Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

1100-talet

Tiden

Vikingarna var skickliga skeppsbyggare och sjöfarare. Deras framgångar som handelsmän berodde bland annat på det osäkra politiska läget i södra Europa som ledde till sammanbrott för handeln i Medelhavet. Handelsvägarna flyttades norrut och Östersjön blev en viktig länk mellan österland och västerland. Vikingarna hade kontakter med de stora handelsområdena i östra respektive västra Medelhavsområdet, det bysantinska riket och det islamiska väldet. De grundade handelsstationer som sedan växte ut till städer som Kiev och Novgorod.

Fartygen

Fartygen man använde brukade kallas knarr. Från gotländska bildstenar har man fått en bild av hur knarren kan ha sett ut. På grund av mer omfattande handel och längre sjöresor blev de längre och bredare än sina föregångare.

Det var norrmännen och danskarna som byggde de största skeppen. Upptill 23 meter långa och drygt 5 meter breda kunde skeppen vara. Svenska skepp var mindre. Man seglade fortfarande med ett råsegel kombinerat med rodd.

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB