Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

1200-talet

Tiden

Från 1100-talet till 1500-talet hölls Skånemarknaden på Falsterbohalvön. Det var en av Nordeuropas viktigaste varumarknader. Mellan augusti och oktober samlades tusentals köpmän från Nordeuropas städer och fiskare, främst från Danmark. Den danska kungamakten garanterade marknadsfreden och tog emot skatt från handeln.

Bakgrunden till marknaden var dels det goda läget, dels det omfattande sillfiske som Hansan organiserade på 1200-talet och 1300-talet med Skanör och Falsterbo som medelpunkt. Även städer som Malmö, Trelleborg och Ystad växte upp kring sillhanteringen. Hansastaterna kontrollerade den viktiga saltproduktionen i Lüneburg.

Köpmän från Lübeck organiserade fiskare, fiskrensare och tunnbindare i arbetslag så att fisken var förpackad och färdig för transport mindre än ett dygn efter fångsten.

Fartygen

På 1200-talet skedde en viktig utveckling inom skeppsbyggeriet. Styråran som hade funnits på de klassiska vikingaskeppen hade nu ersatts av stävrodret.

I en kyrka på Gotland finns det en bild av ett fartyg med stävroder. Rorpinnen är tecknad som en böjd pilbåge. Man trodde länge att det var en felteckning. Man har nu senare förstått att böjningen på rorpinnen var för att den skulle nå runt det höga akterpartiet. Masten var fällbar och var fäst vid en stolpe.

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB