Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Helhuvudfiskar

Det här är ett släkte urgamla fiskar som inte förändrats mycket på 400 miljoner år. liksom hajarna har de broskskelett och ägg i hårda kapslar, men har bara ett gäl-lock som benfiskarna.

Namnet helhuvudfiskar kommer av att överkäken inte är, som hos de flesta fiskar, självständig utan sammanvuxen med resten av skallen. Släktet helhuvudfiskar består av olika sorters havsmöss. De håller sig huvudsakligen på ganska stora djup och ses sällan.

Kortnosig havsmus

Längd: Upp till 1,2 m
Norra atlanten.

Den kortnosiga havsmusen har en gifttagg framför främre ryggfenan som faktiskt kan vara riktigt farlig för människan. Det är inte så ofta fiskare kommer i kontakt med havsmöss, men ibland fastnar de i fiskeredskapen och följer med upp.

Köttet anses oätligt, men levern innehåller mycket fin olja. Havsmusen är en långsam simmare och använder sig mer av bröstfenorna än stjärten. På huvudet sitter ett underligt litet maskliknande organ som kanske används under parningen.

Elefanthaj

Längd: Upp till 1,2 m
Sydliga hav.

Det här är egentligen ingen haj, utan en långnosad havsmus. Troligen används den svärdsliknande utväxten till att rota fram föda i bottenslammet.

Elefanthajen lägger mycket stora ägg i förhållande till sin kroppslängd; upp till 30 cm. I Tasmanien går den in i floderna och fångas till mat.

Broskfiskar

Rundmunnar

Hajar

Rockor

Helhuvudfiskar
Benfiskar

Levande fossil

Vid Ytan

Öppna havet

Matfiskar

Kust- och bottenfiskar

Djuphavsfiskar

Korallreven

Giftiga fiskar


Ryggradslösa djur

Fiskar

Reptiler

Däggdjur

Fåglar

Främmande livTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB