Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

1300-talet

Tiden

Stockholm omnämns första gången 1252. Redan ett par decennier senare är detta Sveriges största stad – en position som staden behållit sedan dess. Det skulle dock dröja till 1300-talet innan Stockholm passerade Visby, som på den tiden hade en lösare anknytning till Sverige.

Anledningen till Stockholms snabba tillväxt var landhöjningen. Den gjorde att Norrström blev enda passagen in i Mälaren, och järnbrukets expansion i Bergslagen. Tyska Hansan dominerade det ekonomiska livet och deras viktigaste typ av skepp, koggen, kunde inte ta sig in i Mälaren. Därför skapades en omlastnings- och handelsplats i Stockholm.

Fartygen

Handeln mellan Nordeuropa och länderna runt Medelhavet blev allt viktigare och det är svårt att veta om det var nordeuropéerna som påverkades av Medelhavsländernas båtbyggare eller om det var tvärtom. Kastellen (däcksbyggnaderna i för och akter) är numera sammanbyggda med skroven. Ankaret sitter fast i en anordning i fören. Man ser tydligt att 1200-talets fartyg är byggda för längre resor och större laster än sina föregångare.

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB