Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Under ytan

Havet består av flera olika skikt. Den översta, pelagialen, är det fria vattnet där man hittar större delen av livet. Pelagialen delas i sin tur upp i ett övre lager som sträcker sig nedåt 1000 m. Det är här solljuset träffar vattnet och värmer upp det, fast det går inte så långt ner. Efter kanske bara 20 m tar ljuset slut och det börjar mörkna.

Vattentemperaturen är ca 10. I mellanlagret, mesopelagen, som sträcker sig från 1000 till 3000 m faller temperaturen till runt 4. Det sista bottenlagret, abyssalen kan gå ända ner till 10 000 m och där är det också riktigt kallt, men sällan under fryspunkten.

Det sista skiktet i havet, havsbottnen består av en blandning av enorma slätter, bergskedjor och avgrunder. Större delen av havsbottnen är platt. Där havsbottnen går ut från stränderna sluttar den mer eller mindre brant. Ibland går det stuprakt ner, men mestadels sluttar bottnen ut i hundratals kilometer. Det är i denna långa ”nedförsbacke” man hittar 90 % av livet i havet.

Under havet hittar man också enorma bergskedjor med flera toppar högre än ytans högsta berg Mount Everest. Några av dessa toppar höjer sig en bra bit över havsytan och bildar öar. Vulkanön Mauna Kea som tillhör Hawaii i stilla havet höjer sig 10 000 m över havsbottnen. En av de största bergskedjorna i havet är den Atlantiska centralryggen som ringlar sig i en s-form från Island genom Atlanten till sydpolen.

På de riktigt stora djupen väger de enorma vattenmassorna ovanför tungt. Vattnet i djupen pressas samman och får en mycket hög täthet. Jordens luft har också en viss täthet men är inte särskilt stor och därför kan vi röra oss fritt, till och med springa och hoppa. Vattnet i djuphaven har en täthet som är 800 gånger större än luftens. Detta betyder att en människa som dyker ner till sådana djup påverkas av trycket.

De inre organen, bland dem hjärnan, pressas samman och tar stor skada. Man behöver faktiskt inte dyka ner särskilt djupt i havet för att känna av tryckskillnaden och bli illamående. När man dyker ner till dessa djup måste man skyddas av tjocka dykardräkter eller sitta i dykarklockor av tjock metall.


Havets vatten

Under ytan

Havets rörelser

Kretsloppet

LivsmiljöerTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB