Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Elemental-symboler

Säger man ”element” idag tänker nog alla på en apparat som ger värme i våra hem. Men förr i tiden var det ett namn på vad man kallade de fyra grundämnena: Luft, eld, jord och vatten.

Luft
Eld
Jord
Vatten

Quinta Essentia
Vetenskapsmän och präster menade under medeltiden att allt som skapats bestod av blandningar av de fyra elementen. Man var också tvungen att hitta på ett femte element som kallades quinta essentia på latin, eller kvintessen.

Detta är en symbol för de fyra elementen. Om du tittar noga kan du se att symbolen är sammanfogad av de olika tecknen för luft, eld, vatten och jord. Stjärnan i mitten till exempel formas av tecknen för luft och eld.

Stupa
Eter
Det här är en tibetansk symbol som också står för de fyra elementen. Denna symbol kallas stupa. Underst är tecknet för jord, sedan vattnet, elden, luften och överst, i form av en droppe, det femte elementet, som här kallas etern.

Zodiaken

Det finns en grupp av 12 stjärnbilder som kallas zodiaken, eller "djurkretsen" eftersom de flesta stjärnbilderna är uppkallade efter djur. Under den tid jorden snurrar ett varv runt solen, alltså ett år, ser det ut som om solen rör sig i en stor bana framför stjärnorna på himlen. Det samma gäller för månen och de andra planeterna i vårt solsystem. Zodiaken utgörs av just de stjärnbilder som solen "passerar igenom".

Fiskarna
Jungfrun
Kräftan
Lejonet
Oxen
Skorpionen
Skytten
Stenbocken
Tvillingarna
Väduren
Vågen
Vattumannen

Stjärntydarna har sedan forntiden trott att dessa stjärnbilder har en extra stark inverkan på människornas liv, beroende på när man är född. Varje tecken har knutits till en viss tidsperiod under året, beroende på hur de stått i zodiaken i relation till planeterna och solen. Om man är född i fiskarnas tecken är man alltså född under den period då solen passerar över den del av rymden som kallas fiskarnas tecken.

Zodiaken är alltså både en karta över stjärnhimlen och en kalender.

Pentagrammet

Pentagrammet är en gammal symbol för positiva makter, men ofta har detta tecken missförståtts som en symbol för ondska. Pentagrammet sägs komma från hur stjärnskådare bevakade zodiaken och stjärnornas rörelser på himlen. Det var framför allt två stjärnor man såg tydligare än alla andra: Morgonstjärnan och aftonstjärnan. Stjärnskådarna markerade i zodiaken var på himlen morgonstjärnan dök upp. De kunde se stjärnan varje gryning i åtta månader, men sedan försvann den plötsligt och kunde vara borta i nästan ett helt år.

Efter 11 månader dök morgonstjärnan upp på himlen igen, men u på ett nytt ställe. Stjärnskådarna antecknade denna position i zodiaken och så fortsatte man att bevaka morgonstjärnan i åtta år. Då hade man kunnat sätta ut fem märken kring zodiakens cirkel. Då man drog streck från första anteckningen till den andra, från den andra till den tredje, och så vidare, fick man till slut fram en stjärna. När stjärnskådarna bevakade aftonstjärnan fick de samma resultat och samma stjärnsymbol. Namnet på denna symbol, pentagram, kommer av det latinska ”penta” som betyder ”fem”.

Pentagrammet kom att sättas i kontakt med en massa saker; som symbol för både aftonstjärnan och morgonstjärnan, för kvinnlighet, för krig, för frid och skönhet.

Pentagrammet har länge använts som en skyddssymbol mot onda krafter. Riddaren Gawain bar ett pentagram på sin sköld. De moderna häxor som tillhör Wicca-rörelsen använder pentagrammet omgärdat av en cirkel som ett tecken för starka positiva makter. Denna symbol kallas pentakel.

Ofta sätts pentagrammet i sammanhang med häxor och djävulen. Detta har troligen att göra med den mörka tid i vår historia då den kristna kyrkan letade reda på misstänkta häxor och straffade dessa på olika sätt. Ett uppochnedvänt pentagram används ibland som en symbol för djävulen. Pentagrammets form bildar då det som motsvarar ett gethuvud, med horn, öron och skägg.

Planeter

Den äldsta symbolen för en planet eller en himlakropp är cirkeln och den används fortfarande. Cirkeln har gett upphov till många tecken som står för olika planeter. Planeternas symboler har också använts för att beteckna manligt och kvinnligt, och olika ämnen inom alkemin. Under medeltiden fanns inte vetenskapen om kemi, men man hade istället alkemi, vilken kan sägas vara början på kemin. Idag kan alkemi närmast tyckas likna magi, men på den tiden var det ett sätt att försöka förstå sig på hur världen var uppbyggd.

Jorden
Månen
Vår planet, jorden, symboliseras ofta som en cirkel med ett kors i eller med ett kors ovanpå. Kryss och räta linjer står för mark och jord, eller indelad åkermark.

Månen avbildades, kanske inte helt oväntat, som en månskära. I alkemin symboliserar tecknet metallen silver.

Solen
Solen avbildas som en cirkel med en mittpunkt i, vilket är en mycket gammal symbol. I alkemin står tecknet för metallen guld.

Merkurius
Merkurius avbildas som Venus, fast med ett par ”horn”. Merkurius var i Rom den snabbaste guden, gudarnas budbärare. Symbolen för Merkurius står därför för snabbhet, tanke och kommunikation. Inom alkemin används symbolen som ett tecken för kvicksilver.

Venus
Venus är en planetsymbol med ett kors under. Detta tecken används för att symbolisera kvinnlighet och kvinnor. I romersk mytologi var Venus kärleksgudinnan. Inom biologi används tecknet för att visa blommor och djur med honkön. Kvinnorörelsen har använd denna symbol med en höjd knytnäve inne i cirkeln. I alkemin står tecknet för koppar.

Mars
Mars har en planetsymbol med en uppåtpekande pil. I romersk mytologi var Mars krigsguden. Tecknet symboliserar därför styrka, manlighet och också krig. Man använder tecknet för att visa att en växt eller ett djur är av hankön. Det finns en symbol som är en blandning av Venus och Mars. Symbolen används av transpersoner, alltså de som är födda som man eller kvinna, men psykologiskt och känslomässigt tillhör det motsatta könet.Symbolen används också för att visa att en växt eller ett djur har både han- och honkön.

Jupiter
Den lite märkliga symbolen för planeten Jupiter är en halvmåne sammanfogad med ett kors. Vissa källor menar att tecknet är en stiliserad åskvigg, eftersom guden Jupiters vapen var blixtar. Jupiter är den största planeten, liksom härskarguden i romersk mytologi. Symbolen står därför för makt, storhet eller något som växer, blir större. I alkemin symboliserar tecknet metallen tenn.

Saturnus
Liksom Jupiter ritades symbolen för Saturnus som ett kors med en måne. Här placerades månen under korset. Saturnus var i romersk mytologi tidens härskare. Han hade makt över liv och död och var en viktig gud för jordbruket. I alkemi betyder tecknet metallen bly.

För ungefär 500 år sedan tog medeltiden slut och ersattes av ”den nya tiden”. Under denna del av historien gjordes flera vetenskapliga framsteg. Bland annat byggdes de första kikarna som kunde se längre ut i rymden. Då upptäckte man att det fanns fler planeter bortom Saturnus. Dessa planeters symboler kom inte att användas inom alkemin.

Uranus
En av dessa planeter var Uranus, som fick namn efter den titan som i romersk mytologi var far till Saturnus och farfar till Jupiter. Symbolen för Uranus är bokstaven H med en cirkel på en stav. Het kommer av planetens upptäckare William Herschel. Uranus kan också avbildas som en blandning av soltecknet och symbolen för Mars.

Neptunus
Neptunus har fått namn efter den romerska havsguden och symboliseras därför av en treudd.

Pluto
Pluto är döpt efter dödsrikets härskare och upptäcktes först på 1900-talet. Pluto betraktas inte längre som en planet utan kallas nu dvärgplanet. Det finns två symboler för Pluto. Den ena är ett P och ett L sammanfogade, efter astronomen Percival Lowell som påbörjade den forskning som senare ledde till upptäckten av Pluto. Den andra symbolen liknar Neptunus treudd men har en cirkel istället för mittpinnen.Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB