Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Vid ytan

Svärd- och segelfiskar

Svärdfiskarna och segelfiskarna ser nästan lika dana ut, men de tillhör olika släkten. Bägge släktena håller sig i ytvattnet och jagar andra fiskar.

De är otroligt starka och snabba, och tillhör faktiskt de snabbaste djuren till havs. De är populära sportfiskar och fiskas med spö.

Svärdfisk

Längd: Upp till 4 m
Världens tropiska och tempererade hav

Svärdfisken är en av de största benfiskarna. Den långa, platta, spetsiga nosen utgör ofta en hel tredjedel av fiskens längd.

Svärdfisken är en aggressiv enstöring. Den kan anfalla både sina släktingar och större fiskar som hajar för att vakta sina jaktmarker.

Man har till och med sett valar med svärdfiskstick. När den jagar simmar den in i ett fiskstim och slår vilt med svärdet. På så sätt dödas och skadas snabbt flera fiskar som svärdfisken fångar upp i sin stora, tandlösa mun.

Svärdfisken kan också uppehålla sig på större djup där den jagar bläckfisk. Under parningstiden träffas svärdfiskarna och samsas länge nog för att göra nya svärdfiskar.

Blå spjutfisk

Längd: Upp till 5,5 m
Världens tropiska och tempererade hav

Det här är en av de vanligaste medlemmarna av familjen segelfiskar och en av världens mest populära sportfiskar. I USA kallas den blå marlin.

Till det yttre liknar spjutfiskarna svärdfiskarna, men förutom fenornas form ser ”spjutet” annorlunda ut och är kortare i förhållande till spjutfiskens längd. Annars lever och jagar de på samma sätt.

Spjutfisken har ett märkligt sätt att klara sig undan sportfiskarnas fiskedon. Så fort den känner att den fastnat på kroken börjar den en serie volter och krumbuktanden som leder till att kroken lirkas ur munnen. En spjutfisk som en gång fastnat men kommit loss fastnar aldrig igen.

Segelfisk

Längd: Upp till 3,5 m
Världens tropiska och tempererade hav

Segelfisken är antagligen världens snabbaste benfisk. De kan komma upp i farter på 120 km/tim. Den är också den starkaste och mest kampvilliga av alla sportfiskar.

Till skillnad från svärd- och spjutfisken är den sällskaplig. Ibland har stim på 40 exemplar siktats. När segelfisken jagar använder den sin stora ryggfena för att driva ihop fiskstim, för att sedan döda genom att slå med sin spjutnos.

När man för länge sedan såg segelfiskens segel sticka upp över vattenytan trodde man att det tillhörde rysliga havsvidunder.

Klumpfisk

Klumpfiskarna är en av de största benfiskarna. Den blir ofta runt 3 meter lång och väger kring 2 ton.

Den vanligaste arten, Mola mola, är nästan helt rund. Den har en rygg- och bukfena som ser ut att gå tvärs genom kroppen. Den har också en liten stjärtfena, som går som en kam längs baken.

Just denna klumpfisk hittas då och då uppspolad på stränder efter stormar. Det har hänt också i Sverige. Det finns andra arter av klumpfisk som är avlånga och blir runt metern långa.

Klumpfiskynglen ser ut som små tistlar. Allt eftersom fisken växer krymper taggarna. Klumpfiskarna hittas oftast vid ytan i alla tropiska och tempererade hav. De lever av plankton.

Silversidor

Silversidesfiskar är ett samlingsnamn på en rad familjer av både salt- och sötvattensfiskar. Många av dem har en blänkande rand längs kroppen som gett dem deras namn.

Flygfiskar

Längd: Upp till 22 cm
Världens tropiska och tempererade hav

Flygfisken ser ut som en sill med enorma bröstfenor.

Det finns typer av flygfisk; en med ett vingpar och en med två.

Den har sitt namn trots att flygfisken egentligen inte flyga, men den är en otrolig hoppare och tar hjälp av fenorna att glida ytterligare en liten bit.

Det är när flygfisken känner sig störd som den hoppar. Ibland har den rovfiskar bakom sig, men också båtar framkallar detta betéende.

Vissa arter av flygfisk kan glida 100 m i ett hopp och komma upp i höjder på 5-6 m. De lever av plankton.

Näbbgädda

Längd: Upp till 90 cm
Europas alla kuster

Näbbgäddan kan inte heller flyga, men ställer sig upp över vattenytan och slår med stjärten, Effekten blir att det ser ut som om den ”går” på vattenytan.

Näbbgäddorna kan vara ganska rovgiriga och äter mindre fiskar och kräftdjur. Om våren vandrar de upp i grunda vatten i stora mängder, bland annat i Östersjön.

Näbbgäddan är en omtyckt matfisk. När den tillagas blir skelettet grönt! Det här färgämnet är inte farligt.

Makrillgädda

Längd: Upp till 60 cm
Europas alla kuster

Makrillgäddan liknar näbbgäddan, men har en kortare, kraftigare kropp. Den lever i stim och fångas som matfisk.

Halvnäbb

Längd: Upp till 25 cm
Europas alla kuster

Halvnäbbarna liknar också näbbgäddorna, men har en märkligt utskjutande underkäke. En mindre art, brottarhalvnäbben, är liten och finns som akvariefisk.

Broskfiskar

Rundmunnar

Hajar

Rockor

Helhuvudfiskar
Benfiskar

Levande fossil

Vid Ytan

Öppna havet

Matfiskar

Kust- och bottenfiskar

Djuphavsfiskar

Korallreven

Giftiga fiskar


Ryggradslösa djur

Fiskar

Reptiler

Däggdjur

Fåglar

Främmande livTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB