om.

Nicolaus Copernicus, född 19 februari 1473 i Thorn (dagens Toruń i Polen) upptäckte att jorden var rund och snurrade tillsammans med andra planeter runt solen. Han blev mycket hårt kritiserad för sina idéer av kyrkan som hade hävdat att det var solen som kretsade runt jorden. Kopernikus dog den 24 maj 1543
.
Tidigare hade sjömännen trott, när man fortfarande trodde att jorden var platt, att man kunde segla över kanten och trilla ner i oändligheten, vilket naturligtvis gjorde dem tveksamma att segla ut på okända vatten. När Columbus gjorde sin första resan 3 augusti 1492 till 15 mars 1493 fick han ägna mycket tid till att förklara för sjömännen att de inte skulle trilla ner för ”havskanten”

Om jorden var rund så var det inte så farligt att göra längre seglingar till havs. Astronomer och matematiker trodde sig ha räknat ut att det fanns okända kontinenter ute i det okända havet.

Men kyrkan stretade emot.

På 1500-talet hade kyrkan stor makt och ansåg sig ha all kunskap om allt. När Columbus började att planera sin första upptäktsresa fick han kämpa hårt för att dels få ihop pengar samt att kämpa mot kyrkans sk. lärde. På den tiden ansåg man all vetenskaplig kunskap fanns inom religionen och då självklart hos kyrkan och de hade helt andra idéer än Columbus.

I och med att Columbus lyckades med att göra en första stor upptäck t drogs ”korken ur flaskan” . Flera länder (främst Spanien och Portugal började med att tävla om att göra nästa stora upptäckt.)


Hälsningar
Eric


vad fick Columbus för konsekvenser både för Columbus, befolkning i landet han upptäckte. lyft fram både positivt och negativt. kan man se" ringar i vattnet" än idag? något du reagerade på?
försök att svara på detta så snabbt som möjligt.

/ emil, 20 år från Stockholm

Hej Emil.

Ett snabbt svar.

Din fråga kräver egentligen ett mycket längre svar än vad du får här. För ringarna på vattnet har vidgat sig mycket sedan Columbus gjorde sin upptäckt. Jag kan bara ge några exempel.

Arvet efter Columbus är både på gott och ont. Han fick äran av att ha upptäckt Amerika samtidigt som han fick skulden av början till förföljelse och utrotning av de infödda på öarna han upptäckte .

Hans tre resor förde över europeiska seder, religion och sjukdomar till urbefolkningarna i det som vi numera kallar Amerika. Miljoner indianer dog av smittkoppor som européerna förde med sig.

När Columbus hade visat vägen till det nya landet så var det bara fritt fram för Spanjorerna att utnyttja dess resurser. Och det är här som det riktigt obehagliga börjar.

En författare skriver ”Till dessa lamm kom Spanjorerna som utsvultna vargar, lejon och tigrar. Och de har under alla dessa 40 år fram tills idag inte företagit sig annat än tillintetgörelse, mord, förföljelse och spritt ödeläggelse på ett sätt som man aldrig tidigare vare sig hört talas om eller läst.”

Spanjorerna plundrade infödingarnas läger och dödade alla invånare där. Spanjorernas beteende mot infödingarna i Amerika förklaras i många texter och böcker som att de var extremt blodtörstiga barbarer som inte ville något annat än att plundra och döda.

Efter hundra år av plundring, död, krig och sjukdomar hade Amerikas urbefolkning minskat med 90-95 %, dvs. ca 92 500 000 av 100 miljoner människor.

När det gäller Haiti så halverades dess befolkning på åtta år. 1492-1500 rådde det ständig plundring och död på ön.

Hur Europa påverkade Amerika och tvärtom

Hästen från Europa tillät indianstammar i Great Plains i Nordamerika för att flytta från en nomad- till en jaktlivsstil.

Livsmedel från Amerika såsom potatis, tomater och majs blev uppskattade av européer och bidrog till att öka deras befolkning. Vete från Europa och den gamla världen blev snabbt en viktig födokälla för människor i Amerika.

Efter Columbus upptäckt av den nya kontinenten blev Amerika för alltid förändrat. Ursprungsbefolkningens levnadssätt och kultur förstördes i stort sett för alltid och de rika i Europa blev ännu rikare och lärde sig bl.a att röka tobak. Man pratar spanska i hela sydamerika (förutom Brasilien där man pratar portugisiska

Man kan fortfarande i dag se nya ringarna på vattnet efter Columbus och hans efterföljare. Om du tittar i en vanlig grönsaksdisk i affären så ser man några tydliga exempel på vad vi har fått från den nya världen.

Det här är bara några exempel och om du tänker efter själv så kan du säkert komma på fler företeelser där de båda kontinenterna har påverkat varandra.

Hälsningar
Eric


Hej! Vilken var Amerigo Vespuccis viktigaste resa och vart finns en bild över vägen han åkte?

/ Malin, 13 år från Stockholm

Hej Malin

Hej Malin

Amerigo Vespucci (1451-1512).

Han var född i Italien, men tjänstgjorde för Spanien och Portugal. Han gjorde flera resor till bl.a. Amerika. Tack vare en tysk kartritare på 1500-talet, råkade det bli Amerigo Vespucci och inte Kristoffer Columbus, som fick ge namn åt Amerika.

Den som ritade kartan som gav Vespucci äran av att upptäcka Amerika hette Waldseemuller och du kan se hans karta om du går in på länken nedan:
http://historiskt.wordpress.com/2012/07/04/unikt-kartfynd-i-munchen/

Tidigt började Vespucci att arbeta hos handelshuset Medici i Florens och flyttade som dess ombud i november 1491 till Spanien och vistades i Sevilla vid tidpunkten för Amerikas upptäckt.

Då kung Ferdinand V i april 1495 (efter Christofer Columbus andra resa) återkallade det monopol på resor mot väster som Columbus erhållit, gjorde flera företagsamma män enskilda expeditioner till de nya länderna.

Vespucci har troligen tillhört dessa. Åtminstone skildrar han själv två resor, som han gjorde i Spaniens tjänst i maj 1497 till oktober 1498 och maj 1499 till september 1500.

Han började senare att arbeta åt den portugisiska kungen och utförde i dennes tjänst ytterligare två resor till sydamerikanska fastlandets kuster maj 1501 till september 1502 och maj 1503 till juni 1504.

Den sista resan var misslyckad, och det tycks ha varit på grund av detta misslyckande som Vespucci bestämde sig att återinträda i Spansk tjänst.

De förberedelser han där gjorde till nya upptäcksresor ledde emellertid inte till något resultat. Berättelserna om senare sjöfärder som Vespucci skulle ha genomfört, bland annat till Ostindien, anses samtliga vara sagor.

Däremot är säkert att Vespucci fick stort anseende i Spanien och utnämndes 1508 till piloto mayor ("storlots") för expeditionerna till Indien, ett ämbete som kan anses som en belöning

Hälsningar
Eric


varför kapade kapten kidd skepp? och varför grävde han ner sina skatter?
hoppas du mår bra och ha en bra dag

/ anonymt, 10 år från ljusdal

Hej

Kapten Kidds riktiga namn var William Kidd och han föddes i Greenock, Skottland, omkring 1645 och dog den 23 maj 1701.

Han var en skotsk skeppsredare, kapare och pirat. Han blev mycket rik. 1695 fick han kaparbrev vilket innebar att han fick ”sjöröva ” mot Englands fiender. När han seglade ut som kapare fick han ett fartyg med 34 kanoner.

Han lyckades inte så bra som kapare utan han gick över till att bli sjörövare vilket innebar att han rövade fartyg från alla länder inklusive England. De flesta som blev sjörövare var ”kriminella” som vill tjäna pengar på ett snabbt sätt.

Det har spridits många legender (sagor) om kapten Kidd. I dessa berättelser nämns ofta att han grävde ner skatter. Han lär ha grävt ner skatter i Karibien, Västindien, USA, Kina m.fl. länder. Hur mycket som är sanning och hur mycket som är påhittat lär vi aldrig få veta.

En skatt som man fortfarande söker efter är en skatt som man tror finns på Oak island.

Många författare och poeter har skrivit om kapten Kidd bl.a. Edgar Allan Poe och det är genom dessa berättelser som kapten Kidd har blivit känd .

Hälsningar
Eric


Hej Eric!

Vad hade Ferdinand magellans, vasco dagamas och sir franscis drake resa för betydelse för samhället?

/ Sara, 13 år från Stockholm

Hej Sara

Du undrar vilken nytta dessa sjöfarare hade för samhället. För de "samhällen" de upptäckte" ledde det oftast till katastrof och plundringar. Däremot blev de själva och deras uppdragsgivare rika.

Magellan

Ferdinand Magellan, egentligen Fernão de Magalhães, född 1480 i Sabrosa, Portugal och dog den 27 april 1521 på ön Mactan, Filippinerna. Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Magellans sund i Stilla Havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Vasco da Gama

Vasco da Gama, född mellan 1460 och 1469 i Sines eller Vidigueira i landskapet Alentejo i södra Portugal, död 24 december 1524 i Kochi, Kerala, Indien, var en portugisisk upptäcktsresande. Han är mest känd för att ha upptäckt sjövägen till Indien.

Han gavs i uppdrag av kung Manuel I av Portugal att fullfölja Bartolomeu Diaz försök att finna sjövägen till Indien, och seglade i juli 1497 från Portugal med fyra skepp varav ett hade förråd och de andra tre var specialbyggda på så sätt att de kunde liknas vid flytande reservuppsättningar. Da Gama kom till Indien den 20 maj 1498. Han kom tillbaka till Portugal i september 1499.

Vasco da Gama avseglade den 12 februari 1502 på ytterligare en expedition som gav honom en enorm förmögenhet.

1524 skickades da Gama ut på ytterligare en expedition med syftet att ersätta den dåvarande portugisiska vicekungen Eduardo de Menezes, men da Gama avled i december samma år, inte långt efter sin ankomst till Calicut. Hans kropp begravdes i Indien, och fördes 1539 tillbaka till Portugal, där den begravdes i en praktfull grav.

Francis Drake

Sir Francis Drake, föddes i februari-mars 1540 i Devon, England. Han var en engelsk upptäcktsresande, sjömilitär och kapare och den första som fört befäl över en fullständig världsomsegling.

Han började sin bana som sjörövare men intresserade drottningen till att göra upptäcktsresor

Den 13 december 1577 gav han sig iväg på fartyget Pelican åtföljd av fyra andra fartyg med totalt 166 mans besättning och styrde kurs mot Sydamerika. I augusti 1578 passerade de Magellans sund men vindarna drev dem söderut mot Kap Horn.

Fartygen skildes sedan åt, utom Drakes fartyg som nu döptes om till Golden Hind. Övriga fartyg återvände till England. Drake seglade nu norrut med Golden Hind längs Chiles och Perus kuster och kapade ( sjörövade) spanska fartyg under färden. Slutligen återvände Drake till England och hamnen i Plymouth den 26 september 1580.

Detta var den andra jorden-runt-resan i historien och den första som genomförts av en engelsman. Resan tog 33 månader. Den spanske ambassadören krävde att Drake skulle bestraffas för sina plundringar, men istället lät drottningen adla honom den 4 april 1581 ombord på Golden Hinds fartygsdäck i Deptford, London.

Han gjorde sin sista resa 1595 till Västindien, och avled 28 januari 1596 av dysenteri utanför Puerto Ricos kust; han begravdes till havs utanför Portobelo, Panama.

Det skulle krävas många böcker för att rätt skildra dessa sjöfarares liv och leverne.
Här har du fått ett sammandrag av dessa tre sjöfarares historia.

Hälsningar
Eric


varför fanns det pirater? och varför ville den(m) röva?
tacksam för svar! ha en bra dag

/ joel, 10 år från ljusdal

Hej Joel

Det har sannolikt funnits sjörövare så länge som människan har färdats på vatten. Sjörövare är havens tjuvar. Man ville ha det som andra ägde.

Det var under 1700-talet det fans flest sjörövare. Det var då Spanien, Portugal och några fler länder hade skaffat sig kolonier, främst i Sydamerika, där de främst intresserade sig för att finna silver, guld, tobak och andra värdefulla varor.

Det var sådant som sjörövarna var intresserad av att röva till sig. Handelsfartygen var ofta stora och klumpiga för att rymma så mycket last som möjligt. Om handelsfartygen hade kanoner ombord så hade de oftast bara en i fören och en i aktern. Kanoner var tunga så om man ville ha många kanoner att försvara sig med var man tvungen att ta med sig mindre av den värdefulla lasten.

Sjörövarnas taktik var att segla i kapp handelsfartygen antingen genom list eller snabbhet (oftast båda delarna) och när de hade kommit långsides med fartyget som skulle kapas (erövras) kastade de upp äntringshakar (som ser ut som små ankare) mot handelsfartygets reling och klättrade upp för repet och övermannade (eller slog ihjäl) besättningen) och lade beslag på lasten och ofta även hela fartyget.

I filmer ser man ofta att sjörövarna skjuter med sina kanoner, men det är ju inte så smart för då förstör de ju både fartyget och lasten. Så det var därför man oftast använde sig av äntringstekniken.

Sjörövarfartygen måste vara snabba och lätta att manövrera så att sjörövarna kunde leka ”katt och råtta leken”. Handelsfartygen hade oftast råsegel och seglade ganska klumpigt.

Sjörövarna hade oftast tvåmastade fartyg av skonar- eller brigantinetyp. Den snabbaste seglaren var den s.k. Baltimoreclipper. Den kunde komma upp i ca. 14-18 knop om det blåste hårt. Det är ungefär 30 km/tim.

Hälsningar
Eric


Hej kan du skriva mycket fakta om när Hernan Cortes kom tillbaka till Spanien? jag behöver det. det är jätteviktigt att du svarar på den nu för jag behöver den till imorgon! :)

/ Dina, 12 år från Iraq

Hej Dina

Hej Dina
I går skrev jag ett svar på precis samma fråga som du ställer. Om du går in på unga fakta - fråga panelen - och sedan till mina tidigare svar så hittar du ett mycket långt svar om Cortéz.

Hälsningar
Eric


Hej kan du skriva mycket fakta om när Hernan Cortes kom tillbaka till Spanien? jag behöver det. det är jätteviktigt att du svarar på den nu för jag behöver den till imorgon! :)

/ Dina, 12 år från Iraq

Hej Dina
I går skrev jag ett svar på precis samma fråga som du ställer. Om du går in på unga fakta - fråga panelen - och sedan till mina tidigare svar så hittar du ett mycket långt svar om Cortéz.

Hälsningar
Eric


Hej! Jag behöver hjälp med min SO uppgift och det är att berätta om Hernan Cortes men jag hittade inga fakta på Google så jag tänkte fråga och då skulle jag skriva om när Hernan Cortes kom tillbaka men jag vet ingenting om Hernan Cortes och var han kom tillbaka från så snälla berätta allt du kan och så utförligt du kan så blir jag superglad och jag hoppas att du kommer att svara på denna frågan så fort som möjligt!

/ Daniella, 12 år från Irak

Hej Daniella

Om det finns en himmel och ett helvete är jag helt säker på att Cortés inte finns i himlen.

Hans hela namn var Hernán Cortés de Monroy Pizarro, 1:e Marqués del Valle de Oaxaca (Markis av Oaxacadalen), född 1485 i Medellín, Extremadura, död 2 december 1547 i Castilleja de la Cuesta nära Sevilla.

Han var den spanske conquistador (erövrare) som 1519-21 erövrade aztekernas rike i Mexiko. Han var under sin levnad känd som Hernando eller Fernando Cortez och signerade sina brev Fernán Cortés.

På grund av flera motgångar kom Cortés inte till Nya världen förrän 1506. Han tog del i erövringen av öarna Hispaniola och Kuba och erhöll stora landområden och infödda indianska slavar för sina ansträngningar .

Det fanns då ett belöningssystem som kallades encomienda. Det hade fungerat bra vid erövringen av Kanarieöarna. Men belöningssystemet skulle visa sig vara förödande i Nya världen. Brutaliteten i Kubakampanjen och utplånandet av den indianska befolkningen genom sjukdom, hårt arbete och den förtvivlan som sedan följde, skulle senare komma att påverka Cortés till en mer "försiktig behandling" av befolkningarna i (nuvarande) Mexiko. Detta möjliggjorde att så många indianstammar och indianspråk ändå har överlevt till dagens Mexiko.

1519 gjorde Cortéz en ny expedition som han finansierade själv. När han kom till Mexico trodde urinnevånarna (aztekerna) att han var Quetzalcoatl - en legendarisk människogud som kontrollerade blixten och som förutsades en dag komma tillbaka för att kräva sin stad efter ett varv på den cykliska aztekkalendern. (Ett varv på detta speciella 52-års "århundrade", sammanföll med år 1519, vilket ökade denna conquistadors (erövrare) tur på ett ovanligt sätt). Hjälpt av råd från sin infödda tolk och älskarinna, La Malinche, drog han fördel av Quetzalcoatl-myten.

Med endast 700 man lyckades han mot alla odds erövra aztekernas rike. Efter erövringen av Mexiko fick Cortéz en mer tillbakadragen roll.
Aztekerna terroriserade sina grannar genom att då och då anfalla dem för att ta fångar, vilka användes vid religiösa ceremonier (med kannibalistiska inslag). Det fanns därför ett stort missnöje bland indianstammarna runt aztekernas land. Därför ställde sig många av dessa sig på spanjorernas sida. Aztekernas vapen och strategi gick i första hand ut på att ta fångar. Sjukdomar som européer förde med sig till Mexiko försvagade aztekernas armé. Cortés tillät inte att några stammar var neutrala i kriget och fick därmed kriget att förflyta snabbare.

Cortés älskarinna Malintzin, ”Doña Marina”, mera känd som La Malinche kunde tala både maya och nahuatl (aztekspråk) och hjälpte honom mycket som informatör, rådgivare och tolk.

Totonac-stammen i Cempoala hälsade honom med gåvor av mat, fjädrar, guld – och kvinnor, som alltid måste döpas innan de ivriga spanjorerna tilläts umgås med dem.

Han fick veta att landet styrdes av den store härskaren i staden Tenochtitlán. Kort därefter kom ambassadörer från härskaren Moctezuma (som vi i dag oftast kallar Montezuma)över det mexikanska/aztekiska imperiet med ytterligare gåvor. De hyste uppenbarligen ett hopp om att hålla honom på avstånd genom att tillfredsställa honom med guld. Detta hade naturligtvis motsatt effekt.

Under det att delar av expedition ville roffa åt sig så mycket guld de kunde genom handel eller stöld och sedan återvända till Kuba, hade Cortés sett resultatet av denna sorts plundring och hade i stället planer på att bygga ett eget fungerande imperium. Han beordrade hela sin flotta att sänkas.

Ett litet skepp sparades. Det skulle sörja för förbindelserna med Spanien. Sänkningen av skeppen strandsatte effektivt expeditionen i Mexiko och ändade allas tankar på lojalitet emot guvernören av Kuba. Cortéz ledde sedan sin här inåt land emot det fabelomsusade Tenochtitlán.

Cortés anlände till Tlaxcala, en liten oberoende stat inom imperiets inflytandesfär. Tlaxcaltekerna anföll hans trupper, men spanska armborst, tvåhandssvärd, stridsyxor, hästar, krigshundar och eldvapen vann snabbt slaget. Cortés sa att om Tlaxcala-männen accepterade kristendomen och att bli hans allierade och undersåtar till hans kung, skulle han förlåta dem deras respektlöshet och störta deras fiende, härskaren Moctezuma. Annars, hotade Cortés, skulle han döda varenda en i hela riket.

Tlaxcaltekerna samtyckte till att ställa sig under den spanske kungens beskydd. Cortés kunde så fortsätta sin marsch med omkring 2.000 tlaxcaltekiska krigare och kanske lika många bärare. Han köpte också bomullsrustningar, eftersom han hade sett hur mycket effektivare de var mot indianernas pilar, jämfört med järnbrynjor.

Cortés skickade sedan ett meddelande till Moctezuma att de styrande i Cholula hade mött honom med respektlöshet och hade måst straffas. Men om Moctezuma behandlade honom med respekt och gav honom gåvor av guld, så behövde aztekerna inte frukta hans vrede. Terror var ett av hans många kraftfulla verktyg, även om många av hans militära snilledrag kan tillskrivas La Malinche, som hade sina egna motiv för hämnd.

Då de kristna spanjorerna såg staden Tenochtitlán med alla sina öar för första gången, från den omkringliggande vulkaniska bergskedjan runt dalgången för nuvarande Mexico City, och upptäckte stadens stora rikedom, frågade de sig om detta verkligen var möjligt. Detta då invånarna inte var kristna, och det därför blev en stor fråga för dessa hur den kristne guden kunde tillåta icke-kristna sådan rikedom.

Expedition anlände till den mexikanska/aztekiska huvudstaden den 8 november, 1519. Moctezuma välkomnade Cortés till Tenochtitlán på den stora intågsvägen till "Västs Venedig". Detta var antagligen den största staden i världen på den tiden.

Cortés bad om gåvor av guld. Han krävde också att de två gudabilderna skulle avlägsnas från det stora pyramidtemplet i staden och att altare för Jungfru Maria och Sankt Kristoffer sättas upp.
Alla hans krav blev tillgodosedda. Cortés tog sedan Moctezuma till fånga i hans eget palats och gjorde honom till sin fånge som en försäkring emot en aztekisk revolt. Han bad om en oerhörd lösesumma i guld, vilken vederbörligen överlämnades.

Efter några veckor i Tenochtitlán kom nyheter från kusten till Cortés att en större styrka av spanjorer hade sänts ut av Velázquez för att arrestera Cortés för olydnad. Han lämnade då snabbt över kommandot över staden till sin närmaste man och begav sig över en stor bergskedja – Sierra Madre i avsikt att erövra nuvarande Florida.

Många år senare, när han tillfrågades om hur detta nya land var, knycklade Cortés till ett stycke pergament, vecklade sedan ut det: "Så här", sa han.

Efter många erövringar och blodbad kallades Cortés år 1540 hem till Spanien anklagad för att ha försummat sin uppgift. Han blev då förbjuden att återvända till Amerika.

Han dog fredagen den 2 december 1547 . Han begravdes först i ett kloster i Spanien men efter ytterligare 6 begravningar finns nu kvarlevorna i kyrkan Jusús Nazarenom i Mexico city. På en skylt på graven står Hernan Cortes 1485 – 1547.

Fast det här är ett långt svar är det ändå bara en mycket kort sammanfattning av Cortés liv.

Hälsningar

Eric
hej! vi läser om stora upptäckterna asså typ columbus, Amerigo mm. och så fick jag en fråga av min lärare jag ej kan svara på. jo
Varför gjordes upptäckterna under tidsperioden 1450 - 1550?

/ Alexandra, 14 år från Falkenberg

Hej Alexandra

Jag har svarat på liknande frågor tidigare så du kan söka på tidigare svar inom det ämnesområde som intresserar dig.

Nu är det så att ni är två stycken som har ställt samma fråga samtidigt så jag skriver ett svar som jag skickar till er båda.

Att upptäckterna skedde i stort sett inom ett århundrade har flera orsaker som tillsammans startade den stora mängd upptäcktsresor som då skedde:

Dels hade man börjat att våga ge sig ut på lite längre handelsresor och upptäckt att de var mycket lönsamma.

Fartygen hade blivit större och fått en mer sjövärdig konstruktion som gjorde att de tålde de större påfrestningar som Atlantresor innebar.

Man hade genom tidigare resor fått fram ”ungefärliga” kartor och sjökort samt erfarenheter som gjorde att man kunde navigera något säkrare än vad tidigare generationers sjöfarare kunde.

De förmögna hade fått smak på varor från orienten då främst kryddor som blev mycket dyra eftersom de måste fraktas på kamelryggar och liknande långa sträckor. Om man kunde frakta de eftertraktansvärda varorna sjövägen skulle de bli billigare och vinsterna för handelsmännen öka avsevärt.

I Europa hade det börjat att växa fram förmögna affärsmän och adelsmän som hade råd att satsa på ”riskprojekt” av typ upptäcktsresor i hopp om att finna guld och annat som man kunde göra stora pengar på.

Att Columbus lyckades med att upptäcka en helt ny kontinent satte fart på upptäckandet.

Om inte Columbus hade upptäckt nya kontinenter och handelsvägar hade säkert några andra gjort det.

Att det blev Spanien och Portugal som blev de första stora upptäckarna var att de hade mäktiga och förmögna kungahus som båda ville skaffa sig mer makt och större förmögenheter.

Om vi hoppar fram några århundranden så blev det engelsmännen som blev de stora upptäckarna inom flera områden. Bland annat genom Cook och Darwin.

Engelsmännen hade ett välorganiserat amiralitet som mycket noggrant samlade på uppgifter till sjökort, de kartlade havsströmmar, vindrörelser och mycket mera vilket gjorde att både den engelska krigsflottan samt handelssjöfarten fick ett kraftigt övertag gentemot de övriga Europeiska länderna.
Hälsningar
Eric


hej vi läser om upptäckter under 1450-1550 talet typ. och då undrar jag ifall du hade kunnat hjälpa mig med några frågor:

• Varför gjordes upptäckterna under tidsperioden 1450 - 1550?

• Orsaker till upptäckterna.

• Varför var det främst Spanien och Portugal som gjorde resorna?

• Vilka följder fick upptäckterna av världen?
fick dessa frågor av min lärare men kan inte svara på dom så skulle behöva lite hjälp
// kram Alexandra

/ Alexandra, 15 år från Falkenberg

Hej Alexandra

Jag har svarat på liknande frågor tidigare så du kan söka på tidigare svar inom det ämnesområde som intresserar dig.

Nu är det så att ni är två stycken som har ställt samma fråga samtidigt så jag skriver ett svar som jag skickar till er båda.

Att upptäckterna skedde i stort sett inom ett århundrade har flera orsaker som tillsammans startade den stora mängd upptäcktsresor som då skedde:

Dels hade man börjat att våga ge sig ut på lite längre handelsresor och upptäckt att de var mycket lönsamma.

Fartygen hade blivit större och fått en mer sjövärdig konstruktion som gjorde att de tålde de större påfrestningar som Atlantresor innebar.

Man hade genom tidigare resor fått fram ”ungefärliga” kartor och sjökort samt erfarenheter som gjorde att man kunde navigera något säkrare än vad tidigare generationers sjöfarare kunde.

De förmögna hade fått smak på varor från orienten då främst kryddor som blev mycket dyra eftersom de måste fraktas på kamelryggar och liknande långa sträckor. Om man kunde frakta de eftertraktansvärda varorna sjövägen skulle de bli billigare och vinsterna för handelsmännen öka avsevärt.

I Europa hade det börjat att växa fram förmögna affärsmän och adelsmän som hade råd att satsa på ”riskprojekt” av typ upptäcktsresor i hopp om att finna guld och annat som man kunde göra stora pengar på.

Att Columbus lyckades med att upptäcka en helt ny kontinent satte fart på upptäckandet.

Om inte Columbus hade upptäckt nya kontinenter och handelsvägar hade säkert några andra gjort det.

Att det blev Spanien och Portugal som blev de första stora upptäckarna var att de hade mäktiga och förmögna kungahus som båda ville skaffa sig mer makt och större förmögenheter.

Om vi hoppar fram några århundranden så blev det engelsmännen som blev de stora upptäckarna inom flera områden. Bland annat genom Cook och Darwin.

Engelsmännen hade ett välorganiserat amiralitet som mycket noggrant samlade på uppgifter till sjökort, de kartlade havsströmmar, vindrörelser och mycket mera vilket gjorde att både den engelska krigsflottan samt handelssjöfarten fick ett kraftigt övertag gentemot de övriga Europeiska länderna.
Hälsningar
Eric


Hur påverkade Columbus Spanien och vad hände under deras erövring av bland annat syd och central Amerika?

/ Olivia, 13 år från Stockholm

Hej Olivia

Jag har svarat på den här frågan tidigare så du kan gå in och titta på mina tidigare svar. Men eftersom ämnet är så stort så försöker jag att lägga till några synpunkter som jag inte tror att jag har skrivit så mycket om tidigare.

För Spaniens del betydde upptäckten av Sydamerika bland annat att de fick ett försprång när det gällde att koloniasera den nya kontinenten. Det märks i dag tydligt i att alla Sydamerikanska länder talar spanska förutom Brasilien där man talar portugisiska.

Det som hände i Spanien efter Columbus var att några få blev väldigt rika efter de plundringståg man gjorde. Den vanlige spanjoren märkte nog inte av så mycket av de nya upptäckterna förutom att det succesivt började att komma nya och intressanta växter som de kunde odla.

Det som hände för Sydamerikas del kan närmast likna en katastrof .
Den ”amerikanska katastrofen” inleddes när Cortés 1519 påbörjade den spanska erövringen med krossandet av aztekernas välde. Krig, slaveri, folkmord och epidemiska sjukdomar ledde till en dramatisk reducering av indianbefolkningen, från att ha omfattat bortåt 25 miljoner indianer vid spanjorernas ankomst sjönk Mexikos indianbefolkning till omkring en miljon år 1600 vilket motsvarar 90 % av befolkningen. Perus inkabefolkning sjönk på samma tid gick ned från ca. nio miljoner till 600 000 det var också ca 90 procent av befolkningen

Nästan lika illa gick det för Nordamerikas urbefolkning. Den sjönk med 80–90 procent under det första århundradet av europeisk närvaro. Indianstaden Cahokia i nuvarande Illinois var på 1200-talet ett ceremoniellt centrum i området med kanske 40 000 invånare. Det skulle dröja till sekelskiftet 1800 innan Philadelphia, den då största staden i USA, i folkmängd och lyskraft passerade Cahokia.

Den långsiktiga betydelsen av Columbus upptäckt hade en viss positiv effekt på Spaniens ekonomi och maktställning i Europa.

För Sydamerikanerna var Columbus upptäckt en katastrof. Dels innebar den ett folkmord som endast kan jämföras med Hitlers illdåd och dessutom förstördes och utplånades flera högt utvecklade kulturer som om de hade fått överleva kunnat tillföra den Europa spännande inslag.

Det enda positiva var att spanjorerna förde med sig hästar till den nya kontinenten så att Indianerna kunde börja att rida.

Hälsningar
EricVarför är nedanstående män kända historiska personer?
• Christofer Columbus
• Amerigo Vespucci
• Vasco da Gama
• Ferdinand Magellan
• Hernàn Cortez och Francisco Pizarro

Vilka motiv och förutsättningar hade de till sina resor?

Diskutera upptäckterna kritiskt. Lyft fram vilka konsekvenser upptäckterna fick. Vilka var de värsta konsekvenserna av upptäckterna enligt din mening? Finns några positiva konsekvenser? Motivera!

/ Elin, 14 år från Malmö

Hej Elin

Det här är frågor som jag svarat på flera gånger tidigare. Du kan hitta mina tidigare svar genom att skriva namnet på den person du vill veta mer om i sökrutan över mina tidigare svar, men jag skall ge en sammanfattning och några synpunkter på dina frågor
.
• Christofer Columbus :
blev känd för att ha upptäckt Amerika fast själv trodde han ända till sin död att han hade upptäckt en västlig sjöled till Indien.

• Amerigo Vespucci:
Vespucci blev känd för att den nya kontinent som Columbus upptäckte fick hans hamn. Vespucci gjorde fyra längre upptäcktsresor. Historikerna har i århundranden grälat om vilken betydelse Vespucci hade och om varför han fick ge namn till den nya kontinenten.

• Vasco da Gama:
Vasco da Gama var den som fann den östliga sjövägen till Indien genom att segla runt Goda hopps udden

• Ferdinand Magellan:
Magellan heter egentligen egentligen Fernão de Magalhães, född 1480 i Sabrosa. Hans stora bedrift var att han var den förste som seglade jorden runt.

• Hernàn Cortez och Francisco Pizarro.

Cortez hela namn var Hernán Cortés de Monroy Pizarro, 1:e Marqués del Valle de Oaxaca, född 1485 i Medellín, Extremadura, död 2 december 1547 i Castilleja de la Cuesta nära Sevilla, Andalusien, var den spanske conquistador som 1519-21 erövrade aztekernas rike i Mexiko. Med stor effektivitet och grymhet roffade han åt sig guld från aztekerna och i stort sett utrotade en folkkrupp och ödelade en rikt utvecklad kultur.

Francisco Pizarro, född mellan 1471 och 1478 i Trujillo, Extremadura, Spanien, död 26 juni 1541 i Lima, Peru, var en spansk conquistador, Inkarikets erövrare och grundare av staden Lima, huvudstad i Peru. Han var av samma skrot och korn som Cortez. En hänsynslös skövlare som gjorde sig en förmögen samtidigt som han förstörde en högt stående inkakultur.

Det gemensamma för de personer du frågar om var att de var mer giriga efter guld och andra dyrbarheter än de var seriösa upptäckare. Den som lite skiljer sig från de andra var Magellan som var mer seriös upptäckare än de övriga.

Jag är övertygad om att de ”infödingar” de upptäckte gärna hade undvikit att bli upptäckta. För resultatet för deras del blev död, förtryck, förslavning, fick smittsamma sjukdomar från Europa och att högt utvecklade kulturer raserades.

Visst går det att finna positiva effekter men knappast för de infödda utan mest för de europeiska kolonisatörerna och rika adelsmän och affärsmän som satsade pengar på upptäcks- och affärsresor.

Hälsningar
Eric


hej jag arbetar med james Cook i skolan, jag har några frågor:
vad fick upptäckarna för konsekvenser för lokalbefolkningarna och sig själva?
vad fick det för konsekvenser för miljön?
vad fick det för konsekvenser för miljön?

/ johanna, 14 år från stockholm

Hej Johanna

Man skulle behöva skriva flera böcker om man skulle svara utförligt på dina frågor, så jag har valt att koncentrera mig på några.

Cooks upptäckt av Australien innebar en lösning på britternas problem med fängelseplatser, vilket hade orsakats av förlusten av de amerikanska kolonierna.

Den brittiska kolonin New South Wales inleddes med en bosättning och straffkoloni vid Port Jackson av kapten Arthur Phillip den 26 januari 1788. Detta datum skulle senare bli Australiens nationaldag.

Van Diemens ö, idag Tasmanien, bosattes av européer 1803 och blev en separat koloni 1825.

Britterna gjorde officiellt anspråk på västra Australien 1829. Separata kolonier grundades under de följande åren, South Australia 1836, Victoria 1851 och Queensland 1859. Northern Territory grundades 1863 som en del av provinsen South Australia. Victoria och South Australia grundades som så kallade fria kolonier, genom att de aldrig fungerade som straffkolonier, även om de mottog före detta fångar från Tasmanien.

Western Australia grundades också som en fri koloni, men accepterade senare fångar på grund av arbetsbrist.

Transporten av fångar till Australien sjönk mellan 1840 och 1868 till att avslutas helt.
.
I slutet av 1700-talet började kontinenten koloniseras av britter. Vissa hade blivit ditförda som straffångar medan andra var soldater, fria bosättare, administratörer, m.fl.

Då fanns det omkring 750 000 australiska aboriginer. Många av aboriginerna dog, främst av sjukdomar som engelsmännen förde med sig och som aboriginerna inte var immuna mot, men de blev också skjutna eller förslavade. De betraktades som djur man kunde tämja och använda som arbetskraft.

I Tasmanien utplånades alla aboriginer. Dock finns det ättlingar till tasmanska aboriginer kvar. De kom så småningom att kallas australnegrer men är, trots sin mörka hudfärg, är de inte nära släkt med afrikanska folk.

Övergrepp mot aboriginer var vanligt förekommande fram till modern tid. Det var till exempel inte förrän 1963 som de fick rösträtt och räknades med i invånarantalet.

1788 så levde det cirka 750 000 aboriginer i Australien. Nu finns det omkring 455 000 australiska aboriginer, vilket endast är 2 % av Australiens alla medborgare. Av dessa bor en stor del i städernas utkanter och fattiga områden. Arbetslösheten är mycket hög, 30 procent av aboriginerna jämfört med 9 procent av övriga befolkningen är arbetslösa, främst på grund av bristande utbildning.

De som har arbete kommer inte upp i samma lönenivåer som övriga befolkningen. Många är missbrukare av alkohol och/eller andra droger och hela 15 procent av alla aboriginer sitter i fängelse.

I praktiken diskrimineras aboriginerna fortfarande. Ett exempel på hot mot deras rättigheter är partiet One Nation som anser att en del befattningar skall frånhållas aboriginer och att de inte skall vara berättigade till en del bidrag de får i nuläget.Australien har en unik djur och växtvärld.

Numera har man förstått att den måste skyddas mot oönskad påverkan i form av sjukdomar så man har en mycket sträng kontroll av införsel av växter, fröer och djur. Förmodligen den strängaste kontrollen i världen.

Så sträng att om du flyger till Australien och har en liten påse med russin i fickan kan du få böter. Allt detta för att man inte skall få in virus och liknande som kan påverka den Australienska naturen.

Hälsningar
Eric


Men hur kunde man göra så mot ett folk om man samtidigt var kristet?

/ Simon, 14 år från Sverige

Hej Simon

Jag utgår från att din fråga är en reaktion på mitt svar på en tidigare fråga.

En stor del av alla krig som har förts, har skett i religionens namn. Man har sagt sig ha religiösa motiv men i själva verket handlar det om att få makt.

Listan kan göras lång:
Korstågen
krigen mellan katoliker och protestanter
Krigen i mellanöstern mellan muslimer och judar
Krigen i fd. jugoslavienmellan kristna och muslimer
m.m.

Jag håller med dig att det verkar konstigt att man kan slå ihjäl folk för att kämpa för en religion som säger :
Du skall inte döda.

Hälsningar
Eric


Hur förändrade Columbus världen?
Vad hade Columbus resor för betydelse?

Såna saker som att man trodde att jorden var platt sen seglade Columbus iväg och bevisade att jorden var rund och att det inte fanns någon kant att trilla ner ifrån.

(inte dom svar du redan gett utan några nya tack)

/ Jenna, 11 år från öland

Hej Jenna

Columbus misstag att han hade funnit en ny väg till Indien och i stället upptäckt en ny kontinent Amerika revolutionerade historien.

Men den nyblivne ”Amiralen över Atlanten”, ”Vicekonungen över de nya territorierna” eller ”Don Cristóbal” – så lyder ju några av hans titlar – insisterade i hela sitt liv på att han kom till Indien. Därför kallades de nakna människor som nyfikna och rädda gömde sig bakom buskarna på stranden just indianer – indios
.
Arvet efter Columbus är både på gott och ont. Han fick äran av att ha upptäckt Amerika samtidigt som han fick skulden av början till förföljelse och utrotning av de infödda på öarna han upptäckte .

Hans tre resor förde över europeiska seder, religion och sjukdomar till urbefolkningarna i det som vi numera kallar Amerika. Miljoner indianer dog av smittkoppor om européerna förde med sig.

Nu när Columbus hade visat vägen till det nya landet så var det bara fritt fram för Spanjorerna att utnyttja dess resurser. Och det är här som det riktigt obehagliga börjar.

I Casa skriver i sin bok ”Till dessa lamm kom Spanjorerna som utsvultna vargar, lejon och tigrar. Och de har under alla dessa 40 år fram tills idag inte företagit sig annat än tillintetgörelse, mord, förföljelse och spritt ödeläggelse på ett sätt som man aldrig tidigare vare sig hört talas om eller läst.”

Spanjorerna plundrade infödingarnas läger och dödade alla invånare där. Spanjorernas beteende mot infödingarna i Amerika förklaras i många texter och böcker som att de var extremt blodtörstiga barbarer som inte ville något annat än att plundra och döda.

Efter hundra år av plundring, död, krig och sjukdomar hade Amerikas urbefolkning minskat med 90-95 %, dvs. ca 92 500 000 av 100 miljoner människor.

När det gäller Haiti så halverades dess befolkning på åtta år. 1492-1500 rådde det ständig plundring och död på ön.

Hur Europa påverkade Amerika och tvärtom

Hästen från Europa tillät indianstammar i Great Plains i Nordamerika för att flytta från en nomad till en jakt livsstil.

Livsmedel från Amerika såsom potatis, tomater och majs blev uppskattade av européer och bidrog till att öka deras befolkning. Vete från Europa och den gamla världen blev snabbt en viktig födokälla för människor i Amerika.

Efter Columbus upptäckt av den nya kontinenten blev Amerika för alltid förändrat. Ursprungsbefolkningens levnadssätt och kultur förstördes för alltid och de rika i Europa blev ännu rikare och lärde sig att röka tobak.

Om Columbus resor förde någon nytta med sig kan diskuteras, men om inte Columbus hade upptäckt Amerika så hade säkert någon annan gjort de senare och sannolikt med samma förödande resultat.
Hälsningar

Eric


Kan man kalla masslakten av indianerna för folkmord?

/ Simon , 14 år från Sverige

Hej Simon

Ja definitivt.

”utrotningen” av indianerna började i och med att Columbus upptäckte den nya kontinenten Amerika. Så skall man vara ärlig så var det Columbus som började med folkmord på indianerna.

De första indianer han träffade på var Arawakerna som levde i byar i Bahamasområdet om ca. 200 personer per by.
Till en början var umgänget vänskapligt men snart förslavades Arawakerna och till sist mördades de. Så under bara ett hundratal år blev en hel folkgrupp utrotad.

Columbus fick många efterföljare. Först kom conquistadorerna som mer eller mindre skövlade och förslavade Sydamerika. Sedan blev de Nordamerikas indianer som mördades och fördrevs för att européerna ville åt deras mark.

Ursprungsfolken har genom hela historien förtryckts. Deras mark har beslagtagits, folken har tvångsförflyttats och deras kulturer har undertryckts. I några fall har de fallit offer för rena folkmord.

Sedan 1400-talet har till exempel ursprungsfolkens land i Latinamerika ockuperats – först av conquistadorer och missionärer, sedan nybyggare och jordbruksindustrin och på senare tid av oljebolagen.

1948 antog FN en resolution om vilka gärningar som räknas som folkmord eller folkfördrivning.

1.Att döda medlemmar av gruppen
2.Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
3.Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
4.Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
5.Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Dessa punkter stämmer helt in på vad som hände med indianerna.
Så du har rätt. Indianerna utsattes för folkmord-

Hälsningar
Eric


Hej!

Just nu läser vi om viktiga personer i skolan. Jag undrar vad dem här personerna har gjort för något för att vara så speciella. Viktiga händelser, fakta om familjen? Allt?
Henrik Sjöfarare

Christoffer Columbus:
Vasco da gama:
James Cook:
Roald:
Ferdinand Margelan:
Balomero Diaz:
Pizarro och Cortez:
Tacksam för svar :)

/ Elin, 12 år från Göteborg

Hej Elin

För att svara komplett på dina frågor skulle man behöva skriva flera böcker. Men för att göra det enkelt för mig kan man dela in dina sjöfarare i ”onda och goda”.

De ”onda” kan man räkna dem som uteslutande gjorde sina resor för att göra sig förmögna eller skaffa sig makt. Pizarro och Cortez kan definitivt räknas till de onda. De plundrade och förintade flera högstående kulturer i Sydamerika. De kan anses som två av tidernas värsta massmördare.

Till de ”goda” kan man räkna Cook och Vasco d Gama. De var upptäcktsresande och kartläggare.

Den som gjorde flest upptäkter var Cook vars resor var vetenskapliga upptäcktsresor.
Därför beskriver jag honom lite närmare:

James Cook föddes den 27 oktober 1728 i Marton nära Middlesbrough i Storbritannien som son till James – som var en skotsk dagarbetare på en lantgård - och hans hustru Grace.

Det påstås att James var intelligent nog för att imponera på sin fars arbetsgivare - så denne betalade hans utbildning. Efter att han gått ut skolan satte hans föräldrar honom i lära hos en specerihandlare i Whitby, där han inte trivdes alls. Det var dock i Whitby, sägs det, som han fick lusten att upptäcka världen. Whitby var då en liten hamnstad där alla sorters skepp fanns och där fick han vid arton års ålder (1746) tjänst på ett skepp som transporterade kol.

År 1755, lämnade James (27) skeppet och tog tjänst som sjöman i Royal Navy (kungliga flottan). Redan en månad senare blev han befordrad till Master´s Mate vilket kan översättas till Husbondens kompis, och fyra år senare blev han Master vilket var ovanligt för en värvad sjöman.

Han deltog sedan i sjuårskriget mellan England och Frankrike (1756-1763) där han bland annat var med i belägringen av Quebec i Canada, där han utmärkte sig genom att hjälpa till att utforska och undersöka farvattnen vid St. Lawrencefloden.

Han började därefter att studera navigation och matematik och fick i uppdrag att göra sjömätningar vid Newfoundlands- och Labradors kuster.

Det var James Cook som upptäckte Australien och Nya Zeeland. Cook blev berömd som utforskare av Stilla Havet under tre långa expeditioner. Cook var pionjär som kartläggare och vetenskapsman.

Genom sin mänskliga behandling av männen ombord och genom sin kamp mot den förödande sjukdomen skörbjugg var han en föregångsman. Under sin andra resa, då han seglade en sträcka motsvarande 2½ gånger runt jorden, dog bara 1 man av 118.

När Cook kom till Australien berättade många att de sett ett konstigt djur. När de frågade urinvånarna vad djuret hette svarade de ”kangaroo” vilket betyder ”jag vet inte”, och det var så kängurun fick sitt namn.

Det var Cooks sjömän som var de första västerlänningar som lät tatuera sig. De stötte på tatueringskonsten på Tahiti och nästan alla sjömän ombord ville tatuera sig.

Hälsningar

Eric

Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB