Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Sent 1800-tal

Tiden

1800-talet var industrialismens tidevarv. Det växte upp fabriker som svampar främst i Europa. Fabrikerna behövde råvaror som ull, bomull, metaller och mycket annat. Allt skulle fraktas med fartyg.

Fortfarande var segelfartygen i majoritet men ångfartygens andel växte. Det var billigare att frakta varor med segelfartyg, men de var långsamma i jämförelse med ångfartygen. Det var inte alltid man hade tid att vänta på sina varor så intresset för segelfartygen svalnade under slutet av 1800-talet.

Fartygen

Mot slutet av 1800-talet byggdes nästan alla större segelfartyg av järn och senare av stål. Även master och rår byggdes i metall. Även vant och stag som stöttade upp masten gjordes av vajer. På den tiden måste man ha licens för att få splitsa vajer, vilket den gamla stammen av sjömän inte hade. Det blev en klar splittring mellan vajersjömän och ”hampsjömän”. Hampsjömännen såg ner på vajersjömännen och hade ganska fula skällsord för dem.

För att få segelfartygen lönsamma måste de vara stora och helst seglas med så liten besättning som möjligt. Ett av de största fartygen var den fem-mastade tyska fullriggaren Preussen som sjösattes 1902. Hon hade fem master, var 124 meter i vattenlinjen och var 16,4 meter bred. Segelytan var 4650 kvm. Det motsvarar ungefär en vanlig kommunal fotbollsplan.

Efter första världskrigets slut försvann segelfartygen i snabb takt på grund av att de inte längre var lönsamma.

En Åländsk sjökapten, Eriksson, insåg möjligheterna och köpte upp så många segelfartyg han kom över till ett lågt pris och lät dem segla på bränsleslukande färdleder som till exempel Australien. Med minsta möjliga besättning lyckades han hålla liv i segelsjöfarten till mitten av 1950 talet.

Det finns några segelfartyg kvar än i dag men det är oftast mindre fartyg som används som skolfartyg eller för att segla turister. Det har nyligen gjorts ett försök att använda sig av segel på moderna fraktfartyg. Dessa segel ser mer ut som flygplansvingar och är elektriskt styrda med hjälp av datorer. Hur lyckosamt det försöket blir är för tidigt att säga än. Försöken har nyss påbörjats. Men vem vet… Vi kanske än en gång kommer att få se segel på våra hav. Om så vore skulle det vara bra för miljön. Dessa fartyg släpper inte ut svavel och växthusgaser. Så låt oss hoppas...

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB