Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

1500-talet

Tiden

De stora kolonialmakterna på 1500-talet var Portugal och Spanien och de behövde sjötransporter till sina kolonier och skydd på de långa havs- vägarna. Då utvecklades Galeonen.

Från den här tiden fram till lord Nelsons dagar var de flesta fartyg av galeontyp.

Holland började skicka egna skepp till Ostindien.

I Sverige fick tullväsendet en fastare struktur. 1534 präglades för första gången riksdaler, som var ett internationellt gångbart handelsmynt. Viktiga svenska exportvaror var järn, smör, hudar, trävaror och koppar. Viktiga importvaror var textil, salt och humle.

Fartygen

Tidigare stod rorsmannen under däck, utan att varken kunna se segel eller hav och styrde efter kompass eller styrmannens order.

Under slutet av 1500-talet kom en ny uppfinning ”kullerstocken”.

Den gjorde det möjligt för rorsmannen att kunna se både hav och segel. Det var särskilt viktigt när man kryssade mot vinden. Rodervinkeln var inte stor så vid större kursändringar trimmades kursen med hjälp av seglen.

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB