Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Djuphavsfiskar

Till och med längst ner i de kolmörka, iskalla havsdjupen, där trycket är högt nog att krossa en människa, finns det liv. Fast det liknar inget annat på vår planet. Djuphavsfiskarna finns i en mängd släkten och arter. Flera av dem är ganska små och många helt blinda.

Det är förstås svårt att leta efter mat i en värld i mörker. Alla djuphavsfiskar har därför stora gap som lättare kan ringa in och svälja det de stöter på. Gapet är också stort för att de ska kunna svälja riktigt stora byten. Magen är rymlig och hos de flesta fiskarna är den töjbar. Det handlar om att äta sällan men mycket för att spara på energin.

Många djuphavsfiskar har lysorgan på kroppen för att dels kunna se bättre i mörkret, dels för att hitta till varandra under parningstiden. Det finns andra djur som lyser i havsdjupen, till exempel bläckfiskar och räkor. Dessa är viktiga bytesdjur och några av djuphavsfiskarna har dragit nytta av detta. Hos vissa fiskar sitter lysorganet längst ut på ett litet "metspö" ovanför fiskens nos som den kan vifta med. När en fisk alltså tror att den hugger efter en räka hamnar den strax i gapet på en annan fisk.

Många djuphavsfiskar är helt genomskinliga. De är mycket bräckliga och helt anpassade till att leva i vatten med rätt tryck. Försöker man föra upp dem mot ytan dör de genast.

Gigantura

Längd: 15 cm
Atlanten

Fisksläktet gigantura är alla ganska små. De har stora munnar och "ögon på skaft", som ser ut som kikare. Man gissar att detta ger dem en skarp syn i mörkret.

Pelikanål

Längd: 60-75 cm
Atlanten

Pelikanålen har ett kolossalt gap, som gjort för att svälja stora byten. Den ålformade kroppen är otroligt töjbar och pelikanålen kan svälja djur som är minst lika stora som den själv. Pelikanålen hittar man på 1000-3500 m djup.

Saccopharynx

Längd: 90 cm
Atlanten

Det här är en pelikanål med mindre mun, men lika stor aptit. Just den här har nyss svalt en annan djuphavsfisk.

Huggormsfisk

Längd: 20-25 cm
Alla världshav

Kallas också sabeltandsfisk. Längs buken och sidorna löper flera små lysorgan. Den har också ett "metspö" för att locka till sig byten. Huggormsfisken fäller tillbaka käkarna till en enorm tandförsedd tratt när den anfaller. Den lever på 500-2500 m djup.

Silveryxa

Längd: 6 cm
Tropiska och temprerade hav

Dessa små stimfiskar har fått sitt namn efter sina silverglänsande fjäll och formen på kroppen. På buken finns lysorgan som släpper ut ett gröngult sken. Silveryxorna lever av döda djur som sjunker från vattenlager över dem. De äter också upp varandra. Silveryxan lever på ner till 2000 m djup.

Svart stormun

Längd: 10-20 cm
Atlanten

Stormunnen har ett av djuphavets rysligaste ätorgan. Munnen är ledad så att den spärras upp i 120° vinkel, till en längd av halva fisken.

Det finns inget skinn under hakan, bara ett stort hål, så stormunnen måste snabbt pressa tillbaka bytet in i halsen. Munnen slår därför snabbt igen som en fälla.

Ögonen är stora och vattniga. Man kan se genom dem rätt in i huvudet. Kroppen har flera ljuspunkter längs sidorna. Svart stormun hittas på 1800-2000 m djup.

Svart djuphavsmarulk

Längd: 4-10 cm
Alla världshav

Det här är en ganska vanlig djuphavsfisk som hittas på 3000-4000 m djup. Den är släkt med de bottenlevande marulkarna som hittas i grundare vatten.

I magen på döda exemplar av svart djuphavsmarulk har man hittat bytesdjur som varit 2-3 gånger större än den själv. det säger något om dess glupskhet.

Buskig djuphavsmarulk

Längd: 4-7 cm
Atlanten

Hannarna hos denna fisk blir knappt centimetern långa. De biter sig fast i honans buk, där de ofta sitter hela livet.

En enda hona kan släpa runt på tre hannar, eller ännu fler. Den buskiga djuphavsmarulken har ett "metspö" med lysorgan och en lång grenliknande utväxt på hakan. Vad nytta den gör vet man inte riktigt.

Holbölls djuphavsmarulk

Längd: 100-120 cm
Atlanten

Det här är en jätte bland djuphavsfiskarna. Också här är hannen pytteliten, bara 0,8 cm. Han biter sig fast vid honan under parningen, men det är knappt han syns.

Efter en kort tid har de vuxit samman och delar samma blodomlopp. Hannen upphör att vara en individ och förvandlas till ett organ hos honan som producerar sädesvätskan till hennes ägg. Detta är unikt i djurvärlden.

Skoläst

Längd: 30-36 cm
Nordöstra Atlanten

Skolästen är en bottenlevande djuphavsfisk som är släkt med torsken. Den finns bara i en familj med runt 100 arter.

Skolästarna lever på ner till 5000 meters djup och äter framför allt kräftdjur på bottnen. De stora ögonen hjälper dem hitta maten.

Storhuvad skoläst

Längd: 35-45 cm
Södra Atlanten

Det här är en sällsynt art av släktet skoläst. Den har små, nästan blinda ögon, men ett enormt gap som kan spärras upp till en sorts grävskopa.

När den känner ett byte röra sig i bottenslammet tar den helt enkelt ett stort bett ur bottnen och hoppas att bytet kommer med.

Spindelfisk

Längd: 27-35 cm
Alla världshav

Spindelfiskarna hittar man på djuphavsbottnar över hela världen, men de är inte särskilt vanliga.

Stjärtfenan och bröstfenan har långa spröt som sveper över bottnen för att känna av rörelser från bytesdjur. Det kan se ut som om fisken går på spröten. Också ryggfenan på vissa arter har ett spröt. Spindelfiskarna håller sig på 2000-5000 m djup.

Broskfiskar

Rundmunnar

Hajar

Rockor

Helhuvudfiskar
Benfiskar

Levande fossil

Vid Ytan

Öppna havet

Matfiskar

Kust- och bottenfiskar

Djuphavsfiskar

Korallreven

Giftiga fiskar


Ryggradslösa djur

Fiskar

Reptiler

Däggdjur

Fåglar

Främmande livTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB