Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Livsmiljöer

Det finns en mängd olika livsmiljöer i världshaven. Alla är lika viktiga och lika speciella.


Korallreven

Kuster

Öar

Alger

Polerna

Havsdjupen


Havets vatten

Under ytan

Havets rörelser

Kretsloppet

LivsmiljöerTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB